หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

หวยหุ้น => สถิติหวยหุ้นไทยวันต่อวัน => ข้อความที่เริ่มโดย: LottoSociety ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2018, 16:52:10

หัวข้อ: หวยหุ้นวันนี้ สถิติหวยหุ้นไทย 1 พฤศจิกายน 2561
เริ่มหัวข้อโดย: LottoSociety ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2018, 16:52:10
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       18           อันดับ 1.          เลขล่าง       14
อันดับ 2.        เลขบน       10           อันดับ 2.          เลขล่าง       23
อันดับ 3.        เลขบน       36           อันดับ 3.          เลขล่าง       79
อันดับ 4.        เลขบน       34           อันดับ 4.          เลขล่าง       78
อันดับ 5.        เลขบน       23           อันดับ 5.          เลขล่าง       26
อันดับ 6.        เลขบน       20           อันดับ 6.          เลขล่าง       89
อันดับ 7.        เลขบน       48           อันดับ 7.          เลขล่าง       10
อันดับ 8.        เลขบน       24           อันดับ 8.          เลขล่าง       50
อันดับ 9.        เลขบน       68           อันดับ 9.          เลขล่าง       34
อันดับ 10.      เลขบน       39           อันดับ 10.        เลขล่าง        24
อันดับ 11.      เลขบน       46           อันดับ 11.        เลขล่าง       59
อันดับ 12.      เลขบน       79           อันดับ 12.        เลขล่าง       56
อันดับ 13.      เลขบน       59           อันดับ 13.        เลขล่าง       67
อันดับ 14.      เลขบน       12           อันดับ 14.        เลขล่าง       70
อันดับ 15.      เลขบน       80           อันดับ 15.        เลขล่าง       20
อันดับ 16.      เลขบน       70           อันดับ 16.        เลขล่าง       90
อันดับ 17.      เลขบน       49           อันดับ 17.        เลขล่าง       60
อันดับ 18.      เลขบน       89           อันดับ 18.        เลขล่าง       12
อันดับ 19.      เลขบน       57           อันดับ 19.        เลขล่าง       47
อันดับ 20.      เลขบน       26           อันดับ 20.        เลขล่าง       48
อันดับ 21.      เลขบน       50           อันดับ 21.        เลขล่าง       15
อันดับ 22.      เลขบน       27           อันดับ 22.        เลขล่าง       39
อันดับ 23.      เลขบน       40           อันดับ 23.        เลขล่าง       16
อันดับ 24.      เลขบน       19           อันดับ 24.        เลขล่าง       13
อันดับ 25.      เลขบน       78           อันดับ 25.        เลขล่าง       35
อันดับ 26.      เลขบน       56           อันดับ 26.        เลขล่าง       40
อันดับ 27.      เลขบน       16           อันดับ 27.        เลขล่าง       28
อันดับ 28.      เลขบน       28           อันดับ 28.        เลขล่าง       27
อันดับ 29.      เลขบน       29           อันดับ 29.        เลขล่าง       19
อันดับ 30.      เลขบน       58           อันดับ 30.        เลขล่าง       46
อันดับ 31.      เลขบน       25           อันดับ 31.        เลขล่าง       25
อันดับ 32.      เลขบน       30           อันดับ 32.        เลขล่าง       69
อันดับ 33.      เลขบน       67           อันดับ 33.        เลขล่าง       30
อันดับ 34.      เลขบน       35           อันดับ 34.        เลขล่าง       57
อันดับ 35.      เลขบน       69           อันดับ 32.        เลขล่าง       80
อันดับ 36.      เลขบน       13           อันดับ 36.        เลขล่าง       37
อันดับ 37.      เลขบน       37           อันดับ 37.        เลขล่าง       17
อันดับ 38.      เลขบน       14           อันดับ 38.        เลขล่าง       18
อันดับ 39.      เลขบน       47           อันดับ 39.        เลขล่าง       29 
อันดับ 40.      เลขบน       17           อันดับ 40.        เลขล่าง       68
อันดับ 41.      เลขบน       15           อันดับ 41.        เลขล่าง       38
อันดับ 42.      เลขบน       69           อันดับ 42.        เลขล่าง       36
อันดับ 43.      เลขบน       60           อันดับ 43.        เลขล่าง       45
อันดับ 44.      เลขบน       45           อันดับ 44.        เลขล่าง       49
อันดับ 45.      เลขบน       90           อันดับ 45.        เลขล่าง       58
หัวข้อ: Re: หวยหุ้นวันนี้ สถิติหวยหุ้นไทย 1 พฤศจิกายน 2561
เริ่มหัวข้อโดย: LottoSociety ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2018, 10:04:24
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       18           อันดับ 1.          เลขล่าง       14
อันดับ 2.        เลขบน       10           อันดับ 2.          เลขล่าง       23
อันดับ 3.        เลขบน       36           อันดับ 3.          เลขล่าง       79
อันดับ 4.        เลขบน       34           อันดับ 4.          เลขล่าง       78
อันดับ 5.        เลขบน       23           อันดับ 5.          เลขล่าง       26
อันดับ 6.        เลขบน       20           อันดับ 6.          เลขล่าง       89
อันดับ 7.        เลขบน       48           อันดับ 7.          เลขล่าง       10
อันดับ 8.        เลขบน       24           อันดับ 8.          เลขล่าง       50
อันดับ 9.        เลขบน       68           อันดับ 9.          เลขล่าง       34
อันดับ 10.      เลขบน       39           อันดับ 10.        เลขล่าง        24
อันดับ 11.      เลขบน       46           อันดับ 11.        เลขล่าง       59
อันดับ 12.      เลขบน       79           อันดับ 12.        เลขล่าง       56
อันดับ 13.      เลขบน       59           อันดับ 13.        เลขล่าง       67
อันดับ 14.      เลขบน       12           อันดับ 14.        เลขล่าง       70
อันดับ 15.      เลขบน       80           อันดับ 15.        เลขล่าง       20
อันดับ 16.      เลขบน       70           อันดับ 16.        เลขล่าง       90
อันดับ 17.      เลขบน       49           อันดับ 17.        เลขล่าง       60
อันดับ 18.      เลขบน       89           อันดับ 18.        เลขล่าง       12
อันดับ 19.      เลขบน       57           อันดับ 19.        เลขล่าง       47
อันดับ 20.      เลขบน       26           อันดับ 20.        เลขล่าง       48
อันดับ 21.      เลขบน       50           อันดับ 21.        เลขล่าง       15
อันดับ 22.      เลขบน       27           อันดับ 22.        เลขล่าง       39
อันดับ 23.      เลขบน       40           อันดับ 23.        เลขล่าง       16
อันดับ 24.      เลขบน       19           อันดับ 24.        เลขล่าง       13
อันดับ 25.      เลขบน       78           อันดับ 25.        เลขล่าง       35
อันดับ 26.      เลขบน       56           อันดับ 26.        เลขล่าง       40
อันดับ 27.      เลขบน       16           อันดับ 27.        เลขล่าง       28
อันดับ 28.      เลขบน       28           อันดับ 28.        เลขล่าง       27
อันดับ 29.      เลขบน       29           อันดับ 29.        เลขล่าง       19
อันดับ 30.      เลขบน       58           อันดับ 30.        เลขล่าง       46
อันดับ 31.      เลขบน       25           อันดับ 31.        เลขล่าง       25
อันดับ 32.      เลขบน       30           อันดับ 32.        เลขล่าง       69
อันดับ 33.      เลขบน       67           อันดับ 33.        เลขล่าง       30
อันดับ 34.      เลขบน       35           อันดับ 34.        เลขล่าง       57
อันดับ 35.      เลขบน       69           อันดับ 32.        เลขล่าง       80
อันดับ 36.      เลขบน       13           อันดับ 36.        เลขล่าง       37
อันดับ 37.      เลขบน       37           อันดับ 37.        เลขล่าง       17
อันดับ 38.      เลขบน       14           อันดับ 38.        เลขล่าง       18
อันดับ 39.      เลขบน       47           อันดับ 39.        เลขล่าง       29 
อันดับ 40.      เลขบน       17           อันดับ 40.        เลขล่าง       68
อันดับ 41.      เลขบน       15           อันดับ 41.        เลขล่าง       38
อันดับ 42.      เลขบน       69           อันดับ 42.        เลขล่าง       36
อันดับ 43.      เลขบน       60           อันดับ 43.        เลขล่าง       45
อันดับ 44.      เลขบน       45           อันดับ 44.        เลขล่าง       49
อันดับ 45.      เลขบน       90           อันดับ 45.        เลขล่าง       58