กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 18 มกราคม 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน            4 6 8 9     เด่นเป็นดับ  123570  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 19 20 28 30 37 39 46 48 49 57 58 67 11 55 66 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 14 16 23 25 34 40 50 59 68 69 70 78 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 15 17 24 26 29 35 38 47 56 60 79 80 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 14 19 23 27 37 40 46 50 59 68 69 78 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             20 79 28 69 46 80 23 90 15 59 26 18 12 60 10     
ชุดที่ 2             58 29 78 56 67 37 16 35 70 49 47 13 17 45 50     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             58 59 29 48 56 89 23 39 46 90 28 60 78 38 45     
ชุดที่ 2             40 10 79 50 13 47 24 20 37 18 14 19 68 35 17     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             14567  วิน+เบิ้ล  14 15 16 17 45 46 47 56 57 67     
ชุดที่ 2             23890  วิน+เบิ้ล  23 28 29 20 38 39 30 89 80 90     
ชุดที่ 3             12358  วิน+เบิ้ล  12 13 15 18 23 25 28 35 38 58
ชุดที่ 4             46790  วิน+เบิ้ล  46 47 49 40 67 69 60 79 70 90
________________________________________________________________________________________
2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 18 มกราคม 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            5 7 8 9    เด่นเป็นดับ  123460   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 13 15 24 29 38 40 47 56 59 60 68 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 14 17 23 26 30 35 49 50 58 67 69 78 80 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             16 18 19 25 27 28 34 36 37 45 46 70 89 90 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             67 90 36 13 58 26 68 69 79 48 35 80 29 49 38     
ชุดที่ 2             60 45 19 27 10 24 59 23 28 40 34 39 50 37 16     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             35 10 60 26 46 19 29 27 37 23 36 56 49 89 57     
ชุดที่ 2             58 50 80 68 70 39 15 48 28 13 47 45 30 20 69     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             45780  วิน+เบิ้ล  45 47 48 40 57 58 50 78 70 80     
ชุดที่ 2             12369  วิน+เบิ้ล  12 13 16 19 23 26 29 36 39 69     
ชุดที่ 3             13579  วิน+เบิ้ล  13 15 17 19 35 37 39 57 59 79
ชุดที่ 4             24680  วิน+เบิ้ล  24 26 28 20 46 48 40 68 60 80
________________________________________________________________________________________
3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
22/11/61
1690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 65 58 40
23/11/61
2458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 27 07 10
26/11/61
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
50 60 37 77
27/11/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 72 59 27
28/11/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 09 36 63
29/11/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 06 42 49
30/11/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 37 68 80
03/12/61
1679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 23 15 61
04/12/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 03 93 32
06/12/61
3456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 71 23 59
07/12/61
6780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 42 15 99
11/12/61
2479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 93 05 37
12/12/61
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 44 99 88
13/12/61
1389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 58 74 99
14/12/61
1248
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 26 81 45
17/12/61
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 74 77 48
18/12/61
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 04 61 19
19/12/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 87 23 93
20/12/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 19 31 10
21/12/61
1239
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 56 31 33
24/12/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 86 65 29
25/12/61
1589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
35 87 49 65
26/12/61
1690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 43 16 93
27/12/61
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 83 75 56
28/12/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 38 91 88
02/01/62
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 27 70 94
03/01/62
1269
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 39 50 03
04/01/62
3789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 47 19 13
07/01/62
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 17 55 72
08/01/62
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 54 39 00
09/01/62
3680
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 34 39 50
10/01/62
5790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 27 89 63
11/01/62
1259
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 19 84 04
14/01/62
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 86 30 57
15/01/62
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 42 34 00
16/01/62
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 25 83 41
17/01/62
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 44 93 30
18/01/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
22/11/61
1580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 32 25 93
23/11/61
1480
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 87 67 70
26/11/61
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 50 27 67
27/11/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 95 82 50
28/11/61
2356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 82 09 36
29/11/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 43 79 14
30/11/61
2679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 88 19 31
03/12/61
1350
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 43 35 81
04/12/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 42 68 29
06/12/61
1289
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 71 23 59
07/12/61
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 69 42 74
11/12/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 93 05 37
12/12/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 82 37 26
13/12/61
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
07 30 86 89
14/12/61
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 73 18 45
17/12/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 71 68 97
18/12/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 44 87 29
19/12/61
2590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 87 23 93
20/12/61
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 93 81 02
21/12/61
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 54 79 77
24/12/61
7890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 53 32 04
25/12/61
1458
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 42 80 64
26/12/61
1580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 22 49 28
27/12/61
2367
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 83 75 56
28/12/61
1378
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 01 54 51
02/01/62
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 39 82 06
03/01/62
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
50 45 56 91
04/01/62
2349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 44 16 10
07/01/62
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 04 42 59
08/01/62
5678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 18 33 28
09/01/62
2580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 34 39 50
10/01/62
1240
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 77 61 87
11/01/62
1290
ผ่่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 56 21 41
14/01/62
1489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 18 74 47
15/01/62
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 15 77 57
16/01/62
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 75 17 41
17/01/62
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 03 52 89
18/01/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 18 มกราคม 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
69
28
18
2.
29
15
67
17
3.
26
13
17
68
4.
68
70
10
20
5.
12
18
12
67
6.
49
49
69
70
7.
79
35
46
60
8.
45
59
40
79
9.
23
50
78
46
10.
25
10
79
35
11.
20
36
23
34
12.
24
20
20
24
13.
19
14
26
59
14.
46
79
27
47
15.
28
80
25
28
16.
70
29
45
89
17.
38
28
60
69
18.
67
57
57
15
19.
78
89
14
90
20.
37
12
29
25
21.
13
48
80
58
22.
15
46
35
78
23.
69
90
26
38
24.
18
37
58
80
25.
80
78
37
16
26.
90
23
59
23
27.
39
30
36
26
28.
56
39
90
45
29.
50
16
15
48
30.
27
58
47
19
31.
56
26
24
12
32.
47
40
13
10
33.
59
60
56
29
34.
48
56
49
56
35.
17
67
16
39
36.
60
38
68
37
37.
58
47
70
49
38.
57
17
50
13
39.
16
45
19
27
40.
35
34
89
50
41.
40
27
48
36
42.
89
19
30
40
43.
30
68
34
57
44.
14
24
38
14
45.
34
25
39
30
6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       20           อันดับ 1.          เลขล่าง       67
อันดับ 2.        เลขบน       79           อันดับ 2.          เลขล่าง       90
อันดับ 3.        เลขบน       28           อันดับ 3.          เลขล่าง       36
อันดับ 4.        เลขบน       69           อันดับ 4.          เลขล่าง       13
อันดับ 5.        เลขบน       46           อันดับ 5.          เลขล่าง       58
อันดับ 6.        เลขบน       80           อันดับ 6.          เลขล่าง       26
อันดับ 7.        เลขบน       23           อันดับ 7.          เลขล่าง       68
อันดับ 8.        เลขบน       90           อันดับ 8.          เลขล่าง       69
อันดับ 9.        เลขบน       15           อันดับ 9.          เลขล่าง       79
อันดับ 10.      เลขบน       59           อันดับ 10.        เลขล่าง        48
อันดับ 11.      เลขบน       26           อันดับ 11.        เลขล่าง       35
อันดับ 12.      เลขบน       18           อันดับ 12.        เลขล่าง       80
อันดับ 13.      เลขบน       12           อันดับ 13.        เลขล่าง       29
อันดับ 14.      เลขบน       60           อันดับ 14.        เลขล่าง       49
อันดับ 15.      เลขบน       10           อันดับ 15.        เลขล่าง       38
อันดับ 16.      เลขบน       58           อันดับ 16.        เลขล่าง       60
อันดับ 17.      เลขบน       29           อันดับ 17.        เลขล่าง       45
อันดับ 18.      เลขบน       78           อันดับ 18.        เลขล่าง       19
อันดับ 19.      เลขบน       56           อันดับ 19.        เลขล่าง       27
อันดับ 20.      เลขบน       67           อันดับ 20.        เลขล่าง       10
อันดับ 21.      เลขบน       37           อันดับ 21.        เลขล่าง       24
อันดับ 22.      เลขบน       16           อันดับ 22.        เลขล่าง       59
อันดับ 23.      เลขบน       35           อันดับ 23.        เลขล่าง       23
อันดับ 24.      เลขบน       70           อันดับ 24.        เลขล่าง       28
อันดับ 25.      เลขบน       49           อันดับ 25.        เลขล่าง       40
อันดับ 26.      เลขบน       47           อันดับ 26.        เลขล่าง       34
อันดับ 27.      เลขบน       13           อันดับ 27.        เลขล่าง       39
อันดับ 28.      เลขบน       17           อันดับ 28.        เลขล่าง       50
อันดับ 29.      เลขบน       45           อันดับ 29.        เลขล่าง       37
อันดับ 30.      เลขบน       50           อันดับ 30.        เลขล่าง       16
อันดับ 31.      เลขบน       27           อันดับ 31.        เลขล่าง       78
อันดับ 32.      เลขบน       36           อันดับ 32.        เลขล่าง       70
อันดับ 33.      เลขบน       19           อันดับ 33.        เลขล่าง       56
อันดับ 34.      เลขบน       48           อันดับ 34.        เลขล่าง       12
อันดับ 35.      เลขบน       40           อันดับ 32.        เลขล่าง       18
อันดับ 36.      เลขบน       89           อันดับ 36.        เลขล่าง       47
อันดับ 37.      เลขบน       68           อันดับ 37.        เลขล่าง       46
อันดับ 38.      เลขบน       57           อันดับ 38.        เลขล่าง       15
อันดับ 39.      เลขบน       24           อันดับ 39.        เลขล่าง       57 
อันดับ 40.      เลขบน       25           อันดับ 40.        เลขล่าง       17
อันดับ 41.      เลขบน       38           อันดับ 41.        เลขล่าง       14
อันดับ 42.      เลขบน       14           อันดับ 42.        เลขล่าง       20
อันดับ 43.      เลขบน       34           อันดับ 43.        เลขล่าง       30
อันดับ 44.      เลขบน       39           อันดับ 44.        เลขล่าง       25
อันดับ 45.      เลขบน       30           อันดับ 45.        เลขล่าง       89
7
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 17 มกราคม 2562 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2019, 16:38:36 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1580.30 + 2.89 ช่องตลาด   
8
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 17 มกราคม 2562 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2019, 16:37:36 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1580.30 + 2.89
 
9
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 17 มกราคม 2562 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2019, 14:36:54 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1581.37 + 3.96 ช่องตลาด   
10
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 17 มกราคม 2562 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ. 2019, 14:30:27 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้
 
1579.93 + 2.52 ช่อง 9 คู่แรก 
1580.29 + 2.88 ช่อง 9 คู่สอง
หน้า: [1] 2 3 ... 10