กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
25/01/61
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 41 72 29
26/01/61
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 43 26 88
29/01/61
2670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 27 87 61
30/01/61
6789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 62 93 61
31/01/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 08 80 86
01/02/61
1236
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 76 95 60
02/02/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 04 xx 35
05/02/61
2367
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 46 xx 32
06/02/61
1370
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 56 03 43
07/02/61
1248
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 27 50 44
08/02/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 86 56 66
09/02/61
6790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 28 75 45
12/02/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 83 69 45
13/02/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 04 08 03
14/02/61
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 45 73 09
15/02/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 76 35 86
16/02/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 87 11 89
19/02/61
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 12 44 67
20/02/61
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 44 97 02
21/02/61
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 96 54 16
22/02/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 96 26 63
23/02/61
4569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 08 04 06
26/02/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
35 44 38 18
27/02/61
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
50 41 50 39
28/02/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 05 39 13
02/03/61
1480
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 81 38 98
05/03/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
23 35 64 89
06/03/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 00 74 06
07/03/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 12 02 64
08/03/61
3560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
98 32 86 90
09/03/61
1257
ผ่าน
1 2 3 46 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 49 86 37
12/03/61
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 29 28 32
13/03/61
5670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 80 68 90
14/03/61
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 83 70 40
15/03/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 73 60 08
16/03/61
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 64 02 76
19/03/61
3478
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 04 94 79
20/03/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
2
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
25/01/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 45 76 67
26/01/61
1268
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 43 26 88
29/01/61
4580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 27 87 61
30/01/61
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 87 56 88
31/01/61
2789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 47 19 25
01/02/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 90 09 74
02/02/61
1378
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 44 xx 25
05/02/61
1890
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 89 xx 03
06/02/61
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 76 29 89
07/02/61
3490
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 84 07 99
08/02/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 42 12 22
09/02/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 38 91 21
12/02/61
1349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 38 24 00
13/02/61
4689
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 59 63 58
14/02/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 58 30 94
15/02/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 67 26 77
16/02/61
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 01 25 03
19/02/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 23 55 78
20/02/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 23 70 65
21/02/61
1458
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 94 52 14
22/02/61
1230
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 20 90 53
23/02/61
2578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
90 45 41 43
26/02/61
2590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 38 32 12
27/02/61
38 9 0
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 23 32 79
28/02/61
1289
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 66 00 26
02/03/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 32 75 15
05/03/61
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 63 34 09
06/03/61
1378
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 11 85 83
07/03/61
1689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 94 04 42
08/03/61
2579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 68 22 74
09/03/61
2670
ผ่าน
1 2 35 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 41 04 53
12/03/61
6789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 92 91 95
13/03/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 52 36 58
14/03/61
2690
หลุด
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 93 80 50
15/03/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 33 20 68
16/03/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 44 06 32
19/03/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
01 72 82 97
20/03/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
3
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 19 มีนาคม 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
14
48
89
70
2.
36
10
25
58
3.
56
24
23
24
4.
28
25
10
10
5.
17
60
46
27
6.
69
30
34
59
7.
68
17
36
14
8.
13
13
13
48
9.
19
79
19
58
10.
45
36
12
47
11.
80
20
90
57
12.
46
19
15
56
13.
48
90
16
50
14.
79
16
67
26
15.
10
47
24
28
16.
70
57
58
25
17.
18
58
18
17
18.
90
70
48
12
19.
27
39
29
19
20.
38
59
14
38
21.
34
89
78
78
22.
15
34
17
69
23.
78
15
27
29
24.
47
26
59
49
25.
49
56
30
35
26.
59
27
56
34
27.
20
68
57
45
28.
39
28
69
30
29.
16
45
80
68
30.
67
67
37
20
31.
58
78
35
16
32.
24
69
79
36
33.
60
14
45
18
34.
26
50
26
39
35.
35
18
40
13
36.
50
35
50
89
37.
37
12
39
60
38.
23
23
38
46
39.
40
49
47
37
40.
30
29
28
23
41.
25
80
68
90
42.
29
38
70
40
43.
12
37
60
80
44.
89
46
20
67
45.
57
40
49
79
4
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       10           อันดับ 1.          เลขล่าง       37
อันดับ 2.        เลขบน       19           อันดับ 2.          เลขล่าง       69
อันดับ 3.        เลขบน       48           อันดับ 3.          เลขล่าง       17
อันดับ 4.        เลขบน       17           อันดับ 4.          เลขล่าง       13
อันดับ 5.        เลขบน       25           อันดับ 5.          เลขล่าง       46
อันดับ 6.        เลขบน       15           อันดับ 6.          เลขล่าง       89
อันดับ 7.        เลขบน       59           อันดับ 7.          เลขล่าง       48
อันดับ 8.        เลขบน       34           อันดับ 8.          เลขล่าง       59
อันดับ 9.        เลขบน       27           อันดับ 9.          เลขล่าง       67
อันดับ 10.      เลขบน       56           อันดับ 10.        เลขล่าง        30
อันดับ 11.      เลขบน       28           อันดับ 11.        เลขล่าง       78
อันดับ 12.      เลขบน       58           อันดับ 12.        เลขล่าง       70
อันดับ 13.      เลขบน       78           อันดับ 13.        เลขล่าง       56
อันดับ 14.      เลขบน       24           อันดับ 14.        เลขล่าง       45
อันดับ 15.      เลขบน       45           อันดับ 15.        เลขล่าง       29
อันดับ 16.      เลขบน       16           อันดับ 16.        เลขล่าง       12
อันดับ 17.      เลขบน       69           อันดับ 17.        เลขล่าง       26
อันดับ 18.      เลขบน       26           อันดับ 18.        เลขล่าง       57
อันดับ 19.      เลขบน       36           อันดับ 18.        เลขล่าง       15
อันดับ 20.      เลขบน       14           อันดับ 18.        เลขล่าง       90
อันดับ 21.      เลขบน       50           อันดับ 21.        เลขล่าง       38
อันดับ 22.      เลขบน       39           อันดับ 22.        เลขล่าง       49
อันดับ 23.      เลขบน       13           อันดับ 23.        เลขล่าง       24
อันดับ 24.      เลขบน       18           อันดับ 24.        เลขล่าง       34
อันดับ 25.      เลขบน       35           อันดับ 25.        เลขล่าง       47
อันดับ 26.      เลขบน       47           อันดับ 26.        เลขล่าง       14
อันดับ 27.      เลขบน       23           อันดับ 27.        เลขล่าง       40
อันดับ 28.      เลขบน       30           อันดับ 28.        เลขล่าง       35
อันดับ 29.      เลขบน       68           อันดับ 29.        เลขล่าง       25
อันดับ 30.      เลขบน       90           อันดับ 30.        เลขล่าง       36
อันดับ 31.      เลขบน       29           อันดับ 31.        เลขล่าง       58
อันดับ 32.      เลขบน       38           อันดับ 32.        เลขล่าง       16
อันดับ 33.      เลขบน       70           อันดับ 33.        เลขล่าง       39
อันดับ 34.      เลขบน       12           อันดับ 34.        เลขล่าง       80
อันดับ 35.      เลขบน       37           อันดับ 32.        เลขล่าง       50
อันดับ 36.      เลขบน       60           อันดับ 36.        เลขล่าง       18
อันดับ 37.      เลขบน       80           อันดับ 37.        เลขล่าง       20
อันดับ 38.      เลขบน       89           อันดับ 38.        เลขล่าง       68
อันดับ 39.      เลขบน       46           อันดับ 39.        เลขล่าง       19
อันดับ 40.      เลขบน       20           อันดับ 40.        เลขล่าง       60
อันดับ 41.      เลขบน       67           อันดับ 41.        เลขล่าง       23
อันดับ 42.      เลขบน       57           อันดับ 42.        เลขล่าง       10
อันดับ 43.      เลขบน       40           อันดับ 43.        เลขล่าง       27
อันดับ 44.      เลขบน       49           อันดับ 44.        เลขล่าง       28
อันดับ 45.      เลขบน       79           อันดับ 45.        เลขล่าง       79
5
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 19 มีนาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ วันนี้ เวลา 16:36:39 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1799.79 - 11.97 ช่องตลาด   
 
6
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 19 มีนาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ วันนี้ เวลา 16:35:44 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1799.79 - 11.97
 
7
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 19 มีนาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ วันนี้ เวลา 14:31:46 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1807.94 - 3.82 ช่อง 9 คู่แรก   
1807.29 - 4.47 ช่อง 9 คู่สอง     
8
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 19 มีนาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ วันนี้ เวลา 14:29:35 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1808.42 - 3.34 ช่องตลาด   
9
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 19 มีนาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ วันนี้ เวลา 12:31:04 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1809.04 - 2.72 ช่องตลาด   
 
 
10
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 19 มีนาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ วันนี้ เวลา 12:30:26 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1809.04 - 2.72    
 
หน้า: [1] 2 3 ... 10