กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
30/03/61
2479
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 96 77 26
02/04/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 30 94 28
03/04/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 20 22 24
04/04/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 58 59 98
05/04/61
2349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 63 11 92
09/04/61
3570
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 35 63 27
10/04/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 80 61 95
11/04/61
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 51 59 22
12/04/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 52 68 17
17/04/61
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 38 16 53
18/04/61
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 63 43 56
19/04/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 79 08 94
20/04/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 24 36 28
23/04/61
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 86 15 14
24/04/61
1457
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 63 79 20
25/04/61
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 51 61 52
26/04/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 06 20 20
27/04/61
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 69 02 02
30/04/61
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 96 11 11
02/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 09 26 13
03/05/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 94 66 80
04/05/61
3478
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 83 27 87
07/05/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 17 99 80
08/05/61
1269
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 92 22 25
09/05/61
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 92 77 90
10/05/61
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 52 19 89
11/05/61
3578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 88 72 93
14/05/61
3457
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 57 16 10
15/05/61
4580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 19 04 86
16/05/61
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 85 77 62
17/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 06 47 20
18/05/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 87 80 17
21/05/61
1347
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 75 71 31
22/05/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 55 20 71
23/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 30 79 60
24/05/61
2459
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 46 67 51
25/05/61
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 81 51 21
28/05/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
2
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
29/03/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 23 31 07
30/03/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 96 15 34
02/04/61
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 04 68 02
03/04/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 08 06 04
04/04/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 66 65 26
05/04/61
1246
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 65 13 94
09/04/61
1230
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 43 71 35
10/04/61
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 47 66 68
11/04/61
3460
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 56 36 27
12/04/61
3579
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
07 30 54 95
17/04/61
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 83 01 64
18/04/61
4567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 10 90 03
18/04/61
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 23 52 38
20/04/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 30 42 34
23/04/61
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 42 13 14
24/04/61
1456
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 49 65 94
25/04/61
4567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 69 59 68
26/04/61
1267
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 46 32 32
27/04/61
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 49 82 82
30/04/61
2390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 94 09 09
02/05/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 02 85 02
03/05/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 19 53 33
04/05/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 97 53 93
07/05/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 30 12 07
08/05/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 92 22 25
09/05/61
4680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 33 48 35
10/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 62 29 01
11/05/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 99 83 04
14/05/61
3457
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 64 23 17
15/05/61
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 91 06 24
16/05/61
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 01 09 24
17/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 44 85 58
18/05/61
1239
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 33 40 97
21/05/61
1579
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 58 54 14
22/05/61
3470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 76 11 60
23/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 41 92 11
24/05/61
4790
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 14 93 09
25/05/61
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 30 00 70
28/05/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
3
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยใน8แต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 2 พฤษภาคม 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
36
48
89
70
2.
68
10
25
29
3.
13
13
23
47
4.
19
47
10
57
5.
80
70
46
50
6.
46
39
12
19
7.
79
59
90
38
8.
10
89
24
69
9.
15
26
58
45
10.
78
56
18
30
11.
47
28
48
16
12.
49
45
29
36
13.
67
14
14
18
14.
58
50
78
46
15.
24
12
30
37
16.
60
23
56
23
17.
35
40
57
40
18.
50
27
69
67
19.
23
37
37
79
20.
12
67
35
48
21.
90
36
45
34
22.
25
20
50
58
23.
20
35
39
24
24.
39
80
38
27
25.
16
34
28
59
26.
29
79
70
35
27.
48
24
13
56
28.
34
68
60
49
29.
27
36
49
28
30.
56
15
59
14
31.
37
69
68
78
32.
18
90
34
80
33.
28
49
36
25
34.
59
38
26
90
35.
30
17
19
89
36.
26
29
27
39
37.
14
25
16
10
38.
89
19
40
68
39.
45
58
47
26
40.
57
60
80
20
41.
40
78
17
13
42.
70
57
20
17
43.
69
30
79
60
44.
17
46
67
15
45.
38
18
15
12
4
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       50           อันดับ 1.          เลขล่าง       18
อันดับ 2.        เลขบน       23           อันดับ 2.          เลขล่าง       16
อันดับ 3.        เลขบน       48           อันดับ 3.          เลขล่าง       50
อันดับ 4.        เลขบน       35           อันดับ 4.          เลขล่าง       80
อันดับ 5.        เลขบน       24           อันดับ 5.          เลขล่าง       37
อันดับ 6.        เลขบน       34           อันดับ 6.          เลขล่าง       27
อันดับ 7.        เลขบน       36           อันดับ 7.          เลขล่าง       15
อันดับ 8.        เลขบน       56           อันดับ 8.          เลขล่าง       56
อันดับ 9.        เลขบน       37           อันดับ 9.          เลขล่าง       69
อันดับ 10.      เลขบน       49           อันดับ 10.        เลขล่าง        59
อันดับ 11.      เลขบน       28           อันดับ 11.        เลขล่าง       68
อันดับ 12.      เลขบน       59           อันดับ 12.        เลขล่าง       36
อันดับ 13.      เลขบน       29           อันดับ 13.        เลขล่าง       28
อันดับ 14.      เลขบน       90           อันดับ 14.        เลขล่าง       49
อันดับ 15.      เลขบน       25           อันดับ 15.        เลขล่าง       47
อันดับ 16.      เลขบน       27           อันดับ 16.        เลขล่าง       20
อันดับ 17.      เลขบน       39           อันดับ 17.        เลขล่าง       25
อันดับ 18.      เลขบน       16           อันดับ 18.        เลขล่าง       12
อันดับ 19.      เลขบน       10           อันดับ 19.        เลขล่าง       89
อันดับ 20.      เลขบน       14           อันดับ 20.        เลขล่าง       48
อันดับ 21.      เลขบน       19           อันดับ 21.        เลขล่าง       35
อันดับ 22.      เลขบน       68           อันดับ 22.        เลขล่าง       26
อันดับ 23.      เลขบน       89           อันดับ 23.        เลขล่าง       38
อันดับ 24.      เลขบน       58           อันดับ 24.        เลขล่าง       46
อันดับ 25.      เลขบน       26           อันดับ 25.        เลขล่าง       17
อันดับ 26.      เลขบน       45           อันดับ 26.        เลขล่าง       13
อันดับ 27.      เลขบน       47           อันดับ 27.        เลขล่าง       19
อันดับ 28.      เลขบน       78           อันดับ 28.        เลขล่าง       10
อันดับ 29.      เลขบน       80           อันดับ 29.        เลขล่าง       24
อันดับ 30.      เลขบน       40           อันดับ 30.        เลขล่าง       40
อันดับ 31.      เลขบน       57           อันดับ 31.        เลขล่าง       79
อันดับ 32.      เลขบน       13           อันดับ 32.        เลขล่าง       78
อันดับ 33.      เลขบน       70           อันดับ 33.        เลขล่าง       58
อันดับ 34.      เลขบน       20           อันดับ 34.        เลขล่าง       45
อันดับ 35.      เลขบน       69           อันดับ 32.        เลขล่าง       67
อันดับ 36.      เลขบน       30           อันดับ 36.        เลขล่าง       60
อันดับ 37.      เลขบน       79           อันดับ 37.        เลขล่าง       57
อันดับ 38.      เลขบน       60           อันดับ 38.        เลขล่าง       29
อันดับ 39.      เลขบน       17           อันดับ 39.        เลขล่าง       34
อันดับ 40.      เลขบน       46           อันดับ 40.        เลขล่าง       14
อันดับ 41.      เลขบน       67           อันดับ 41.        เลขล่าง       39
อันดับ 42.      เลขบน       38           อันดับ 42.        เลขล่าง       90
อันดับ 43.      เลขบน       18           อันดับ 43.        เลขล่าง       23
อันดับ 44.      เลขบน       15           อันดับ 44.        เลขล่าง       30
อันดับ 45.      เลขบน       12           อันดับ 45.        เลขล่าง       70
5
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 25 พฤษภาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2018, 16:39:32 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1741.21 + 8.70 ช่องตลาด   
6
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 25 พฤษภาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2018, 16:38:45 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1741.21 + 8.70    
 
7
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 25 พฤษภาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2018, 14:28:33 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1737.51 + 5.00 ช่อง 9 คู่แรก   
1736.74 + 4.23 ช่อง 9 คู่สอง 
8
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 25 พฤษภาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2018, 14:25:54 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1735.70 + 3.19 ช่องตลาด   
9
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 25 พฤษภาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2018, 12:31:21 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1736.81 + 4.30 ช่องตลาด   
10
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 25 พฤษภาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2018, 12:30:31 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1736.81 + 4.30    
 
หน้า: [1] 2 3 ... 10