กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 22 มีนาคม 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน              1 4 9 0    เด่นเป็นดับ   235678  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 14 19 23 28 29 37 38 46 47 50 56 69 78 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 13 18 27 30 36 40 45 49 58 59 67 68 90 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 19 28  29 30 37 38 46 47 49 56 58 67 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 18 20 27 29 36 38 39 45 47 48 56 57 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88 
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
____________________________________________________________________________ ____________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             28 19 24 25 35 29 40 70 46 14 37 56 10 80 78     
ชุดที่ 2             78 60 16 15 89 45 23 68 30 12 20 34 39 59 48     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             59 48 56 89 23 60 38 13 24 18 67 25 36 16 28     
ชุดที่ 2             15 10 78 14 79 50 47 80 26 34 58 20 17 45 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             56780  วิน+เบิ้ล  56 57 58 50 67 68 60 78 70 80     
ชุดที่ 2             12349  วิน+เบิ้ล  12 13 14 19 23 24 29 34 39 49     
ชุดที่ 3             12457  วิน+เบิ้ล  12 14 15 17 24 25 27 45 47 57
ชุดที่ 4             36890  วิน+เบิ้ล  36 38 39 30 68 69 60 89 80 90
________________________________________________________________________________________
2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 22 มีนาคม 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 2 5 0     เด่นเป็นดับ  346789   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 15 24 29 30 38 47 49 56 58 60 67 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 16 20 23 25 34 39 48 50 57 69 70 78 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 15 17 24 26 35 40 59 60 68 79 80 22 33 44 77 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             37 39 29 89 56 58 18 45 36 67 30 50 60 20 59
ชุดที่ 2             19 26 34 68 14 57 48 49 10 27 70 35 28 23 46
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             10 26 29 27 23 36 58 39 47 30 20 69 79 59 25
ชุดที่ 2             38 17 37 12 48 35 40 16 46 56 24 18 19 49 34     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             15680  วิน+เบิ้ล  15 16 18 10 56 58 50 68 60 80     
ชุดที่ 2             23479  วิน+เบิ้ล  23 24 27 29 34 37 39 47 49 79     
ชุดที่ 3             24579  วิน+เบิ้ล  24 25 27 29 45 47 49 57 59 79
ชุดที่ 4             13680  วิน+เบิ้ล  13 16 18 10 35 38 30 68 60 80
________________________________________________________________________________________
3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
29/01/62
2459
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 02 40 05
30/01/62
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 88 93 60
31/01/62
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
84 10 72 73
01/02/62
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 60 94 40
04/02/62
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 00 96 62
05/02/62
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 96 74 09
06/02/62
4578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 15 43 71
07/02/62
1569
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 66 57 11
08/02/62
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 57 10 68
11/02/62
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 37 67 00
12/02/62
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 94 59 49
13/02/62
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 37 60 73
14/02/62
1570
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 01 53 64
15/02/62
3589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 61 04 94
18/02/62
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 85 96 71
20/02/62
1239
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
90 34 07 38
21/02/62
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 46 41 32
22/02/62
4780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 27 93 20
25/02/62
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 75 90 75
26/02/62
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 95 80 56
27/02/62
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 63 43 27
28/02/62
2357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 48 01 48
01/03/62
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 44 08 44
04/03/62
2378
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 78 76 30
05/03/62
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 55 60 00
06/03/62
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 52 16 51
07/03/62
2378
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 52 23 21
08/03/62
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 03 77 12
11/03/62
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 02 11 43
12/03/62
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 97 39 59
13/03/62
6789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 12 79 08
14/03/62
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
36 67 50 88
15/03/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 27 79 57
18/03/62
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 57 58 57
19/03/62
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 57 44 09
20/03/62
4569
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 96 85 62
21/03/62
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 75 74 00
22/03/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
29/01/62
4790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 01 63 98
30/01/62
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
62 83 12 55
31/01/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 50 12 13
01/02/62
2670
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 87 21 67
04/02/62
1456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 60 56 22
05/02/62
1456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 66 88 53
06/02/62
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 06 34 62
07/02/62
2368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 95 86 60
08/02/62
3460
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 54 01 43
11/02/62
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 31 01 68
12/02/62
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 94 59 49
13/02/62
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 88 11 24
14/02/62
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 28 20 09
15/02/62
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 03 60 70
18/02/62
1368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 91 02 23
20/02/62
6890
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 63 36 67
21/02/62
1458
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 08 03 94
22/02/62
4780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 05 61 88
25/02/62
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 55 70 55
26/02/62
5679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 80 95 19
27/02/62
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
07 07 87 71
28/02/62
1567
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 79 26 79
01/03/62
1290
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 04 40 04
04/03/62
1690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 34 68 14
05/03/62
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 75 70 70
06/03/62
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 48 16 49
07/03/62
1230
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 01 72 70
08/03/62
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 82 44 09
11/03/62
3460
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 90 99 69
12/03/62
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 46 96 16
13/03/62
4567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 12 79 08
14/03/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 00 17 79
15/03/62
1450
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 61 09 31
18/03/62
4680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 00 99 00
19/03/62
1289
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 00 87 52
20/03/62
2578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 87 24 47
21/03/62
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 13 12 38
22/03/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 22 มีนาคม 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
26
13
28
18
2.
79
70
17
70
3.
23
18
12
79
4.
20
35
46
24
5.
24
50
78
47
6.
19
36
20
28
7.
46
14
26
89
8.
28
80
25
69
9.
38
28
45
25
10.
78
89
29
58
11.
15
12
26
78
12.
39
90
37
80
13.
56
23
36
16
14.
50
56
15
45
15.
47
38
24
19
16.
59
47
13
10
17.
60
45
68
29
18.
58
19
19
39
19.
57
68
89
13
20.
14
24
48
27
21.
27
39
30
36
22.
35
16
56
14
23.
12
29
27
35
24.
45
26
49
50
25.
70
40
34
60
26.
25
60
57
40
27.
34
15
59
68
28.
17
49
35
37
29.
30
37
40
46
30.
40
10
69
49
31.
29
58
70
17
32.
90
34
14
38
33.
80
46
90
23
34.
37
59
10
20
35.
10
48
80
56
36.
69
78
67
48
37.
16
25
60
30
38.
89
30
16
15
39.
68
20
23
12
40.
67
79
39
34
41.
48
17
38
59
42.
36
67
50
67
43.
18
27
79
57
44.
49
69
58
90
45.
13
57
47
26
6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       28           อันดับ 1.          เลขล่าง       37
อันดับ 2.        เลขบน       19           อันดับ 2.          เลขล่าง       39
อันดับ 3.        เลขบน       24           อันดับ 3.          เลขล่าง       29
อันดับ 4.        เลขบน       25           อันดับ 4.          เลขล่าง       89
อันดับ 5.        เลขบน       35           อันดับ 5.          เลขล่าง       56
อันดับ 6.        เลขบน       29           อันดับ 6.          เลขล่าง       58
อันดับ 7.        เลขบน       40           อันดับ 7.          เลขล่าง       18
อันดับ 8.        เลขบน       70           อันดับ 8.          เลขล่าง       45
อันดับ 9.        เลขบน       46           อันดับ 9.          เลขล่าง       36
อันดับ 10.      เลขบน       14           อันดับ 10.        เลขล่าง        67
อันดับ 11.      เลขบน       37           อันดับ 11.        เลขล่าง       30
อันดับ 12.      เลขบน       56           อันดับ 12.        เลขล่าง       50
อันดับ 13.      เลขบน       10           อันดับ 13.        เลขล่าง       60
อันดับ 14.      เลขบน       80           อันดับ 14.        เลขล่าง       20
อันดับ 15.      เลขบน       78           อันดับ 15.        เลขล่าง       59
อันดับ 16.      เลขบน       60           อันดับ 16.        เลขล่าง       19
อันดับ 17.      เลขบน       16           อันดับ 17.        เลขล่าง       26
อันดับ 18.      เลขบน       15           อันดับ 18.        เลขล่าง       34
อันดับ 19.      เลขบน       89           อันดับ 19.        เลขล่าง       68
อันดับ 20.      เลขบน       45           อันดับ 20.        เลขล่าง       14
อันดับ 21.      เลขบน       23           อันดับ 21.        เลขล่าง       57
อันดับ 22.      เลขบน       68           อันดับ 22.        เลขล่าง       48
อันดับ 23.      เลขบน       30           อันดับ 23.        เลขล่าง       49
อันดับ 24.      เลขบน       12           อันดับ 24.        เลขล่าง       10
อันดับ 25.      เลขบน       20           อันดับ 25.        เลขล่าง       27
อันดับ 26.      เลขบน       34           อันดับ 26.        เลขล่าง       70
อันดับ 27.      เลขบน       39           อันดับ 27.        เลขล่าง       35
อันดับ 28.      เลขบน       59           อันดับ 28.        เลขล่าง       28
อันดับ 29.      เลขบน       48           อันดับ 29.        เลขล่าง       23
อันดับ 30.      เลขบน       17           อันดับ 30.        เลขล่าง       46
อันดับ 31.      เลขบน       38           อันดับ 31.        เลขล่าง       80
อันดับ 32.      เลขบน       36           อันดับ 32.        เลขล่าง       69
อันดับ 33.      เลขบน       67           อันดับ 33.        เลขล่าง       17
อันดับ 34.      เลขบน       50           อันดับ 34.        เลขล่าง       79
อันดับ 35.      เลขบน       27           อันดับ 32.        เลขล่าง       90
อันดับ 36.      เลขบน       79           อันดับ 36.        เลขล่าง       16
อันดับ 37.      เลขบน       18           อันดับ 37.        เลขล่าง       25
อันดับ 38.      เลขบน       90           อันดับ 38.        เลขล่าง       40
อันดับ 39.      เลขบน       49           อันดับ 39.        เลขล่าง       78 
อันดับ 40.      เลขบน       69           อันดับ 40.        เลขล่าง       24
อันดับ 41.      เลขบน       58           อันดับ 41.        เลขล่าง       47
อันดับ 42.      เลขบน       26           อันดับ 42.        เลขล่าง       15
อันดับ 43.      เลขบน       13           อันดับ 43.        เลขล่าง       13
อันดับ 44.      เลขบน       57           อันดับ 44.        เลขล่าง       12
อันดับ 45.      เลขบน       47           อันดับ 45.        เลขล่าง       38
7
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มีนาคม 2562 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2019, 16:41:21 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1634.00 + 6.38
 
8
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มีนาคม 2562 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2019, 16:39:58 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1634.00 + 6.38
 
9
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มีนาคม 2562 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2019, 14:34:31 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1637.02 + 9.40 ช่องตลาด   
10
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มีนาคม 2562 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2019, 14:29:27 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้
 
1636.74 + 9.12 ช่อง 9 คู่แรก 
1635.98 + 8.36 ช่อง 9 คู่สอง
หน้า: [1] 2 3 ... 10