กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 16 พฤศจิกายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน              1 2 7 0     เด่นเป็นดับ  345689  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 17 26 29 30 35 38 47 49 56 58 67 80 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             16 18 20 25 27 34 36 39 45 48 57 70 89 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 14 19 23 27 37 40 46 50 59 68 69 78 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 14 15 23 24 29 38 47 50 56 60 69 78 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 14 18 23 27 36 40 45 50 59 68 69 78 90 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             16 19 20 25 28 34 37 39 46 57 70 89 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             10 36 23 20 24 68 39 46 79 59 70 49 26 50 40     
ชุดที่ 2             28 35 13 69 15 16 27 60 48 47 45 18 89 56 34     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             68 24 60 78 12 19 35 39 46 70 57 16 40 20 90     
ชุดที่ 2             56 27 23 34 48 37 18 79 50 36 25 26 69 38 45     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             23490  วิน+เบิ้ล  23 24 29 20 34 39 30 49 40 90     
ชุดที่ 2             15678  วิน+เบิ้ล  15 16 17 18 56 57 58 67 68 78     
ชุดที่ 3             13679  วิน+เบิ้ล  13 16 17 19 36 37 39 67 69 79
ชุดที่ 4             24580  วิน+เบิ้ล  24 25 28 20 45 48 40 58 50 80
________________________________________________________________________________________
2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 16 พฤศจิกายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 3 5 9    เด่นเป็นดับ  146780 วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 14 16 23 25 29 34 38 47 50 56 69 70 78 89     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 17 20 26 35 39 40 48 57 59 68 80 11 22 44 66 77 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             12 15 18 24 27 30 36 45 49 58 60 67 79 90 33 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 14 19 23 28 29 37 38 46 47 50 56 69 78 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 16 20 25 29 34 38 39 47 48 56 57 70 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             12 15 17 24 26 30 35 49 58 60 67 79 80 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             78 89 10 50 34 70 13 28 27 46 80 37 18 38 36     
ชุดที่ 2             49 60 45 20 29 15 24 17 25 14 79 35 58 23 40     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             46 89 39 48 17 38 35 90 56 57 15 67 45 49 50     
ชุดที่ 2             60 40 24 70 14 25 12 13 80 57 68 78 20 27 16     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             25890  วิน+เบิ้ล  25 28 29 20 58 59 50 89 80 90     
ชุดที่ 2             13467  วิน+เบิ้ล  13 14 16 17 34 36 37 46 47 67     
ชุดที่ 3             25789  วิน+เบิ้ล  25 27 28 29 57 58 59 78 79 89
ชุดที่ 4             13460  วิน+เบิ้ล  13 14 16 10 34 36 30 46 40 60
________________________________________________________________________________________
3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
24/09/61
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 46 64 70
25/09/61
2689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 03 86 99
26/09/61
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 57 00 93
27/09/61
4589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 82 88 95
28/09/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 33 53 41
01/10/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
91 14 70 47
02/10/61
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 97 59 09
03/10/61
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 80 52 96
04/10/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 72 37 40
05/10/61
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 44 66 52
08/10/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 76 08 22
09/10/61
2689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 29 49 92
10/10/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 12 61 82
11/10/61
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 09 53 89
12/10/61
1236
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 40 62 16
16/10/61
1590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 16 41 87
17/10/61
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 74 63 83
18/10/61
2359
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 52 27 91
19/10/61
1350
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 61 52 91
22/10/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 30 60 56
24/10/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 28 29 37
25/10/61
1280
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 85 52 33
26/10/61
1248
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 76 53 96
29/10/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 73 14 88
30/10/61
3890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 71 54 51
31/10/61
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 06 45 09
01/11/61
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 61 03 55
02/11/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 74 57 84
05/11/61
1389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 27 60 58
06/11/61
2479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 75 57 33
07/11/61
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 54 80 33
08/11/61
2670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 89 65 73
09/11/61
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 43 73 52
12/11/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 66 75 85
13/11/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
90 76 14 78
14/11/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 21 19 30
15/11/61
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 21 92 83
16/11/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
24/09/61
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 46 64 70
25/09/61
1247
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 61 44 43
26/09/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 58 01 94
27/09/61
2567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 11 05 02
28/09/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 38 58 46
01/10/61
2470
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
50 73 29 06
02/10/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
01 50 88 38
03/10/61
1458
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 71 43 13
04/10/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 24 59 56
05/10/61
5678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 04 74 88
08/10/61
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 76 44 30
09/10/61
2348
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 07 27 70
10/10/61
1278
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 20 69 90
11/10/61
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 73 29 93
12/10/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 51 73 27
16/10/61
2678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 00 25 71
17/10/61
7890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 74 63 83
18/10/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 52 77 13
19/10/61
4579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 30 39 00
22/10/61
1240
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 61 31 35
24/10/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 28 27 19
25/10/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 52 85 96
26/10/61
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 57 80 37
29/10/61
1247
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 77 18 92
30/10/61
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 83 66 63
31/10/61
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 55 94 58
01/11/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 48 06 54
02/11/61
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 19 02 29
05/11/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 57 24 26
06/11/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
90 17 99 25
07/11/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 79 53 00
08/11/61
1349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 56 32 40
09/11/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 30 00 21
12/11/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 86 77 67
13/11/61
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 91 71 93
14/11/61
3790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 57 59 48
15/11/61
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 09 62 47
16/11/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 16 พฤศจิกายน 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
68
89
18
2.
50
69
39
23
3.
29
38
28
13
4.
59
46
36
17
5.
26
19
47
50
6.
68
15
67
68
7.
60
78
38
45
8.
12
24
16
20
9.
27
13
17
67
10.
49
26
58
70
11.
79
70
10
60
12.
45
56
12
57
13.
23
18
69
79
14.
25
49
46
10
15.
89
48
40
46
16.
20
35
78
35
17.
36
23
15
36
18.
39
58
30
26
19.
24
59
18
34
20.
14
50
79
27
21.
35
10
34
49
22.
19
36
23
80
23.
46
39
90
12
24.
58
20
20
24
25.
28
14
24
39
26.
70
79
48
59
27.
38
80
68
14
28.
67
29
70
47
29.
57
90
59
29
30.
56
40
49
28
31.
40
25
26
89
32.
78
30
50
16
33.
16
28
27
40
34.
37
37
25
19
35.
30
17
35
56
36.
13
60
45
69
37.
15
16
30
15
38.
34
47
60
90
39.
69
27
80
48
40.
48
57
56
37
41.
47
45
37
25
42.
18
89
57
58
43.
80
34
14
78
44.
90
67
19
30
45.
17
12
29
38
   
6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       10           อันดับ 1.          เลขล่าง       78
อันดับ 2.        เลขบน       36           อันดับ 2.          เลขล่าง       89
อันดับ 3.        เลขบน       23           อันดับ 3.          เลขล่าง       10
อันดับ 4.        เลขบน       20           อันดับ 4.          เลขล่าง       50
อันดับ 5.        เลขบน       24           อันดับ 5.          เลขล่าง       34
อันดับ 6.        เลขบน       68           อันดับ 6.          เลขล่าง       70
อันดับ 7.        เลขบน       39           อันดับ 7.          เลขล่าง       13
อันดับ 8.        เลขบน       46           อันดับ 8.          เลขล่าง       28
อันดับ 9.        เลขบน       79           อันดับ 9.          เลขล่าง       27
อันดับ 10.      เลขบน       59           อันดับ 10.        เลขล่าง        46
อันดับ 11.      เลขบน       70           อันดับ 11.        เลขล่าง       80
อันดับ 12.      เลขบน       49           อันดับ 12.        เลขล่าง       37
อันดับ 13.      เลขบน       26           อันดับ 13.        เลขล่าง       18
อันดับ 14.      เลขบน       50           อันดับ 14.        เลขล่าง       38
อันดับ 15.      เลขบน       40           อันดับ 15.        เลขล่าง       36
อันดับ 16.      เลขบน       28           อันดับ 16.        เลขล่าง       49
อันดับ 17.      เลขบน       35           อันดับ 17.        เลขล่าง       60
อันดับ 18.      เลขบน       13           อันดับ 18.        เลขล่าง       45
อันดับ 19.      เลขบน       69           อันดับ 19.        เลขล่าง       20
อันดับ 20.      เลขบน       15           อันดับ 20.        เลขล่าง       29
อันดับ 21.      เลขบน       16           อันดับ 21.        เลขล่าง       15
อันดับ 22.      เลขบน       27           อันดับ 22.        เลขล่าง       24
อันดับ 23.      เลขบน       60           อันดับ 23.        เลขล่าง       17
อันดับ 24.      เลขบน       48           อันดับ 24.        เลขล่าง       25
อันดับ 25.      เลขบน       47           อันดับ 25.        เลขล่าง       14
อันดับ 26.      เลขบน       45           อันดับ 26.        เลขล่าง       79
อันดับ 27.      เลขบน       18           อันดับ 27.        เลขล่าง       35
อันดับ 28.      เลขบน       89           อันดับ 28.        เลขล่าง       58
อันดับ 29.      เลขบน       56           อันดับ 29.        เลขล่าง       23
อันดับ 30.      เลขบน       34           อันดับ 30.        เลขล่าง       40
อันดับ 31.      เลขบน       37           อันดับ 31.        เลขล่าง       25
อันดับ 32.      เลขบน       25           อันดับ 32.        เลขล่าง       56
อันดับ 33.      เลขบน       80           อันดับ 33.        เลขล่าง       68
อันดับ 34.      เลขบน       57           อันดับ 34.        เลขล่าง       67
อันดับ 35.      เลขบน       58           อันดับ 32.        เลขล่าง       19
อันดับ 36.      เลขบน       90           อันดับ 36.        เลขล่าง       17
อันดับ 37.      เลขบน       67           อันดับ 37.        เลขล่าง       39
อันดับ 38.      เลขบน       14           อันดับ 38.        เลขล่าง       16
อันดับ 39.      เลขบน       78           อันดับ 39.        เลขล่าง       57 
อันดับ 40.      เลขบน       17           อันดับ 40.        เลขล่าง       59
อันดับ 41.      เลขบน       19           อันดับ 41.        เลขล่าง       48
อันดับ 42.      เลขบน       30           อันดับ 42.        เลขล่าง       69
อันดับ 43.      เลขบน       12           อันดับ 43.        เลขล่าง       90
อันดับ 44.      เลขบน       29           อันดับ 44.        เลขล่าง       26
อันดับ 45.      เลขบน       38           อันดับ 45.        เลขล่าง       47
7
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 15 พฤศจิกายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน              3 6 7 8    เด่นเป็นดับ   124590  วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 15 24 29 30 38 47 49 56 58 60 67 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             14 16 20 23 25 34 39 48 50 57 69 70 78 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 17 18 26 27 35 36 40 45 59 68 80 90 22 44 77 99 
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             10 36 23 20 24 68 39 46 79 59 70 49 26 50 40     
ชุดที่ 2             28 29 35 13 69 15 16 69 27 60 48 47 45 18 19     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             58 59 48 56 89 23 39 90 60 38 40 13 47 24 20     
ชุดที่ 2             37 18 19 68 35 17 67 12 57 30 25 26 80 27 69     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             35890  วิน+เบิ้ล  35 38 39 30 58 59 50 89 80 90     
ชุดที่ 2             12467  วิน+เบิ้ล  12 14 16 17 24 26 27 46 47 67     
ชุดที่ 3             14780  วิน+เบิ้ล  14 17 18 10 47 48 40 78 70 80
ชุดที่ 4             23569  วิน+เบิ้ล  23 25 26 29 35 36 39 56 59 69
________________________________________________________________________________________
8
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 15 พฤศจิกายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง             3 5 9 0    เด่นเป็นดับ  124678   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 17 20 26 30 35 39 48 49 57 58 67 80 11 44 66 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 14 18 23 27 36 40 45 50 59 68 69 78 90 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 16 19 24 25 28 34 37 46 60 70 79 89 33 55 88 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             12 19 20 28 30 37 39 46 48 49 57 58 67 11 55 66 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             15 16 18 24 25 27 34 36 45 60 70 79 89 90 33 88   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 13 17 26 29 35 38 40 47 56 59 68 80 22 44 77 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             78 89 10 50 34 70 47 13 28 27 46 80 37 18 38
ชุดที่ 2             36 49 60 45 20 29 15 24 26 90 17 25 14 79 35
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             35 10 60 26 46 19 29 27 23 36 56 89 58 80 70
ชุดที่ 2             39 15 28 13 47 45 30 20 69 67 90 40 78 79 59     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24580  วิน+เบิ้ล  24 25 28 20 45 48 40 58 50 80     
ชุดที่ 2             13679  วิน+เบิ้ล  13 16 17 19 36 37 39 67 69 79     
ชุดที่ 3             12780  วิน+เบิ้ล  12 17 18 10 27 28 20 78 70 80
ชุดที่ 4             34569  วิน+เบิ้ล  34 35 36 39 45 46 49 56 59 69
________________________________________________________________________________________
9
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 15 พฤศจิกายน 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
68
89
38
2.
50
69
39
18
3.
29
38
28
23
4.
59
46
36
13
5.
26
19
47
17
6.
68
15
67
50
7.
60
78
38
68
8.
12
24
16
45
9.
27
13
17
20
10.
49
26
58
67
11.
79
70
10
70
12.
45
56
12
60
13.
23
18
69
57
14.
25
49
46
79
15.
89
48
40
10
16.
20
35
78
46
17.
36
23
15
35
18.
39
58
30
36
19.
24
59
18
26
20.
14
50
79
34
21.
35
10
34
27
22.
19
36
23
49
23.
46
39
90
80
24.
58
20
20
12
25.
28
14
24
24
26.
70
79
48
39
27.
38
80
68
59
28.
67
29
70
14
29.
57
90
59
47
30.
56
40
49
29
31.
40
25
26
28
32.
78
30
50
89
33.
16
28
27
16
34.
37
37
29
40
35.
30
17
25
19
36.
13
60
35
56
37.
15
16
45
69
38.
34
47
30
15
39.
69
27
60
90
40.
48
57
80
48
41.
47
45
56
37
42.
18
89
37
25
43.
80
34
57
58
44.
90
67
14
78
45.
17
12
19
30

10
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       10           อันดับ 1.          เลขล่าง       78
อันดับ 2.        เลขบน       36           อันดับ 2.          เลขล่าง       89
อันดับ 3.        เลขบน       23           อันดับ 3.          เลขล่าง       10
อันดับ 4.        เลขบน       20           อันดับ 4.          เลขล่าง       50
อันดับ 5.        เลขบน       24           อันดับ 5.          เลขล่าง       34
อันดับ 6.        เลขบน       68           อันดับ 6.          เลขล่าง       70
อันดับ 7.        เลขบน       39           อันดับ 7.          เลขล่าง       47
อันดับ 8.        เลขบน       46           อันดับ 8.          เลขล่าง       13
อันดับ 9.        เลขบน       79           อันดับ 9.          เลขล่าง       28
อันดับ 10.      เลขบน       59           อันดับ 10.        เลขล่าง        27
อันดับ 11.      เลขบน       70           อันดับ 11.        เลขล่าง       46
อันดับ 12.      เลขบน       49           อันดับ 12.        เลขล่าง       80
อันดับ 13.      เลขบน       26           อันดับ 13.        เลขล่าง       37
อันดับ 14.      เลขบน       50           อันดับ 14.        เลขล่าง       18
อันดับ 15.      เลขบน       40           อันดับ 15.        เลขล่าง       38
อันดับ 16.      เลขบน       28           อันดับ 16.        เลขล่าง       36
อันดับ 17.      เลขบน       29           อันดับ 17.        เลขล่าง       49
อันดับ 18.      เลขบน       35           อันดับ 18.        เลขล่าง       60
อันดับ 19.      เลขบน       13           อันดับ 19.        เลขล่าง       45
อันดับ 20.      เลขบน       69           อันดับ 20.        เลขล่าง       20
อันดับ 21.      เลขบน       15           อันดับ 21.        เลขล่าง       29
อันดับ 22.      เลขบน       16           อันดับ 22.        เลขล่าง       15
อันดับ 23.      เลขบน       38           อันดับ 23.        เลขล่าง       24
อันดับ 24.      เลขบน       27           อันดับ 24.        เลขล่าง       26
อันดับ 25.      เลขบน       60           อันดับ 25.        เลขล่าง       90
อันดับ 26.      เลขบน       48           อันดับ 26.        เลขล่าง       17
อันดับ 27.      เลขบน       47           อันดับ 27.        เลขล่าง       25
อันดับ 28.      เลขบน       45           อันดับ 28.        เลขล่าง       14
อันดับ 29.      เลขบน       18           อันดับ 29.        เลขล่าง       79
อันดับ 30.      เลขบน       89           อันดับ 30.        เลขล่าง       35
อันดับ 31.      เลขบน       56           อันดับ 31.        เลขล่าง       58
อันดับ 32.      เลขบน       34           อันดับ 32.        เลขล่าง       23
อันดับ 33.      เลขบน       37           อันดับ 33.        เลขล่าง       40
อันดับ 34.      เลขบน       25           อันดับ 34.        เลขล่าง       90
อันดับ 35.      เลขบน       80           อันดับ 32.        เลขล่าง       25
อันดับ 36.      เลขบน       57           อันดับ 36.        เลขล่าง       56
อันดับ 37.      เลขบน       58           อันดับ 37.        เลขล่าง       68
อันดับ 38.      เลขบน       90           อันดับ 38.        เลขล่าง       67
อันดับ 39.      เลขบน       67           อันดับ 39.        เลขล่าง       19 
อันดับ 40.      เลขบน       14           อันดับ 40.        เลขล่าง       17
อันดับ 41.      เลขบน       78           อันดับ 41.        เลขล่าง       39
อันดับ 42.      เลขบน       17           อันดับ 42.        เลขล่าง       16
อันดับ 43.      เลขบน       12           อันดับ 43.        เลขล่าง       57
อันดับ 44.      เลขบน       19           อันดับ 44.        เลขล่าง       59
อันดับ 45.      เลขบน       30           อันดับ 45.        เลขล่าง       48
หน้า: [1] 2 3 ... 10