กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 16 กรกฎาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน              3 8 9 0    เด่นเป็นดับ   124567  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 14 19 23 28 37 40 46 50 59 68 69 78 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 17 26 29 30 35 38 47 49 56 58 67 80 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 14 17 23 26 30 35 49 50 58 67 69 78 80 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 18 20 27 36 39 40 40 45 48 57 59 68 90 11 22 66 77 
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
____________________________________________________________________________ ____________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             35 10 23 14 70 46 79 29 38 13 16 28 19 47 45     
ชุดที่ 2             89 49 58 40 80 78 18 90 30 20 56 17 24 34 37     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             39 68 28 17 45 46 50 89 80 56 60 67 12 58 78     
ชุดที่ 2             38 20 49 10 35 70 27 23 48 90 19 15 14 40 59     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13489  วิน+เบิ้ล  13 14 18 19 34 38 39 48 49 89     
ชุดที่ 2             25670  วิน+เบิ้ล  25 26 27 20 56 57 50 67 60 70     
ชุดที่ 3             25680  วิน+เบิ้ล  25 26 28 20 56 58 50 68 60 80
ชุดที่ 4             13479  วิน+เบิ้ล  13 14 17 19 34 37 39 47 49 79
________________________________________________________________________________________
2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 16 กรกฎาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            5 7 8 9    เด่นเป็นดับ  123460   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             12 17 18 26 27 30 35 36 45 49 58 67 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 14 15 23 24 29 38 47 50 56 60 69 78 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 19 20 28 37 39 40 46 48 57 59 68 11 22 55 66 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             26 38 57 16 10 28 27 45 39 37 70 67 50 23 17     
ชุดที่ 2             36 56 60 18 69 89 35 14 58 49 78 13 80 19 68     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             27 47 36 14 28 13 45 34 20 59 26 10 25 17 69     
ชุดที่ 2             57 90 58 24 89 60 37 78 67 70 29 38 40 48 79     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13470  วิน+เบิ้ล  13 14 17 10 34 37 30 47 40 70     
ชุดที่ 2             25689  วิน+เบิ้ล  25 26 28 29 56 58 59 68 69 89     
ชุดที่ 3             13489  วิน+เบิ้ล  13 14 18 19 34 38 39 48 49 89
ชุดที่ 4             23680  วิน+เบิ้ล  23 26 28 20 36 38 30 68 60 80
________________________________________________________________________________________
3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
23/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 30 79 60
24/05/61
2459
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 46 67 51
25/05/61
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 81 51 21
28/05/61
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 24 04 54
30/05/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 02 09 14
31/05/61
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 90 42 97
01/06/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 28 09 82
04/06/61
4589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 29 50 29
05/06/61
3890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 27 57 71
06/06/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 57 07 70
07/06/61
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 46 80 05
08/06/61
4678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 30 75 04
11/06/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 52 61 11
12/06/61
1570
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 71 61 29
13/06/61
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 33 18 34
14/06/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 09 37 86
15/06/61
5790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 36 37 82
18/06/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 81 83 68
19/06/61
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 27 22 54
20/06/61
3678
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 98 73 26
21/06/61
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 27 80 44
22/06/61
2679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 16 37 98
25/06/61
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 91 78 28
26/06/61
1347
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
91 27 87 98
27/06/61
2468
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 74 03 66
28/06/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 52 30 54
29/06/61
2459
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 98 94 58
02/07/61
1236
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 80 78 27
03/07/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 25 51 62
04/07/61
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 03 17 20
05/07/61
2357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 71 68 42
06/07/61
3589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 73 50 76
09/07/61
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 95 44 96
10/07/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 44 62 60
11/07/61
1248
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 12 51 63
12/07/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 75 72 93
13/07/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 15 22 52
16/07/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
22/05/61
3470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 76 11 60
23/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 41 92 11
24/05/61
4790
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 14 93 09
25/05/61
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 30 00 70
28/05/61
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 97 17 67
30/05/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 52 45 40
31/05/61
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 24 72 83
01/06/61
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 69 88 15
04/06/61
1267
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 47 68 47
05/06/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 02 72 42
06/06/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 86 36 99
07/06/61
1268
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 76 10 65
08/06/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 75 30 01
11/06/61
5789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 48 57 07
12/06/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 60 50 18
13/06/61
7890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 96 11 95
14/06/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 25 97 48
15/06/61
1240
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 50 51 04
18/06/61
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 01 99 14
19/06/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 41 46 14
20/06/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 44 19 72
21/06/61
3489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 99 46 82
22/06/61
2689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 72 93 54
25/06/61
1359
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 93 80 70
26/06/61
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 99 59 70
27/06/61
3578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 76 05 32
28/06/61
2590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 14 36 12
29/06/61
4790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 56 60 96
02/07/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 22 80 69
03/07/61
3790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 98 24 35
04/07/61
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 41 55 58
05/07/61
1567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 49 52 78
06/07/61
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 31 08 34
09/07/61
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
84 19 68 20
10/07/61
4780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 52 34 64
11/07/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 48 09 97
12/07/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 12 09 30
13/07/61
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 22 29 59
16/07/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 16 กรกฎาคม 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
36
48
89
47
2.
10
10
25
57
3.
78
13
23
19
4.
47
70
10
38
5.
67
39
46
30
6.
58
26
12
16
7.
35
56
58
18
8.
50
45
48
46
9.
25
14
29
37
10.
39
50
14
23
11.
16
23
56
48
12.
29
40
69
59
13.
27
67
35
35
14.
59
35
45
56
15.
26
34
39
49
16.
14
79
28
78
17.
70
68
13
80
18.
23
69
60
90
19.
38
49
59
10
20.
20
38
34
13
21.
28
28
36
15
22.
24
58
19
12
23.
46
60
47
14
24.
79
78
20
79
25.
80
24
79
17
26.
68
20
67
70
27.
15
29
40
50
28.
69
46
24
40
29.
17
30
90
29
30.
89
90
70
34
31.
13
36
57
68
32.
30
18
18
28
33.
45
19
38
89
34.
19
27
16
45
35.
57
47
37
58
36.
37
89
80
27
37.
49
80
30
26
38.
40
25
49
20
39.
18
30
78
24
40.
90
17
17
67
41.
56
37
68
69
42.
34
59
50
60
43.
60
12
26
36
44.
48
57
15
39
45.
12
15
27
25
   
6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       35           อันดับ 1.          เลขล่าง       26
อันดับ 2.        เลขบน       10           อันดับ 2.          เลขล่าง       38
อันดับ 3.        เลขบน       23           อันดับ 3.          เลขล่าง       57
อันดับ 4.        เลขบน       14           อันดับ 4.          เลขล่าง       16
อันดับ 5.        เลขบน       70           อันดับ 5.          เลขล่าง       10
อันดับ 6.        เลขบน       46           อันดับ 6.          เลขล่าง       28
อันดับ 7.        เลขบน       79           อันดับ 7.          เลขล่าง       27
อันดับ 8.        เลขบน       29           อันดับ 8.          เลขล่าง       45
อันดับ 9.        เลขบน       38           อันดับ 9.          เลขล่าง       39
อันดับ 10.      เลขบน       13           อันดับ 10.        เลขล่าง        37
อันดับ 11.      เลขบน       16           อันดับ 11.        เลขล่าง       70
อันดับ 12.      เลขบน       28           อันดับ 12.        เลขล่าง       67
อันดับ 13.      เลขบน       19           อันดับ 13.        เลขล่าง       50
อันดับ 14.      เลขบน       47           อันดับ 14.        เลขล่าง       23
อันดับ 15.      เลขบน       45           อันดับ 15.        เลขล่าง       17
อันดับ 16.      เลขบน       89           อันดับ 16.        เลขล่าง       36
อันดับ 17.      เลขบน       49           อันดับ 17.        เลขล่าง       56
อันดับ 18.      เลขบน       58           อันดับ 18.        เลขล่าง       60
อันดับ 19.      เลขบน       40           อันดับ 19.        เลขล่าง       18
อันดับ 20.      เลขบน       80           อันดับ 20.        เลขล่าง       69
อันดับ 21.      เลขบน       78           อันดับ 21.        เลขล่าง       89
อันดับ 22.      เลขบน       18           อันดับ 22.        เลขล่าง       35
อันดับ 23.      เลขบน       90           อันดับ 23.        เลขล่าง       14
อันดับ 24.      เลขบน       30           อันดับ 24.        เลขล่าง       58
อันดับ 25.      เลขบน       20           อันดับ 25.        เลขล่าง       49
อันดับ 26.      เลขบน       56           อันดับ 26.        เลขล่าง       78
อันดับ 27.      เลขบน       17           อันดับ 27.        เลขล่าง       13
อันดับ 28.      เลขบน       24           อันดับ 28.        เลขล่าง       80
อันดับ 29.      เลขบน       34           อันดับ 29.        เลขล่าง       19
อันดับ 30.      เลขบน       37           อันดับ 30.        เลขล่าง       68
อันดับ 31.      เลขบน       50           อันดับ 31.        เลขล่าง       20
อันดับ 32.      เลขบน       67           อันดับ 32.        เลขล่าง       25
อันดับ 33.      เลขบน       59           อันดับ 33.        เลขล่าง       34
อันดับ 34.      เลขบน       69           อันดับ 34.        เลขล่าง       46
อันดับ 35.      เลขบน       48           อันดับ 32.        เลขล่าง       68
อันดับ 36.      เลขบน       26           อันดับ 36.        เลขล่าง       12
อันดับ 37.      เลขบน       60           อันดับ 37.        เลขล่าง       15
อันดับ 38.      เลขบน       68           อันดับ 38.        เลขล่าง       36
อันดับ 39.      เลขบน       36           อันดับ 39.        เลขล่าง       24
อันดับ 40.      เลขบน       12           อันดับ 40.        เลขล่าง       12
อันดับ 41.      เลขบน       57           อันดับ 41.        เลขล่าง       90
อันดับ 42.      เลขบน       27           อันดับ 42.        เลขล่าง       30
อันดับ 43.      เลขบน       39           อันดับ 43.        เลขล่าง       40
อันดับ 44.      เลขบน       15           อันดับ 44.        เลขล่าง       29
อันดับ 45.      เลขบน       25           อันดับ 45.        เลขล่าง       59
7
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 13 กรกฎาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2018, 16:38:01 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1643.52 + 2.59 ช่องตลาด   
8
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 13 กรกฎาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2018, 16:37:25 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1643.52 + 2.59    
 
9
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 13 กรกฎาคม 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2018, 14:30:35 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1646.22 + 5.29 ช่อง 9 คู่แรก   
1645.63 + 4.70 ช่อง 9 คู่สอง
10
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 13 กรกฎาคม 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2018, 14:27:33 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1645.91 + 4.98 ช่องตลาด   
หน้า: [1] 2 3 ... 10