แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - set9

หน้า: 1 ... 142 143 [144]
2146
ผลหุ้นดาวโจนส์วันนี้

25,848.87 + 138.93

2147
ผลหุ้นดาวโจนส์วันนี้

25,709.94 + 7.05

2149
หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

2151
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 มีนาคม 2559     
     42+05     
    93 -44     
     15+78     
     95+58     
02 มีนาคม 2559     
     01+06     
    25+30     
     78+83     
     31+36     
03 มีนาคม 2559     
     46+15     
    50+19     
     47+16     
     33+02     
04 มีนาคม 2559     
     57+24     
    74+41     
     85+52     
     53+20     
07 มีนาคม 2559     
     68+15     
    94+41     
     07+54     
     75+22     
08 มีนาคม 2559     
     10 -65     
    06 -69     
     24 -51     
     62 -13     
09 มีนาคม 2559     
     18 -44     
    20+58     
     14+52     
     66+04     
10 มีนาคม 2559     
     73+07     
    94 -72     
     35 -31     
     06 -60     
11 มีนาคม 2559     
     86+80     
    55+49     
     08+02     
     41+35     
14 มีนาคม 2559     
     46+05     
    69+28     
     21+80     
     27+86     
15 มีนาคม 2559     
     81 -46     
    22 -05     
     76 -51     
     93 -34     
16 มีนาคม 2559     
     42+49     
    19 -74     
     22 -71     
     80 -13     
17 มีนาคม 2559     
     05+25     
    32+52     
     18+38     
     20+40     
18 มีนาคม 2559     
     54+34     
    03+83     
     36+16     
     96+76     
21 มีนาคม 2559     
     74+78     
    53+57     
     87 -09     
     63+67     
22 มีนาคม 2559     
     25+62     
    54+91     
     16+53     
     20+57     
23 มีนาคม 2559     
     13 -07     
    95+75     
     22+02     
     16+96     
24 มีนาคม 2559     
     41 -75     
    95 -21     
     59 -57     
     41 -75     
25 มีนาคม 2559     
     91+50     
    14 -27     
     24 -17     
     78 -63     
28 มีนาคม 2559     
     31+53     
    05 -73     
     49 -29     
     01 -77     
29 มีนาคม 2559     
     50+49     
    73+72     
     04+03     
     85+84     
30 มีนาคม 2559     
     08+23     
    67+82     
     83+98     
     29+44     
31 มีนาคม 2559     
     61 -68     
    01 -28     
     69 -60     
     70 -59     

2152
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 กุมภาพันธ์ 2559     
     80 -16     
    62+64     
     49 -49     
     34 -64     
02 กุมภาพันธ์ 2559     
     96+62     
    74 -60     
     19 -15     
     30 -04     
03 กุมภาพันธ์ 2559     
     50 -80     
    61 -69     
     54 -76     
     77+47     
04 กุมภาพันธ์ 2559     
     03+26     
    67+90     
     43+66     
     11+34     
05 กุมภาพันธ์ 2559     
     36+25     
    48+37     
     74+63     
     29+18     
08 กุมภาพันธ์ 2559     
     85+56     
    20+91     
     71+42     
     57+28     
09 กุมภาพันธ์ 2559     
     27 -30     
    10 -47     
     82 -75     
     96 -61     
10 กุมภาพันธ์ 2559     
     29 -67     
    18 -78     
     68 -28     
     74+78     
11 กุมภาพันธ์ 2559     
     50 -24     
    51 -23     
     02 -72     
     74 -00     
12 กุมภาพันธ์ 2559     
     06+32     
    84 -90     
     26 -48     
     49 -25     
15 กุมภาพันธ์ 2559     
     71+22     
    54+05     
     30+81     
     40+91     
16 กุมภาพันธ์ 2559     
     30+90     
    03+63     
     27+87     
     36+96     
17 กุมภาพันธ์ 2559     
     72 -64     
    07 -29     
     76 -60     
     47 -89     
18 กุมภาพันธ์ 2559     
     06+59     
    44+97     
     19+72     
     59+12     
19 กุมภาพันธ์ 2559     
     53+94     
    93+34     
     70+11     
     19+60     
23 กุมภาพันธ์ 2559     
     31+12     
   03+84     
     14+95     
     79+60     
24 กุมภาพันธ์ 2559     
     24 -55     
    44+65     
     71+92     
     93+14     
25 กุมภาพันธ์ 2559     
     04+11     
    03+10     
     63 -30     
     42+49     
26 กุมภาพันธ์ 2559     
     42+00     
    84+42     
     30+88     
     07+65     
29 กุมภาพันธ์ 2559     
     29 -78     
    94 -13     
     09 -98     
     37 -70     

2153
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
04 มกราคม 2559     
     29 -73     
    45 -57     
     97 -05     
     41 -61     
05 มกราคม 2559     
     89+48     
    57 -84     
     86 -55     
     34 -07     
06 มกราคม 2559     
     90 -44     
    90 -44     
     05 -29     
     01 -69     
07 มกราคม 2559     
     48 -56     
    65 -39     
     53 -51     
     83 -21     
08 มกราคม 2559     
     68+85     
    75+92     
    48+65     
     18+35     
11 มกราคม 2559     
     52 -66     
    43 -75     
     70 -48     
     50 -68     
12 มกราคม 2559     
     38+88     
    95 -55     
     25 -25     
     30+80     
13 มกราคม 2559     
     45+15     
    76+46     
     91+61     
     61+31     
14 มกราคม 2559     
     39 -22     
    71 -90     
     42 -19     
     29 -32     
15 มกราคม 2559     
     15+86     
    57 -72     
     21 -08     
     84 -44     
18 มกราคม 2559     
     39 -46     
    50 -35     
     34 -51     
     05 -80     
19 มกราคม 2559     
     98+93     
    69+64     
     98+93     
     01+96     
20 มกราคม 2559     
     16 -85     
    37 -64     
     40 -61     
     98 -03     
21 มกราคม 2559     
     54+56     
    81 -17     
     28 -70     
     61 -37     
22 มกราคม 2559     
     81+20     
    72+11     
     11+50
     03+42     
25 มกราคม 2559     
     43+40     
    09+06     
     47+44     
     70 -33     
26 มกราคม 2559     
     66 -04     
    38 -32     
     26 -44     
     07+37     
27 มกราคม 2559     
     32+25     
    51+44     
     62+55     
     29+22     
28 มกราคม 2559     
     85+56     
    89+60     
     44+15     
     40+11     
29 มกราคม 2559     
     90+50     
    20+80     
     11+71   
     98+58     

2154
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ธันวาคม 2558     
     13+43     
    80+10     
     47+77     
     01 -69     
02 ธันวาคม 2558     
     40+39     
    50+49     
     36+35     
     45 -56     
03 ธันวาคม 2558     
     36 -09     
    25 -20     
     03 -42     
     62+17     
04 ธันวาคม 2558     
     50 -12     
    24 -38     
     43 -19     
     57 -05     
08 ธันวาคม 2558     
     94 -63     
    10 -47     
     13 -44     
     98 -59     
09 ธันวาคม 2558     
     16+18     
    18 -80     
     75 -23     
     82 -16     
11 ธันวาคม 2558     
     80 -02     
    06 -76     
     xx -xx     
     92 -90     
14 ธันวาคม 2558     
     41 -51     
    36 -56     
     92 -00     
     61 -31     
15 ธันวาคม 2558     
     11+50     
    76+15     
     82+21     
     51+90     
16 ธันวาคม 2558     
     28+77     
    20+69     
     08+57     
     12 -39     
17 ธันวาคม 2558     
     61 -51     
    89+77     
     21+09     
     34+22     
18 ธันวาคม 2558     
     33 -01     
    43 -91     
     51 -83     
     92 -42     
21 ธันวาคม 2558     
     28 -64     
    51 -41     
     46 -46     
     44 -48     
22 ธันวาคม 2558     
     98+54     
    28+84     
     74+30     
     66 -78     
23 ธันวาคม 2558     
     45+79     
    74+08     
     55+89     
     50+84     
24 ธันวาคม 2558     
     35+85     
    84+34     
     20+70     
     15+65     
25 ธันวาคม 2558     
     70+55     
    79 -36     
     82 -33     
     93 -22     
28 ธันวาคม 2558     
     64+71     
    10+17     
     77+84     
     87+94     
29 ธันวาคม 2558     
     02 -85     
    16 -81     
     73+14     
     78 -09     
30 ธันวาคม 2558     
     59+81     
    87+09     
     20+42     
     02+24     

2155
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 พฤศจิกายน 2558     
     63+69     
    61+67     
     03+09     
     34+40     
03 พฤศจิกายน 2558     
     36+02     
   25+91     
     00+66     
     62 -72     
04 พฤศจิกายน 2558     
     65+03     
   30+68     
     80+18     
     42+80     
05 พฤศจิกายน 2558     
     59 -83     
   96+54     
     31+89     
     16 -26     
06 พฤศจิกายน 2558     
     20 -96     
   58+42     
     71+55     
     54+38     
09 พฤศจิกายน 2558     
     16 -38     
   67 -87     
     12 -42     
     57 -97     
10 พฤศจิกายน 2558     
     96 -61     
   31 -26     
     29 -28     
     38 -19     
11 พฤศจิกายน 2558     
     16 -22     
   53+15     
     88+50     
     15 -23     
12 พฤศจิกายน 2558     
     42 -73     
   34 -81     
     18 -97     
     29 -86     
13 พฤศจิกายน 2558     
     73 -56     
   24 -05     
     40 -89     
     46 -83     
16 พฤศจิกายน 2558     
     51-59     
   03 -43     
     25 -21     
     62+16     
17 พฤศจิกายน 2558     
     54+92     
   41+79     
     94+32     
     17+55     
18 พฤศจิกายน 2558     
     70+53     
   31 -86     
     02 -15     
     82 -35     
19 พฤศจิกายน 2558     
     75+93     
   42+60     
     75+93     
     97+15     
20 พฤศจิกายน 2558     
     76+79     
   51+54     
     38+41     
     84+87     
23 พฤศจิกายน 2558     
     08+24     
   55+71     
     36+52     
     22+38     
24 พฤศจิกายน 2558     
     03+81     
   95+73     
     85+63     
     92 -30     
25 พฤศจิกายน 2558     
     04+12     
   48+56     
     11+19     
     46 -46     
26 พฤศจิกายน 2558     
     42+96     
   73 -73     
     47 -99     
     81 -65     
27 พฤศจิกายน 2558     
     34 -47     
   45+64     
     65 -16     
     13 -68     
30 พฤศจิกายน 2558     
     72 -41     
   69 -44     
     94+81     
     70 -43     

2156
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ตุลาคม 2558     
     37+37     
    10+10     
     84+84     
     15 -85     
02 ตุลาคม 2558     
     14 -01     
    40+25     
     22+07     
     35+20     
05 ตุลาคม 2558     
     74+39     
    86+51     
     19+84     
     17+82     
06 ตุลาคม 2558     
     58+41     
    38+21     
     49+32     
     69+52     
07 ตุลาคม 2558     
     47+78     
    45+76     
     33+64     
     66+97     
08 ตุลาคม 2558     
     44 -22     
    53 -13     
     61 -05     
     15 -51     
09 ตุลาคม 2558     
     72+57     
    81+66     
     74+59     
     33+18     
12 ตุลาคม 2558     
     42+09     
    20 -13     
     03 -30     
     49+16     
13 ตุลาคม 2558     
     37 -12     
    33 -16     
     18 -31     
     69 -80     
14 ตุลาคม 2558     
     93 -76     
    76+07     
     98+29     
     08 -61     
15 ตุลาคม 2558     
     07+99     
    37+29     
     27+19     
     32+24     
16 ตุลาคม 2558     
     71+39     
    07 -25     
     45 -87     
     38 -94     
19 ตุลาคม 2558     
     37+99     
    18 -20     
     14+76     
     91 -47     
20 ตุลาคม 2558     
     66+75     
    66+75     
     77+86     
     63+72     
21 ตุลาคม 2558     
     85+22     
    59 -04     
     99 -64     
     80 -83     
22 ตุลาคม 2558     
     84+04     
    09 -71     
     91 -89     
     14+34     
26 ตุลาคม 2558     
     68+54     
    35+21     
     17+03     
     16+02     
27 ตุลาคม 2558     
     55 -61     
    97+81     
     03+87     
     05 -11     
28 ตุลาคม 2558     
     49 -56     
    65 -40     
     21 -84     
     26 -79     
29 ตุลาคม 2558     
     62+36     
    51 -75     
     41 -85     
     04 -22     
30 ตุลาคม 2558     
     37+33     
    47+43     
     24+20     
     94+90     

หน้า: 1 ... 142 143 [144]