แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lottosociety

หน้า: 1 2 [3] 4
31
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 เมษายน 2556     
     68+62     
     50 -56     
     66 -40     
     55 -51     
02 เมษายน 2556     
     28+73     
     33 -22     
     10 -45     
     54+99     
03 เมษายน 2556     
     03+49     
     16+62     
     72+18     
     52 -02     
04 เมษายน 2556     
     42 -10     
     27 -25     
     56 -96     
     46+94     
05 เมษายน 2556     
     38 -08     
     05 -41     
     41 -05     
     53 -93     
09 เมษายน 2556     
     87+34     
     59 -94     
     80 -73     
     72 -81     
10 เมษายน 2556     
     93+21     
     22 -50     
     74 +02     
     25+53     
11 เมษายน 2556     
     94+69     
     80+55     
     16+91     
     81+56     
12 เมษายน 2556     
     91+10     
     91+10     
     44+63     
     32+51     
17 เมษายน 2556     
     68 -64     
     04+72     
     18+86     
     53 -79     
18 เมษายน 2556     
     10+57     
     22 -31     
     33 -20     
     76+23     
19 เมษายน 2556     
     53+82     
     93+17     
     86+10     
     46+70     
22 เมษายน 2556     
     63+17     
     76+30     
     51+05     
     10+64     
23 เมษายน 2556     
     07 -03     
     31+21     
     73+63     
     35 -75     
24 เมษายน 2556     
     81+46     
     27+92     
     63+28     
     85+50     
25 เมษายน 2556     
     49+64     
     00+15     
     23+38     
     25+40     
26 เมษายน 2556     
     86+61     
     63+38     
     17+92     
     93+68     
29 เมษายน 2556     
     63+70     
     71+78     
     10+17     
     93+00     
30 เมษายน 2556     
     84+91     
     98+05     
     68+75     
     86+93     

32
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 มีนาคม 2556     
     19+61     
     29+71     
     51+93     
     60 -98     
04 มีนาคม 2556     
     32+72     
     95 -65     
     57 -03     
     72+12     
05 มีนาคม 2556     
     28+56     
     03+31     
     47+75     
     31+59     
06 มีนาคม 2556     
     47+16     
     81+50     
     46+15     
     35+04     
07 มีนาคม 2556     
     30+95     
     33 -02     
     98 -37     
     98+63     
08 มีนาคม 2556     
     78+80     
     30+32     
     57+59     
     92+94     
11 มีนาคม 2556     
     61+69     
     43+51     
     76+84     
     65+73     
12 มีนาคม 2556     
     40+75     
     14+49     
     38+73     
     68 -97     
13 มีนาคม 2556     
     00+32     
     58+90     
     42+74     
     70+02     
14 มีนาคม 2556     
     39 -31     
     47 -23     
     43+73     
     79+09     
15 มีนาคม 2556     
     82+03     
     36+57     
     74+95     
     13+34     
18 มีนาคม 2556     
     73 -40     
     47 -66     
     76 -37     
     65 -48     
19 มีนาคม 2556     
     91+26     
     85+20     
     24+59     
     25 -40     
20 มีนาคม 2556     
     09+48     
     89 -36     
     18 -07     
     67 -58     
21 มีนาคม 2556     
     14+47     
     07+40     
     37 -30     
     52 -15     
22 มีนาคม 2556     
     48 -04     
     94 -58     
     57 -95     
     97 -55     
25 มีนาคม 2556     
     74+77     
     94+97     
     12+15     
     95+98     
26 มีนาคม 2556     
     04 -91     
     60+65     
     87+92     
     03+08     
27 มีนาคม 2556     
     89+86     
     25+22     
     00+97     
     87+84     
28 มีนาคม 2556     
     82 -05     
     93 -94     
     89 -98     
     57 -30     
29 มีนาคม 2556     
     81+24     
     97+40     
     61+04     
     06+49     

33
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 กุมภาพันธ์ 2556     
     35+15     
     93+73     
     51+31     
     22+02     
04 กุมภาพันธ์ 2556     
     52+30     
     86+64     
     17+95     
     37+15     
05 กุมภาพันธ์ 2556     
     12 -25     
     81 -56     
     92 -45     
     72 -65     
06 กุมภาพันธ์ 2556     
     91+19     
     84 -88     
     17 -55     
     35 -37     
07 กุมภาพันธ์ 2556     
     21 -14     
     76 -59     
     88 -47     
     81 -54     
08 กุมภาพันธ์ 2556     
     46 -35     
     24 +43     
     30+49     
     30 -51     
11 กุมภาพันธ์ 2556     
     10+80     
     33+03     
     56+26     
     11 -19     
12 กุมภาพันธ์ 2556     
     70+59     
     69+58     
     53+42     
     95 -16     
13 กุมภาพันธ์ 2556     
     42+47     
     97+02     
     33+38     
     11+16     
14 กุมภาพันธ์ 2556     
     26+51     
     17+06     
     37+26     
     74+63     
15 กุมภาพันธ์ 2556     
     96 -78     
     37 -37     
     25 -49     
     52 -22     
18 กุมภาพันธ์ 2556     
     59+07     
     86+34     
     36+84     
     29+77     
19 กุมภาพันธ์ 2556     
     18+89     
     34+05     
     96+67     
     07+78     
20 กุมภาพันธ์ 2556     
     79+72     
     12+05     
     55+48     
     64+57     
21 กุมภาพันธ์ 2556     
     98 -66     
     56 -08     
     29 -35     
     74 -90     
22 กุมภาพันธ์ 2556     
     15+41     
     99+25     
     92+18     
     13+39     
26 กุมภาพันธ์ 2556     
     19 -94     
     38 -75     
     19 -94     
     32 -81     
27 กุมภาพันธ์ 2556     
     30+98     
     88 -44     
     39 -93     
     05 -27     
28 กุมภาพันธ์ 2556     
     82+77     
     48+43     
     25+20     
     58+53     

34
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 ธันวาคม 2555     
     85+81     
     50+46     
     08+04     
     92+88     
04 ธันวาคม 2555     
     03+11     
     25 -67     
     29 -63     
     06 -86     
06 ธันวาคม 2555     
     84+78     
     80+74     
     63+57     
     88+82     
07 ธันวาคม 2555     
     50+62     
     40+48     
     15 -73     
     95 -93     
11 ธันวาคม 2555     
     90+95     
     10+45     
     95+00     
     33+38     
12 ธันวาคม 2555     
     98+65     
     06+73     
     22+89     
     57+24     
13 ธันวาคม 2555     
     95+65     
     28+73     
     91+89     
     81+24     
14 ธันวาคม 2555     
     50+69     
     40+59     
     19+38     
     50+69     
17 ธันวาคม 2555     
     33+83     
     95+45     
     03+53     
     09+59     
18 ธันวาคม 2555     
     22+13     
     32 -77     
     89 -20     
     94+85     
19 ธันวาคม 2555     
     38+44     
     14+20     
     05+11     
     40+46     
20 ธันวาคม 2555     
     17 -23     
     10 -30     
     52 -88     
     40 -00     
21 ธันวาคม 2555     
     09 -31     
     74 -66     
     52 -88     
     38 -02     
24 ธันวาคม 2555     
     01+63     
     07 -31     
     62 -76     
     82 -44     
25 ธันวาคม 2555     
     85+03     
     36+54     
     20+38     
     32+50     
26 ธันวาคม 2555     
     80+48     
     10+78     
     06+74     
     23+91     
27 ธันวาคม 2555     
     18+95     
     61+38     
     03+80     
     19+96     
28 ธันวาคม 2555     
     63+44     
     41+22     
     38 -81     
     93 -26     

35
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 พฤศจิกายน 2555     
     46 -41     
     04 -83     
     76 -11     
     99 -88     
02 พฤศจิกายน 2555     
     00+01     
     68+69     
     99+00     
     60+61     
05 พฤศจิกายน 2555     
     73+13     
     74+14     
     89+29     
     70+10     
06 พฤศจิกายน 2555     
     82+12     
     88+18     
     66+96     
     84 -86     
07 พฤศจิกายน 2555     
     92+08     
     54+70     
     47+63     
     74+10     
08 พฤศจิกายน 2555     
     05 -69     
     39 -35     
     53 -21     
     70 -04     
09 พฤศจิกายน 2555     
     50 -20     
     58+88     
     91+21     
     83 -87     
12 พฤศจิกายน 2555     
     69+86     
     40+57     
     91+08     
     60+67     
13 พฤศจิกายน 2555     
     79 -71     
     59 -91     
     65 -85     
     07 -43     
14 พฤศจิกายน 2555     
     58+51     
     48+41     
     80 -73     
     29 -78     
15 พฤศจิกายน 2555     
     79 -50     
     81 -48     
     73 -56     
     02 -27     
16 พฤศจิกายน 2555     
     03+01     
     74+72     
     09+07     
     13+11     
19 พฤศจิกายน 2555     
     22+09     
     63+50     
     46+33     
     65+52     
20 พฤศจิกายน 2555     
     92+27     
     39+74     
     79+14     
     41 -24     
21 พฤศจิกายน 2555     
     37+96     
     03 -38     
     10 -31     
     39 -20     
22 พฤศจิกายน 2555     
     80+41     
     58+19     
     16+77     
     51+12     
23 พฤศจิกายน 2555     
     19 -32     
     19+68     
     74+23     
     70+19     
26 พฤศจิกายน 2555     
     19+49     
     59+89     
     90+20     
     85+15     
27 พฤศจิกายน 2555     
     17+32     
     15+30     
     50+65     
     03+18     
28 พฤศจิกายน 2555     
     29 -74     
     88+85     
     05+02     
     94+91     
29 พฤศจิกายน 2555     
     46+52     
     40+46     
     91+97     
     57+63     
30 พฤศจิกายน 2555     
     88+31     
     92+35     
     64+07     
     04+47     

36
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ตุลาคม 2555     
     94 -85     
     11+32     
     15+36     
     71+92     
02 ตุลาคม 2555     
     91+20     
     71+00     
     32+61     
     66+95     
03 ตุลาคม 2555     
     98+32     
     93+27     
     70+04     
     58+89     
04 ตุลาคม 2555     
     06+51     
     44+89     
     46+91     
     63 -92     
05 ตุลาคม 2555     
     87+24     
     77+14     
     50+87     
     35+72     
08 ตุลาคม 2555     
     98 -37     
     69 -66     
     70 -65     
     71 -64     
09 ตุลาคม 2555     
     23+52     
     83+12     
     09+38     
     48 -23     
10 ตุลาคม 2555     
     35 -13     
     46+11     
     69 -79     
     35 -13     
11 ตุลาคม 2555     
     38+03     
     46+11     
     82 -53     
     90+55     
12 ตุลาคม 2555     
     63+73     
     43+53     
     46+56     
     98+08     
15 ตุลาคม 2555     
     66 -32     
     59 -39     
     82 -16     
     56 -42     
16 ตุลาคม 2555     
     97+41     
     90+34     
     71+15     
     49 -07     
17 ตุลาคม 2555     
     02+53     
     15+66     
     96+47     
     28+79     
18 ตุลาคม 2555     
     06+78     
     16+88     
     91+63     
     21+93     
19 ตุลาคม 2555     
     59+38     
     48 -73     
     12 -09     
     71 -50     
22 ตุลาคม 2555     
     75 -96     
     43 +72     
     87+16     
     42+71     
24 ตุลาคม 2555     
     15 -27     
     38 -04     
     86 -56     
     00 -42     
25 ตุลาคม 2555     
     41 -59     
     74 -26     
     61 -39     
     39 +39     
26 ตุลาคม 2555     
     12 -27     
     15 -24     
     87 -52     
     81 -58     
29 ตุลาคม 2555     
     40 -41     
     78 -03     
     60 -21     
     57 -24     
30 ตุลาคม 2555     
     51+94     
     38+82     
     05+48     
     43+86     
31 ตุลาคม 2555     
     52+09     
     72+29     
     57+14     
     87+44     

37
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 กันยายน 2555     
     77+29     
     01+53     
     66+18     
     48+00     
04 กันยายน 2555     
     44+96     
     74+26     
     04+56     
     31+83     
05 กันยายน 2555     
     95 -36     
     78 -53     
     51 -80     
     84 -47     
06 กันยายน 2555     
     66+82     
     73+98     
     82+98     
     92+08     
07 กันยายน 2555     
     34+42     
     08+16     
     68+76     
     10+18     
10 กันยายน 2555     
     71+61     
     45+63     
     19+09     
     93+83     
11 กันยายน 2555     
     50 -43     
     97 -96     
     41 -52     
     32 -61     
12 กันยายน 2555     
     43+11     
     02+70     
     25+93     
     96+64     
13 กันยายน 2555     
     32 -64     
     31 -65     
     12 -84     
     69 -27     
14 กันยายน 2555     
     04+35     
     94+25     
     08+39     
     12+43     
17 กันยายน 2555     
     75+63     
     82+80     
     18+60     
     54+42     
18 กันยายน 2555     
     69 -85     
     70 -84     
     29 -25     
     86 -68     
19 กันยายน 2555     
     53+67     
     90+04     
     79+93     
     46+60     
20 กันยายน 2555     
     16 -30     
     82 -64     
     46 -00     
     68 -78     
21 กันยายน 2555     
     43+75     
     08+40     
     33+65     
     26+58     
24 กันยายน 2555     
     58 -68     
     44+18     
     08 -18     
     30 -96     
25 กันยายน 2555     
     20+90     
     39+09     
     81+51     
     41+11     
26 กันยายน 2555     
     07 -34     
     85 -56     
     34 -07     
     50 -91     
27 กันยายน 2555     
     10+60     
     13+63     
     00+50     
     11+61     
28 กันยายน 2555     
     40+29     
     32+21     
     84+73     
     79+68     


38
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 สิงหาคม 2555     
     05 -25     
     68 -62     
     50 -80     
     13+83     
03 สิงหาคม 2555     
     36 -77     
     00 -13     
     81 -32     
     53 -60     
06 สิงหาคม 2555     
     83+30     
     00+47     
     56+03     
     01+48     
07 สิงหาคม 2555     
     16+15     
     75 -26     
     06+05     
     19+18     
08 สิงหาคม 2555     
     79+60     
     80+61     
     21+82     
     13+94     
09 สิงหาคม 2555     
     23+10     
     09+96     
     22+09     
     70+57     
10 สิงหาคม 2555     
     19 -51     
     13 -57     
     53 -17     
     37+67     
14 สิงหาคม 2555     
     38+01     
     82+45     
     79+42     
     82+45     
15 สิงหาคม 2555     
     42 -40     
     05 -77     
     35 -47     
     83+01     
16 สิงหาคม 2555     
     15+32     
     61+78     
     99+16     
     40 -43     
17 สิงหาคม 2555     
     01+61     
     55 -85     
     77 -63     
     91 -49     
20 สิงหาคม 2555     
     59 -32     
     81 -10     
     83 -08     
     00+09     
21 สิงหาคม 2555     
     91 -09     
     28+28     
     98+98     
     29+29     
22 สิงหาคม 2555     
     46 -83     
     60+31     
     72+43     
     14+85     
23 สิงหาคม 2555     
     45+31     
     56+42     
     41+27     
     64+50     
24 สิงหาคม 2555     
     50 -14     
     00 -64     
     65 -99     
     19 -45     
27 สิงหาคม 2555     
     28+09     
     66+44     
     19+00     
     73-46     
28 สิงหาคม 2555     
     38+65     
     74+01     
     20+47     
     16-57     
29 สิงหาคม 2555     
     12+96     
     60+44     
     41+25     
     16 -00     
30 สิงหาคม 2555     
     83 -33     
     07 -09     
     83 -33     
     55 -61     
31 สิงหาคม 2555     
     63 -92     
     32+77     
     30+75     
     48+93     

39
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2555     
     27+16     
     09+98     
     60+49     
     74+63     
03 กรกฎาคม 2555     
     19+45     
     15+41     
     57+83     
     07+33     
04 กรกฎาคม 2555     
     78+71     
     45 -62     
     20 -87     
     15 -92     
05 กรกฎาคม 2555     
     17 -98     
     96 -19     
     28+13     
     80+65     
06 กรกฎาคม 2555     
     49+69     
     16 -64     
     73 -07     
     08 -72     
09 กรกฎาคม 2555     
     24 -84     
     82 -26     
     59 -49     
     95 -13     
10 กรกฎาคม 2555     
     34+39     
     06+11     
     44+49     
     42+47     
11 กรกฎาคม 2555     
     61 -81     
     71+29     
     45+03     
     67+25     
12 กรกฎาคม 2555     
     81 -86     
     40 -27     
     86 -81     
     13 -54     
13 กรกฎาคม 2555     
     81+86     
     87+74     
     73+60     
     29+16     
16 กรกฎาคม 2555     
     09+80     
     58+29     
     99+70     
     25+69     
17 กรกฎาคม 2555     
     13+88     
     22+97     
     99+74     
     21+96     
18 กรกฎาคม 2555     
     59 -62     
     62 -59     
     82 -39     
     14 -07     
19 กรกฎาคม 2555     
     33+19     
     21 -93     
     60 -54     
     96 -18     
20 กรกฎาคม 2555     
     35+39     
     59 -37     
     75 -21     
     55 -41     
23 กรกฎาคม 2555     
     39 -16     
     62 -93     
     21 -34     
     11 -44     
24 กรกฎาคม 2555     
     52+41     
     10+99     
     22+11     
     64+53     
25 กรกฎาคม 2555     
     90 -74     
     85 -79     
     21 -63     
     62+98     
26 กรกฎาคม 2555     
     48+86     
     18+56     
     51+89     
     92 -70     
27 กรกฎาคม 2555     
     32+40     
     16+24     
     01+09     
     01+09     
30 กรกฎาคม 2555     
     15+14     
     86+85     
     87+86     
     32+31     
31 กรกฎาคม 2555     
     85+53     
     53+21     
     06 -26     
     30+98     

40
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 มิถุนายน 2555     
     06 -44     
     11 -39     
     45 -05     
     19 -31     
05 มิถุนายน 2555     
     57+38     
     28 -91     
     37 -82     
     15 -04     
06 มิถุนายน 2555     
     84+69     
     46+31     
     39+24     
     95+80     
07 มิถุนายน 2555     
     86+91     
     75+80     
     16+21     
     53+58     
08 มิถุนายน 2555     
     93 -60     
     43+90     
     21+68     
     10+57     
11 มิถุนายน 2555     
     77+67     
     96+86     
     62+52     
     07+97     
12 มิถุนายน 2555     
     48 -59     
     85 -22     
     83 -24     
     93+86     
13 มิถุนายน 2555     
     61+68     
     65 -28     
     97+04     
     22 -71     
14 มิถุนายน 2555     
     50 -72     
     78+56     
     93+71     
     01 -21     
15 มิถุนายน 2555     
     02+01     
     52+51     
     91+90     
     73+72     
18 มิถุนายน 2555     
     49+76     
     42+69     
     80+07     
     41 -32     
19 มิถุนายน 2555     
     55+14     
     48+07     
     00+59     
     09+68     
20 มิถุนายน 2555     
     18 -91     
     47+38     
     16+07     
     24+15     
21 มิถุนายน 2555     
     76 -48     
     36 -88     
     98 -26     
     05 -19     
22 มิถุนายน 2555     
     69 -36     
     22 -83     
     76 -29     
     91 -14     
25 มิถุนายน 2555     
     41 -50     
     26 -65     
     92 -99     
     43 -48     
26 มิถุนายน 2555     
     14 -29     
     59+16     
     08+65     
     09+66     
27 มิถุนายน 2555     
     33+24     
     65+56     
     33+24     
     98+89     
28 มิถุนายน 2555     
     31+33     
     13+15     
     61+63     
     32+34     
29 มิถุนายน 2555     
     47+15     
     33+01     
     28+96     
     11+79     

41
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 พฤษภาคม 2555     
     18+69     
     63+14     
     06+57     
     06+57     
03 พฤษภาคม 2555     
     74+68     
     84+78     
     50+44     
     03+97     
04 พฤษภาคม 2555     
     84 -19     
     87 -16     
     23 -80     
     41 -62     
08 พฤษภาคม 2555     
     22 -19     
     36+95     
     20+79     
     04+63     
09 พฤษภาคม 2555     
     17 -87     
     99 -05     
     29 -75     
     25 -79     
10 พฤษภาคม 2555     
     91 -34     
     17 -08     
     52 -73     
     65 -60     
11 พฤษภาคม 2555     
     68 -97     
     74 -91     
     17 -48     
     01 +36     
14 พฤษภาคม 2555     
     33+32     
     64+63     
     50 -51     
     51 -50     
15 พฤษภาคม 2555     
     34 -17     
     47+96     
     38+87     
     55+04     
16 พฤษภาคม 2555     
     42 -13     
     44 -11     
     09 -46     
     23 -32     
17 พฤษภาคม 2555     
     41+18     
     53+30     
     xx+xx     
     56+33     
18 พฤษภาคม 2555     
     94 -62     
     74 -82     
     39 -17     
     44 -12     
21 พฤษภาคม 2555     
     79 -65     
     59 -85     
     30 -14     
     16 -28     
22 พฤษภาคม 2555     
     62+46     
     55+39     
     99+83     
     52 -64     
23 พฤษภาคม 2555     
     01 -51     
     45 -07     
     56 -96     
     70 -82     
24 พฤษภาคม 2555     
     14+44     
     28 -42     
     29 -41     
     78+08     
25 พฤษภาคม 2555     
     63 -15     
     00 -78     
     65 -13     
     83+05     
28 พฤษภาคม 2555     
     42 -41     
     31+48     
     87+04     
     93+10     
29 พฤษภาคม 2555     
     16+23     
     91+98     
     74+81     
     66+73     
30 พฤษภาคม 2555     
     58 -08     
     47 -19     
     18 -48     
     63 -03     
31 พฤษภาคม 2555     
     xx+xx     
     21 -42     
     78 -85     
     50+87     

42
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 เมษายน 2555     
     21 -53     
     06+29     
     93+16     
     09+32     
03 เมษายน 2555     
     30+21     
     55+46     
     45+36     
     07+98     
04 เมษายน 2555     
     10 -97     
     99 -08     
     98 -09     
     09 -98     
05 เมษายน 2555     
     14 -95     
     08 -01     
     87 -22     
     41 -68     
10 เมษายน 2555     
     xx-xx     
     50 - 91     
     45 -96     
     61 -80     
11 เมษายน 2555     
     64 -97     
     07 -54     
     22 -39     
     49 -12     
12 เมษายน 2555     
     64+15     
     95+46     
     66+17     
     45+96     
17 เมษายน 2555     
     52+07     
     74 -71     
     47-98     
     23 -22     
18 เมษายน 2555     
     02+79     
     41+18     
     00+77     
     05+82     
19 เมษายน 2555     
     71+66     
     92+87     
     97+92     
     34+29     
20 เมษายน 2555     
     82 -52     
     16+82     
     59+25     
     60+26     
23 เมษายน 2555     
     49+89     
     85+25     
     65+05     
     35 -25     
24 เมษายน 2555     
     94+59     
     95+60     
     02+67     
     86+51     
25 เมษายน 2555     
     00+14     
     60+74     
     25+39     
     36+50     
26 เมษายน 2555     
     56+20     
     49+13     
     40+04     
     27+91     
27 เมษายน 2555     
     04+77     
     88 -39     
     15 -12   
     78+51     

43
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 มีนาคม 2555     
     14 -76     
     52+62     
     61 -29     
     98+28     
02 มีนาคม 2555     
     58+60     
     40+42     
     56+58     
     15+17     
05 มีนาคม 2555     
     43 -72     
     72 -43     
     99 -16     
     95 -20     
06 มีนาคม 2555     
     50 -45     
     67 -72     
     72+77     
     16 -79     
08 มีนาคม 2555     
     62+46     
     15+99     
     84+68     
     31+15     
09 มีนาคม 2555     
     60+29     
     64+67     
     80+51     
     71+60     
12 มีนาคม 2555     
     66+95     
     09+38     
     80+09     
     18 -53     
13 มีนาคม 2555     
     71+53     
     09+09     
     83-35     
     56 -38     
14 มีนาคม 2555     
     00+44     
     23+67     
     19+63     
     36+80     
15 มีนาคม 2555     
     94+58     
     94+58     
     91+55     
     34+98     
16 มีนาคม 2555     
     70+36     
     30+96     
     90+56     
     56+22     
19 มีนาคม 2555     
     40+84     
     36+80     
     01+45     
     50+06     
20 มีนาคม 2555     
     95+45     
     44+94     
     99+49     
     60+10     
21 มีนาคม 2555     
     85+25     
     45 -15     
     76 -84     
     67+07     
22 มีนาคม 2555     
     56 -11     
     78+11     
     93+26     
     00 -67     
23 มีนาคม 2555     
     85+85     
     34-66     
     01 -99     
     44+44     
26 มีนาคม 2555     
     34+90     
     54 -90     
     22 -22     
     32 -16     
27 มีนาคม 2555     
     90+58     
     81+49     
     68+39     
     92+97     
28 มีนาคม 2555     
     71 -58     
     60 -69     
     70 -59     
     01 -28     
29 มีนาคม 2555     
     79 -22     
     07 -94     
     31 -70     
     91 -10     
30 มีนาคม 2555     
     16+25     
     23 -68     
     11 -80     
     77 -14     

44
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 กุมภาพันธ์ 2555     
     44 -53     
     61 -33     
     81+45     
     36+39     
02 กุมภาพันธ์ 2555     
     73+37     
     72+36     
     67+46     
     67+31     
03 กุมภาพันธ์ 2555     
     13+46     
     86+18     
     94+27     
     95+28     
06 กุมภาพันธ์ 2555     
     71+76     
     53+58     
     85+90     
     01 -94     
07 กุมภาพันธ์ 2555     
     02+01     
     96+95     
     24+23     
     12+11     
08 กุมภาพันธ์ 2555     
     32+20     
     88+76     
     24+21     
     08+96     
09 กุมภาพันธ์ 2555     
     66+58     
     72+36     
     42+34     
     17+09     
10 กุมภาพันธ์ 2555     
     82 -35     
     74 -43     
     66 -51     
     91 -26     
13 กุมภาพันธ์ 2555     
     26+35     
     06+15     
     37+46     
     40+49     
14 กุมภาพันธ์ 2555     
     66 -74     
     66 -74     
     22 -18     
     41 -99     
15 กุมภาพันธ์ 2555     
     12+71     
     51+10     
     10+69     
     48+07     
16 กุมภาพันธ์ 2555     
     29 -20     
     54 -94     
     28 -20     
     25 -23     
17 กุมภาพันธ์ 2555     
     16+91     
     87+62     
     92+67     
     96+68     
20 กุมภาพันธ์ 2555     
     70+77     
     91+98     
     49+56     
     92+99     
21 กุมภาพันธ์ 2555     
     48+56     
     25+33     
     49+57     
     39+47     
08 กุมภาพันธ์ 2555     
     32+20     
     88+76     
     24+21     
     08+96     
22 กุมภาพันธ์ 2555     
     34+95     
     63+24     
     00+61     
     82 -57     
23 กุมภาพันธ์ 2555     
     80+98     
     69 -13     
     36 -46     
     07+25     
24 กุมภาพันธ์ 2555     
     89+82     
     82+75     
     13+06     
     14+07     
27 กุมภาพันธ์ 2555     
     31+17     
     28+14     
     45 -69     
     04 -10     
28 กุมภาพันธ์ 2555     
     89+85     
     69+65     
     57+53     
     26+22     
29 กุมภาพันธ์ 2555     
     52+26     
     21+75     
     83+57     
     90+64     

45
ตารางหวยหุ้นจับคู่บวกลบ / ปรับปรุงข้อมูล
« เมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2013, 17:37:48 »
หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

หน้า: 1 2 [3] 4