แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lottosociety

หน้า: 1 [2] 3 4
16
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มิถุนายน 2557     
     26+53     
     25+52     
     01+28     
     94+21     
03 มิถุนายน 2557     
     40+46     
     79+85     
     74+80   
     24+30   
04 มิถุนายน 2557     
     35+21     
     27+03     
     61+37     
     40 -84     
05 มิถุนายน 2557     
     43+03     
     48+08     
     49+09     
     16+76     
06 มิถุนายน 2557     
     48+32     
     55+39     
     19+03     
     02+86     
09 มิถุนายน 2557     
     31+29     
     29+27     
     27+25     
     30 -72     
10 มิถุนายน 2557     
     51 -79     
     79+49     
     63+33     
     19+89     
11 มิถุนายน 2557     
     63 -56     
     17 -02     
     04 -15     
     71 -48     
12 มิถุนายน 2557     
     77 -94     
     83 -88     
     87+16     
     02 -69     
13 มิถุนายน 2557     
     31+29     
     62+60     
     77+75     
     02 -00     
16 มิถุนายน 2557     
     18+16     
     80+78     
     28+26     
     85+83     
17 มิถุนายน 2557     
     62+77     
     80+95     
     14+29     
     02 -83     
18 มิถุนายน 2557     
     78+76     
     55 -47     
     49 -53     
     36 -66     
19 มิถุนายน 2557     
     83+47     
     94+58     
     15+79     
     91+55     
20 มิถุนายน 2557     
     33+42     
     18+27     
     21+30     
     29+38     
23 มิถุนายน 2557     
     58+29     
     30+01     
     63+34     
     70+41     
24 มิถุนายน 2557     
     88 -82     
     29 -41     
     54 -16     
     92 -78     
25 มิถุนายน 2557     
     37+45     
     05+13     
     31+39     
     49+57     
26 มิถุนายน 2557     
     78+29     
     08+59     
     50+01     
     48+99     
27 มิถุนายน 2557     
     31 -17     
     46 -02     
     51 -97     
     24+76     
30 มิถุนายน 2557     
     00+76     
     89+65     
     83+59     
     75+51     

17
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 พฤษภาคม 2557     
     78+84     
     49+55     
     68+74     
     48+54     
06 พฤษภาคม 2557     
     55+07     
     07 -41     
     64 -84     
     01 -47     
07 พฤษภาคม 2557     
     07 -94     
     89 -12     
     06 -95     
     61 -40     
08 พฤษภาคม 2557     
     84 -77     
     15 -46     
     63 -98     
     02 -59     
09 พฤษภาคม 2557     
     13 -89     
     28+26     
     06 -96     
     37 -65     
12 พฤษภาคม 2557     
     99 -38     
     17 -20     
     30 -07   
     14 -23     
14 พฤษภาคม 2557     
     86+72   
     65+51     
     02+88     
     03+89     
15 พฤษภาคม 2557     
     94 -09     
     24 -79     
     47+44     
     21 -82     
16 พฤษภาคม 2557     
     20 -01     
     52+31     
     92+71     
     26+05     
19 พฤษภาคม 2557     
     68+42     
     15+89     
     64+38     
     63+37     
20 พฤษภาคม 2557     
     53 -10     
     75 -88     
     01 -62     
     69 -94     
21 พฤษภาคม 2557     
     94+25     
     49+80     
     36+67     
     92+23     
22 พฤษภาคม 2557     
     50+58     
     32+40     
     37+45     
     21+29     
23 พฤษภาคม 2557     
     23+98     
     46 -75     
     62 -59     
     84 -37     
26 พฤษภาคม 2557     
     58 -26     
     35 -49     
     72 -12     
     29 -55     
27 พฤษภาคม 2557     
     24+95     
     15+86     
     52+23     
     73+44     
28 พฤษภาคม 2557     
     80+07     
     44+71     
     10+37     
     79+06     
29 พฤษภาคม 2557     
     61+82     
     60+81     
     67+88     
     51+72     
30 พฤษภาคม 2557     
     35+84     
     60+09     
     24+73     
     73+22     

18
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 เมษายน 2557     
     37+11     
     53+27     
     86+60     
     48+22     
02 เมษายน 2557     
     05+57     
     62+14     
     86+38     
     62+14     
03 เมษายน 2557     
     83 -79     
     92 -70     
     94 -68     
     22 -40     
04 เมษายน 2557     
     19+98     
     96+74     
     20+98     
     01+79     
08 เมษายน 2557     
     13+12     
     36 -38     
     27 -74     
     34 -67     
09 เมษายน 2557     
     97+63     
     56+22     
     34+00     
     02+68     
10 เมษายน 2557     
     73+71     
     58+56     
     79+77     
     36+54     
11 เมษายน 2557     
     68 -88     
     30 -26     
     42 -14     
     16 -40     
16 เมษายน 2557     
     77+61     
     10+94     
     39+23     
     84+68     
17 เมษายน 2557     
     45+61     
     77+93     
     12+28     
     78+94     
18 เมษายน 2557     
     56+78     
     17+39     
     04+26     
     18+40     
21 เมษายน 2557     
     33+15     
     82+64     
     74+56     
     07+89     
22 เมษายน 2557     
     16+09     
     74 -33     
     62 -45     
     05+98     
23 เมษายน 2557     
     14+09     
     73+68     
     09+04     
     39+34     
24 เมษายน 2557     
     31+92     
     59+20     
     94+55     
     67 -72     
25 เมษายน 2557     
     47 -20     
     31 -36     
     86 -81     
     16 -51     
28 เมษายน 2557     
     10+94     
     09+93     
     67+51     
     23+07     
29 เมษายน 2557     
     26 -97     
     00 -23     
     38 -85     
     33+10     
30 เมษายน 2557     
     52+19     
     28+95     
     39+06     
     94+61     

19
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 มีนาคม 2557     
     26+93     
     25+92     
     90+57     
     21+88     
04 มีนาคม 2557     
     31+10     
     23+02     
     77+56     
     82+61     
05 มีนาคม 2557     
     04+22     
     81+99     
     57+75     
     64+82     
06 มีนาคม 2557     
     57+07     
     37+73     
     71+07     
     21+57     
07 มีนาคม 2557     
     43+22     
     99+78     
     58+37     
     08+87     
08 มีนาคม 2557     
     53 -55     
     55 -53     
     03 -05     
     05 -03     
11 มีนาคม 2557     
     24+19     
     28+23     
     75+70     
     28+23     
12 มีนาคม 2557     
     17 -11     
     08 -20     
     71 -57     
     42 -86     
13 มีนาคม 2557     
     72+30     
     32+90     
     04+62     
     50+08     
14 มีนาคม 2557     
     62 -88     
     58 -92     
     40 -10     
     18+68     
17 มีนาคม 2557     
     92+74     
     15 -03     
     41 -77     
     10+92     
18 มีนาคม 2557     
     94+84     
     26+16     
     24+14     
     08 -02     
19 มีนาคม 2557     
     86+78     
     16+08     
     28+20     
     27 -81     
20 มีนาคม 2557     
     03 -24     
     10 -17     
     39 -88     
     47 -80     
21 มีนาคม 2557     
     81+34     
     92 -55     
     58 -89     
     50 -97     
24 มีนาคม 2557     
     95 -55     
     60 -90     
     29 -21     
     90 -60     
25 มีนาคม 2557     
     15+25     
     55 -35     
     23 -67     
     01+11     
26 มีนาคม 2557     
     82+81     
     30+29     
     87+86     
     44+43     
27 มีนาคม 2557     
     33+89     
     82 -62     
     70 -74     
     95 -49     
28 มีนาคม 2557     
     69+74     
     64+69     
     95+00     
     90+95     
31 มีนาคม 2557     
     77+87     
     89+99     
     95+05     
     26+36     

20
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 กุมภาพันธ์ 2557     
     48+20     
     47+19     
     93+65     
     81+53     
04 กุมภาพันธ์ 2557     
     97 -84     
     47 -34     
     71 -10     
     84 -97     
05 กุมภาพันธ์ 2557     
     79+95     
     11+27     
     39+55     
     25+41     
06 กุมภาพันธ์ 2557     
     21+96     
     19+94     
     39+14     
     24+99     
07 กุมภาพันธ์ 2557     
     65+41     
     69+45     
     23+99     
     49+25     
10 กุมภาพันธ์ 2557     
     23+74     
     41 -08     
     21 -28     
     66 -83     
11 กุมภาพันธ์ 2557     
     80+14     
     01+35     
     75+09     
     25+59     
12 กุมภาพันธ์ 2557     
     04+79     
     03+78     
     60+35     
     60+81     
13 กุมภาพันธ์ 2557     
     82 -24     
     75 -31     
     43 -63     
     87 -19     
17 กุมภาพันธ์ 2557     
     24+37     
     66+79     
     50+63     
     37+50     
18 กุมภาพันธ์ 2557     
     56 -81     
     06 -31     
     20 -17     
     21 -16     
19 กุมภาพันธ์ 2557     
     51+30     
     31+10     
     16 -05     
     00 -21     
20 กุมภาพันธ์ 2557     
     85 -15     
     22 -78     
     39 -61     
     98 -02     
21 กุมภาพันธ์ 2557     
     46+48     
     68 -30     
     57 -41     
     21+23     
24 กุมภาพันธ์ 2557     
     51 -70     
     29 -92     
     42 -79     
     38 -83     
25 กุมภาพันธ์ 2557     
     41+03     
     55+17     
     66+28     
     88+50   
26 กุมภาพันธ์ 2557     
     82 -06     
     76 -12     
     77+89     
     62+74   
27 กุมภาพันธ์ 2557     
     96+34     
     34+72     
     74+12     
     05+43   
28 กุมภาพันธ์ 2557     
     35 -70     
     66+61     
     73+68     
     33+28   

21
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มกราคม 2557     
     62 -09     
     87 -84     
     25 -46     
     77 -94     
03 มกราคม 2557     
     50 -27     
     04 -73     
     37 -40     
     62 -15     
06 มกราคม 2557     
     78 -84     
     55 -07     
     46 -16     
     84+22     
07 มกราคม 2557     
     32+48     
     12+28     
     07+23     
     36+52     
08 มกราคม 2557     
     32 -04     
     85+49     
     39+03     
     73 -63     
09 มกราคม 2557     
     87 +14     
     14+41     
     21+48     
     26+53     
10 มกราคม 2557     
     87 -39     
     81 -45     
     60 -66     
     45 -81     
13 มกราคม 2557     
     13 -32     
     66 -79     
     27 -18     
     56+11     
14 มกราคม 2557     
     74 -82     
     12 -44     
     19 -37     
     87+31     
15 มกราคม 2557     
     23 -64     
     04 -83     
     75 -12     
     03 -84     
16 มกราคม 2557     
     51+48     
     45+42     
     77+74     
     48+45     
17 มกราคม 2557     
     93+45     
     06 -42     
     46 -02     
     41 -07     
20 มกราคม 2557     
     34 -07     
     84 -57     
     03 -38     
     99 -42     
21 มกราคม 2557     
     65+66     
     61+62     
     71+72     
     10+11     
22 มกราคม 2557     
     56 -54     
     19 -91     
     66 -44     
     49 -61     
23 มกราคม 2557     
     28+79     
     10+61     
     56+07     
     34+85     
24 มกราคม 2557     
     84+60     
     45+11     
     36+02     
     63+29     
27 มกราคม 2557     
     85 -78     
     83 -80     
     05 -58     
     59 -04     
28 มกราคม 2557     
     99 -60     
     13 -46     
     59 -00     
     79 -80     
29 มกราคม 2557     
     37+58     
     19+40     
     16+37     
     42 -37     
30 มกราคม 2557     
     49 -93     
     40 -02     
     95 -47     
     07 -35     
31 มกราคม 2557     
     83+76     
     19+12     
     78+71     
     28+21     

22
สถิติหวยหุ้นไทย 00 - 99 / ปรับปรุงข้อมูล
« เมื่อ: 30 ธันวาคม พ.ศ. 2013, 21:32:11 »
หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

23
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 ธันวาคม 2556     
     89 -24     
     81 -32     
     61 -52     
     26+13     
03 ธันวาคม 2556     
     56 -70     
     52+26     
     69+43     
     89+63     
04 ธันวาคม 2556     
     55 -34     
     46+57     
     66+77     
     63 -26     
06 ธันวาคม 2556     
     45 -18     
     56 -07     
     98 -65     
     57 -06     
09 ธันวาคม 2556     
     97+40     
     99 -58     
     12 -45     
     42+85     
11 ธันวาคม 2556     
     65 -77     
     74 -68     
     33 -09     
     35+93     
12 ธันวาคม 2556     
     68 -67     
     96 -39     
     57 -78     
     21 -14     
13 ธันวาคม 2556     
     64 -57     
     97 -24     
     xx +xx     
     13 -08     
16 ธันวาคม 2556     
     80 -33     
     99 -14     
     32 -81     
     40 -73     
17 ธันวาคม 2556     
     74+34     
     47+07     
     24+84     
     18+78     
18 ธันวาคม 2556     
     05+87     
     34+16     
     xx+xx     
     86+68     
19 ธันวาคม 2556     
     12+26     
     77 -09     
     50 -36     
     63 -23     
20 ธันวาคม 2556     
     37 -26     
     04 -59     
     59 -04     
     72 -91     
23 ธันวาคม 2556     
     31 -41     
     27 -45     
     64 -08     
     14 -58     
24 ธันวาคม 2556     
     37 -77     
     56+42     
     98+84     
     13+99     
25 ธันวาคม 2556     
     33+20     
     48+35     
     86+73     
     45+32     
26 ธันวาคม 2556     
     53+08     
     79 -66     
     10 -35     
     46 -99     
27 ธันวาคม 2556     
     14 -32     
     34 -12     
     29 -17     
     71 -75     

24
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 พฤศจิกายน  2556     
     46 -42     
     60 -28     
     14 -74     
     08 -80     
04 พฤศจิกายน  2556     
     45 -63     
     03 -05     
     85 -23     
     40 -68     
05 พฤศจิกายน  2556     
     90+50     
     56+16     
     90+50     
     44+04     
06 พฤศจิกายน  2556     
     10+66     
     58+14     
     39+95     
     97+53     
07 พฤศจิกายน  2556     
     35 -62     
     90 -07     
     46 -51     
     23 -74     
08 พฤศจิกายน  2556     
     55 -68     
     73 -50     
     25 -98     
     03 -20     
11 พฤศจิกายน  2556     
     16 -87     
     44 -59     
     37 -66     
     91+88     
12 พฤศจิกายน  2556     
     33+42     
     62+71     
     12+21     
     08+17     
13 พฤศจิกายน  2556     
     54 -54     
     24 -84     
     01 -07     
     77 -31     
14 พฤศจิกายน  2556     
     11+34     
     58+81     
     82+05     
     69+92     
15 พฤศจิกายน  2556     
     49+80     
     21+52     
     42+73     
     66+97     
18 พฤศจิกายน  2556     
     60+94     
     43+77     
     77+11     
     96+30     
19 พฤศจิกายน  2556     
     64 -32     
     68 -28     
     52 -44     
     44 -52     
20 พฤศจิกายน  2556     
     25+81     
     98+54     
     20+76     
     81 -63     
21 พฤศจิกายน  2556     
     80 -01     
     93 -88     
     31 -50     
     86 -95     
22 พฤศจิกายน  2556     
     31 -55     
     74 -12     
     09 -77     
     07 -79     
25 พฤศจิกายน  2556     
     16 -91     
     81 -26     
     89 -18     
     86 -21     
26 พฤศจิกายน  2556     
     66 -20     
     31+45     
     23+37     
     69+83     
27 พฤศจิกายน  2556     
     95 -74     
     98+29     
     00+31     
     11+42     
28 พฤศจิกายน  2556     
     31+20     
     83 -28     
     22 -89     
     45 -66     
29 พฤศจิกายน  2556     
     55 -90     
     65 -80     
     47 -98     
     13+68     

25
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ตุลาคม 2556     
     18+02     
     62+46     
     28+12     
     19+03     
02 ตุลาคม 2556     
     34+15     
     42+23     
     96 -23     
     99+80     
03 ตุลาคม 2556     
     87+88     
     07+08     
     91+92     
     18+19     
04 ตุลาคม 2556     
     77 -41     
     72 -46     
     01 -17     
     72 -46     
07 ตุลาคม 2556     
     68 -04     
     38+66     
     93+21     
     62 -10     
08 ตุลาคม 2556     
     36+74     
     07+45     
     74+12     
     06+44     
09 ตุลาคม 2556     
     78 -28     
     97 -09     
     83+77     
     66+60     
10 ตุลาคม 2556     
     05+39     
     13+47     
     30+64     
     91+25     
11 ตุลาคม 2556     
     96+05     
     79+88     
     87+96     
     78+87     
14 ตุลาคม 2556     
     71 -07     
     64 -14     
     89 -89     
     84 -06     
15 ตุลาคม 2556     
     49+65     
     58+74     
     80+96     
     90+06     
16 ตุลาคม 2556     
     10 -80     
     31+41     
     51 -39     
     38 -52     
17 ตุลาคม 2556     
     40+02     
     66+28     
     75+37     
     09+71     
18 ตุลาคม 2556     
     29+20     
     17+08     
     07+98     
     72+63     
21 ตุลาคม 2556     
     44 -28     
     89 -83     
     96 -76     
     54 -18     
22 ตุลาคม 2556     
     53+99     
     49+95     
     27+37     
     36+82     
24 ตุลาคม 2556     
     61 -75     
     79+57     
     66 -70     
     32+96     
25 ตุลาคม 2556     
     57 -75     
     99 -33     
     65 -67     
     88 -44     
28 ตุลาคม 2556     
     11+23     
     75+87     
     50+62     
     62 -26     
29 ตุลาคม 2556     
     28+66     
     28+66     
     42+80     
     86+24     
30 ตุลาคม 2556     
     40+54     
     98 -88     
     26 -60     
     12 -74     
31 ตุลาคม 2556     
     26 -86     
     84 -28     
     64 -48     
     88+76     

26
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กันยายน 2556     
     83+53     
     00+70     
     50+20     
     70+40     
03 กันยายน 2556     
     38 -32     
     15+45     
     45+75     
     41 -29     
04 กันยายน 2556     
     86 -55     
     57+16     
     19 -22     
     21 -20     
05 กันยายน 2556     
     38 -17     
     02+81     
     84+63     
     49+28     
06 กันยายน 2556     
     08+59     
     60+11     
     01+52     
     25+76     
09 กันยายน 2556     
     69+44     
     63+38     
     54+38     
     31+06     
10 กันยายน 2556     
     83+52     
     41+10     
     61+30     
     17+86     
11 กันยายน 2556     
     09+92     
     99+82     
     34+17     
     18+01     
12 กันยายน 2556     
     02+84     
     38+20     
     28+10     
     90+28     
13 กันยายน 2556     
     67 -23     
     05+15     
     38+48     
     08+88     
16 กันยายน 2556     
     47+39     
     36+28     
     50+42     
     11+03     
17 กันยายน 2556     
     57+54     
     38+27     
     62 -49     
     78 -33     
18 กันยายน 2556     
     51+73     
     83 -95     
     09 -69     
     13 -65     
19 กันยายน 2556     
     77+64     
     27+14     
     45+32     
     06+93     
20 กันยายน 2556     
     10 -96     
     77 -29     
     70 -36     
     76 -30     
23 กันยายน 2556     
     98 -78     
     11 -65     
     44 -32     
     68 -08     
24 กันยายน 2556     
     54 -14     
     10+42     
     89+21     
     77 -91     
25 กันยายน 2556     
     85+08     
     89+12     
     36+59     
     90+13     
26 กันยายน 2556     
     95 -31     
     92+02     
     02+12     
     76 -14     
27 กันยายน 2556     
     44+68     
     09+33     
     02+26     
     49 -27     
30 กันยายน 2556     
     81 -68     
     04 -45     
     81 -68     
     16 -33     

27
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 สิงหาคม 2556     
     58+44     
     02+88     
     76+62     
     51+37     
02 สิงหาคม 2556     
     22+71     
     80 -71     
     09 -45     
     94 -57     
05 สิงหาคม 2556     
     50 -44     
     80 -14     
     41 -53     
     31+37     
06 สิงหาคม 2556     
     23+08     
     22+91     
     51+20     
     39+08     
07 สิงหาคม 2556     
     41 -94     
     15 -24     
     23 -16     
     99+60     
08 สิงหาคม 2556     
     73+74     
     88+89     
     86+87     
     16+17     
09 สิงหาคม 2556     
     79 -37     
     71 -45     
     01 -15     
     25 -91     
13 สิงหาคม 2556     
     81+56     
     75+50     
     85+60     
     08 -83     
14 สิงหาคม 2556     
     89 -19     
     66 -42     
     42 -66     
     63+55     
15 สิงหาคม 2556     
     13 -50     
     23 -40     
     53 -10     
     07 -56     
16 สิงหาคม 2556     
     56 -51     
     59 -48     
     91 -16     
     76 -31     
19 สิงหาคม 2556     
     53 -23     
     93 -83     
     94 -82     
     48 -28     
20 สิงหาคม 2556     
     01 -47     
     69 -79     
     73 -75     
     86 -62     
21 สิงหาคม 2556     
     42 -44     
     23 -63     
     17 -69     
     14 -72     
22 สิงหาคม 2556     
     39 -75     
     75 -39     
     52 -62     
     81 -33     
23 สิงหาคม 2556     
     83 -02     
     76+95     
     39 -42     
     13 -68     
26 สิงหาคม 2556     
     37+24     
     21+08     
     75+62     
     18 -95     
27 สิงหาคม 2556     
     10 -08     
     12 -06     
     97 -01     
     97 -21     
28 สิงหาคม 2556     
     50 -47     
     92 -05     
     19 -78     
     76 -21     
29 สิงหาคม 2556     
     34+58     
     95+19     
     45+69     
     53+77     
30 สิงหาคม 2556     
     18+65     
     16 -37     
     87 -66     
     30+77     
   

28
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2556     
     36+46     
     16+26     
     27+37     
     98+08     
03 กรกฎาคม 2556     
     47 -51     
     39 -59     
     87 -11     
     57 -41     
04 กรกฎาคม 2556     
     67+10     
     23 -34     
     11 -46     
     88 -69     
05 กรกฎาคม 2556     
     91+03     
     95+07     
     31+43     
     33+45     
08 กรกฎาคม 2556     
     01 -32     
     45 -88     
     60 -73     
     64 -69     
09 กรกฎาคม 2556     
     34+60     
     38+74     
     29+65     
     69 -95     
10 กรกฎาคม 2556     
     17+48     
     55 -14     
     74 -95     
     41 -28     
11 กรกฎาคม 2556     
     37+96     
     56+15     
     38+97     
     04 -63     
12 กรกฎาคม 2556     
     60+56     
     70+56     
     89+85     
     71+67     
15 กรกฎาคม 2556     
     01+30     
     33 -38     
     95 -76     
     40+69     
16 กรกฎาคม 2556     
     95 -45     
     90 -50     
     03 -37     
     45 -95     
17 กรกฎาคม 2556     
     44+99     
     81+36     
     66+21     
     08+63     
18 กรกฎาคม 2556     
     60+52     
     94+86     
     82+74     
     19+11     
19 กรกฎาคม 2556     
     96+77     
     52 -67     
     60 -59     
     84 -35     
23 กรกฎาคม 2556     
     22+38     
     11+27     
     72+88     
     31+47     
24 กรกฎาคม 2556     
     46 -85     
     79+48     
     66+35     
     36 -95     
25 กรกฎาคม 2556     
     15 -21     
     14 -22     
     89 -47     
     68 -68     
26 กรกฎาคม 2556     
     22+54     
     08+42     
     73+05     
     71+03     
29 กรกฎาคม 2556     
     31 -40     
     59 -12     
     83 -88     
     28 -43     
30 กรกฎาคม 2556     
     41+13     
     01+73     
     06+78     
     44 -84     
31 กรกฎาคม 2556     
     09+65     
     41 -03     
     87 -57     
     14 -30     
   

29
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 มิถุนายน 2556     
     63 -44     
     89 -18     
     57 -50     
     26 -81     
04 มิถุนายน 2556     
     64+38     
     51+25     
     78+52     
     61+35     
05 มิถุนายน 2556     
     94 -67     
     22 -39     
     54 -07     
     66 -95     
06 มิถุนายน 2556     
     22 -44     
     96 -70     
     11 -55     
     21 -45     
07 มิถุนายน 2556     
     61 -60     
     19+98     
     15+94     
     24+03     
10 มิถุนายน 2556     
     43+19     
     96+72     
     79+55     
     55+31     
11 มิถุนายน 2556     
     65 -90     
     07 -48     
     38 -17     
     63 -92     
12 มิถุนายน 2556     
     60 -03     
     00 -63     
     96 -67     
     47 -16     
13 มิถุนายน 2556     
     64 -83     
     35 -12     
     29 -18     
     27 -20     
14 มิถุนายน 2556     
     28+01     
     16+89     
     55+28     
     27+00     
17 มิถุนายน 2556     
     47+20     
     65 -62     
     10 -17     
     04+77     
18 มิถุนายน 2556     
     66+62     
     17+67     
     61+57     
     42 -62     
19 มิถุนายน 2556     
     58+16     
     57+15     
     67 -25     
     70+28     
20 มิถุนายน 2556     
     99 -71     
     35 -35     
     57 -13     
     19 -51     
21 มิถุนายน 2556     
     21 -98     
     04 -15     
     35 -84     
     50 -69     
24 มิถุนายน 2556     
     34 -16     
     00 -50     
     63 -87     
     09 -41     
25 มิถุนายน 2556     
     65+56     
     73 -36     
     55 -54     
     63+54     
26 มิถุนายน 2556     
     75+12     
     69+06     
     80+17     
     38+75     
27 มิถุนายน 2556     
     34+96     
     59+21     
     66+28     
     45+07     
28 มิถุนายน 2556     
     14+69     
     17+72     
     31+86     
     90+45     
   

30
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 พฤษภาคม 2556     
     61 -25     
     81+95     
     21+35     
     19 -67     
03 พฤษภาคม 2556     
     95+76     
     98 -21     
     61 -58     
     95 -24     
07 พฤษภาคม 2556     
     57+62     
     05+10     
     11+16     
     15+20     
08 พฤษภาคม 2556     
     51+36     
     30+15     
     31+16     
     15+00     
09 พฤษภาคม 2556     
     80+65     
     28+13     
     22+07     
     12+97     
10 พฤษภาคม 2556     
     35+23     
     17+05     
     31+19     
     48+36     
13 พฤษภาคม 2556     
     68 -80     
     31 -17     
     21 -47     
     73 -75     
14 พฤษภาคม 2556     
     98+25     
     51+78     
     08+35     
     48+75     
15 พฤษภาคม 2556     
     60+12     
     93+45     
     48+00     
     09+61     
16 พฤษภาคม 2556     
     29+20     
     46 -63     
     26 -83     
     89 -20     
17 พฤษภาคม 2556     
     03 -86     
     81+92     
     66+77     
     96+07     
20 พฤษภาคม 2556     
     64+68     
     42+46     
     50+54     
     40+44     
21 พฤษภาคม 2556     
     17+77     
     41 -99     
     68 -72     
     43+03     
22 พฤษภาคม 2556     
     87+44     
     77+34     
     32+89     
     27 -16     
23 พฤษภาคม 2556     
     33 -94     
     12 -15     
     06 -21     
     46 -81     
27 พฤษภาคม 2556     
     11 -35     
     84 -62     
     48 -98     
     10 -36     
28 พฤษภาคม 2556     
     99+89     
     81+71     
     99+89     
     57+47     
29 พฤษภาคม 2556     
     24 -33     
     01+44     
     30+73     
     61 -96     
30 พฤษภาคม 2556     
     46 -15     
     84 -77     
     59 -02     
     32 -29     
31 พฤษภาคม 2556     
     59+27     
     04 -28     
     31 -01     
     07 -25     

หน้า: 1 [2] 3 4