แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Society

หน้า: [1] 2 3 ... 697
1
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1395.79 + 3.06 ช่อง 9 คู่แรก
1396.17 + 3.44 ช่อง 9 คู่สอง

2
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 22 กันยายน 2558
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 2 9 0     เด่นเป็นดับ  345678   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 19 28 29 30 37 38 46 47 49 56 58 67 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             10 18 20 27 29 36 38 39 45 47 48 56 57 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 19 28 29 30 37 38 46 47 49 56 58 67 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 18 20 27 29 36 38 39 45 47 48 56 57 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             50 24 78 79 36 25 28 30 19 26 46 13 68 67 60     
ชุดที่ 2             58 34 40 59 17 39 29 38 57 14 16 48 12 90 56     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             67 68 15 24 58 37 18 26 14 30 60 78 12 47 34     
ชุดที่ 2             80 19 29 35 50 69 38 17 49 48 39 89 46 70 57     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             12359  วิน+เบิ้ล  12 13 15 19 23 25 29 35 39 59     
ชุดที่ 2             46780  วิน+เบิ้ล  46 47 48 40 67 68 60 78 70 80     
ชุดที่ 3             12458  วิน+เบิ้ล  12 14 15 18 24 25 28 45 48 58
ชุดที่ 4             36790  วิน+เบิ้ล  36 37 39 30 67 69 60 79 70 90
________________________________________________________________________________________

3
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 22 กันยายน 2558
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 3 5 6    เด่นเป็นดับ  147890   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             14 16 17 23 25 26 34 35 50 69 70 78 80 89 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             10 17 18 26 27 29 35 36 38 45 47 56 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 19 20 24 28 37 39 46 48 57 60 79 11 33 55 66 88 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             67 27 46 48 10 40 78 25 17 12 18 69 59 46 34     
ชุดที่ 2             28 80 47 60 30 39 37 56 36 70 79 19 29 23 89     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             28 13 40 79 23 25 16 70 46 89 59 39 48 17 20     
ชุดที่ 2             27 38 69 35 19 80 34 47 12 90 78 60 30 14 56     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13790  วิน+เบิ้ล  13 17 19 10 37 39 30 79 70 90     
ชุดที่ 2             24568  วิน+เบิ้ล  24 25 26 28 45 46 48 56 58 68     
ชุดที่ 3             16890  วิน+เบิ้ล  16 18 19 10 68 69 60 89 80 90
ชุดที่ 4             34579  วิน+เบิ้ล  34 35 37 39 45 47 49 57 59 79
________________________________________________________________________________________

4
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
  เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
28/07/58
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 22 63 07
29/07/58
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 28 13 49
31/07/58
3589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 73 96 12
03/08/58
3680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 78 33 04
04/08/58
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 82 25 16
05/08/58
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 60 67 36
06/08/58
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 15 87 58
07/08/58
4789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 45 83 79
10/08/58
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 16 43 13
11/08/58
1280
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 40 97 32
13/08/58
3567
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 77 74 15
14/08/58
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 36 10 92
17/08/58
1380
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 66 53 74
18/08/58
6790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 66 25 61
19/08/58
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 04 77 12
20/08/58
1589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 12 31 53
21/08/58
3589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 23 00 61
24/08/58
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 18 03 06
25/08/58
3570
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 98 70 88
26/08/58
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 67 82 08
27/08/58
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 30 40 03
28/08/58
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 49 32 94
31/08/58
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 14 77 41
01/09/58
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 98 59 39
02/09/58
3580
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 88 86 45
03/09/58
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 06 33 48
04/09/58
1350
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 09 33 75
07/09/58
4589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 38 54 40
08/09/58
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 77 95 32
09/09/58
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 17 39 29
10/09/58
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 75 41 16
11/09/58
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 48 02 72
14/09/58
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 74 21 15
15/09/58
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 09 72 65
16/09/58
1258
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 51 89 80
17/09/58
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 96 94 70
18/09/58
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 45 53 32
21/09/58
1236
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 27 01 73
22/09/58
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

5
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
29/07/58
4780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 79 94 42
31/07/58
3789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 24 47 63
03/08/58
2580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 34 79 92
04/08/58
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 22 79 88
05/08/58
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 44 51 20
06/08/58
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 21 49 78
07/08/58
1590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 87 25 79
10/08/58
3467
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 63 36 66
11/08/58
1230
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 73 16 81
13/08/58
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 55 58 17
14/08/58
2490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 21 95 77
17/08/58
1270
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
23 74 61 18
18/08/58
1290
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
20 08 49 13
19/08/58
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 43 16 51
20/08/58
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 00 81 59
21/08/58
1359
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 30 53 92
24/08/58
1450
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 43 58 55
25/08/58
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 08 36 82
26/08/58
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 79 94 80
27/08/58
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 22 32 95
28/08/58
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 46 29 91
31/08/58
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 20 83 47
01/09/58
5679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 43 82 02
02/09/58
1368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 49 47 06
03/09/58
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
22 61 88 03
04/09/58
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 39 15 73
07/09/58
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 63 79 56
08/09/58
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
62 63 45 92
09/09/58
1368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 85 07 97
10/09/58
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
91 54 88 13
11/09/58
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 32 86 44
14/09/58
1479
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 98 51 57
15/09/58
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
05 94 57 50
16/09/58
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 86 24 15
17/09/58
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
22 16 14 90
18/09/58
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 75 83 62
21/09/58
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 05 31 41
22/09/58
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

6
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 22 กันยายน 2558


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
60
13
15
20
2.
28
48
24
67
3.
17
68
90
24
4.
36
39
17
38
5.
50
35
16
34
6.
68
58
18
10
7.
37
20
58
27
8.
30
29
50
69
9.
29
56
48
68
10.
70
25
80
50
11.
90
70
56
78
12.
40
24
46
18
13.
56
26
29
89
14.
23
80
19
28
15.
25
10
57
46
16.
89
59
60
19
17.
78
34
37
59
18.
39
19
26
25
19.
48
79
36
90
20.
12
26
69
26
21.
27
37
67
17
22.
59
78
78
36
23.
24
28
38
58
24.
79
16
34
79
25.
69
36
79
13
26.
45
40
47
47
27.
35
12
25
12
28.
49
13
13
35
29.
57
28
30
60
30.
16
67
70
30
31.
19
30
28
49
32.
26
49
40
14
33.
46
14
23
39
34.
13
89
68
45
35.
67
60
45
48
36.
58
38
59
57
37.
34
17
39
40
38.
14
57
14
29
39.
38
48
20
16
40.
80
47
12
15
41.
10
90
27
56
42.
18
15
89
80
43.
20
69
49
70
44.
15
45
35
23
45.
47
27
10
37
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

7
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       50           อันดับ 1.          เลขล่าง       67
อันดับ 2.        เลขบน       24           อันดับ 2.          เลขล่าง       27
อันดับ 3.        เลขบน       78           อันดับ 3.          เลขล่าง       46
อันดับ 4.        เลขบน       79           อันดับ 4.          เลขล่าง       48
อันดับ 5.        เลขบน       36           อันดับ 5.          เลขล่าง       10
อันดับ 6.        เลขบน       25           อันดับ 6.          เลขล่าง       40
อันดับ 7.        เลขบน       28           อันดับ 7.          เลขล่าง       78
อันดับ 8.        เลขบน       30           อันดับ 8.          เลขล่าง       25
อันดับ 9.        เลขบน       19           อันดับ 9.          เลขล่าง       17
อันดับ 10.      เลขบน       26           อันดับ 10.        เลขล่าง       12
อันดับ 11.      เลขบน       46           อันดับ 11.        เลขล่าง       18
อันดับ 12.      เลขบน       13           อันดับ 12.        เลขล่าง       69
อันดับ 13.      เลขบน       68           อันดับ 13.        เลขล่าง       59
อันดับ 14.      เลขบน       67           อันดับ 14.        เลขล่าง       46
อันดับ 15.      เลขบน       60           อันดับ 15.        เลขล่าง       34
อันดับ 16.      เลขบน       58           อันดับ 16.        เลขล่าง       28
อันดับ 17.      เลขบน       34           อันดับ 17.        เลขล่าง       80
อันดับ 18.      เลขบน       40           อันดับ 18.        เลขล่าง       47
อันดับ 19.      เลขบน       59           อันดับ 19.        เลขล่าง       60
อันดับ 20.      เลขบน       17           อันดับ 20.        เลขล่าง       30
อันดับ 21.      เลขบน       39           อันดับ 21.        เลขล่าง       39
อันดับ 22.      เลขบน       29           อันดับ 22.        เลขล่าง       37
อันดับ 23.      เลขบน       38           อันดับ 23.        เลขล่าง       56
อันดับ 24.      เลขบน       14           อันดับ 24.        เลขล่าง       36
อันดับ 25.      เลขบน       16           อันดับ 25.        เลขล่าง       70
อันดับ 26.      เลขบน       48           อันดับ 26.        เลขล่าง       79
อันดับ 27.      เลขบน       47           อันดับ 27.        เลขล่าง       19
อันดับ 28.      เลขบน       12           อันดับ 28.        เลขล่าง       29
อันดับ 29.      เลขบน       90           อันดับ 29.        เลขล่าง       23
อันดับ 30.      เลขบน       56           อันดับ 30.        เลขล่าง       89
อันดับ 31.      เลขบน       18           อันดับ 31.        เลขล่าง       49
อันดับ 32.      เลขบน       89           อันดับ 32.        เลขล่าง       35
อันดับ 33.      เลขบน       80           อันดับ 33.        เลขล่าง       68
อันดับ 34.      เลขบน       20           อันดับ 34.        เลขล่าง       24
อันดับ 35.      เลขบน       69           อันดับ 35.        เลขล่าง       15
อันดับ 36.      เลขบน       49           อันดับ 36.        เลขล่าง       16
อันดับ 37.      เลขบน       70           อันดับ 37.        เลขล่าง       90
อันดับ 38.      เลขบน       15           อันดับ 38.        เลขล่าง       45
อันดับ 39.      เลขบน       45           อันดับ 39.        เลขล่าง       57
อันดับ 40.      เลขบน       35           อันดับ 40.        เลขล่าง       38
อันดับ 41.      เลขบน       23           อันดับ 41.        เลขล่าง       26
อันดับ 42.      เลขบน       47           อันดับ 42.        เลขล่าง       85
อันดับ 43.      เลขบน       27           อันดับ 43.        เลขล่าง       05
อันดับ 44.      เลขบน       10           อันดับ 44.        เลขล่าง       31
อันดับ 45.      เลขบน       37           อันดับ 45.        เลขล่าง       41

      สถิตินี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขไปกลับ บน - ล่าง ที่ยังไม่ออกนานสุดจนถึงรอบปัจจุบัน ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างหวยหุ้นไทยที่ยังไม่ออกในแต่ละวัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทย เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

8
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1392.73 + 2.41

9
 ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1389.01 - 1.31 ช่อง 9 คู่แรก
1389.91 - 0.41 ช่อง 9 คู่สอง

10
 ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1388.27 - 2.05

11
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 21 กันยายน 2558
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 2 3 6     เด่นเป็นดับ  457890   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 13 16 25 30 34 40 49 58 59 67 68 70 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 18 23 24 27 36 45 50 60 69 78 79 90 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 17 19 26 28 29 35 37 38 46 47 56 80 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 13 29 30 38 40 47 49 56 58 59 67 68 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 14 16 23 25 34 40 50 59 68 69 70 78 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             15 17 20 24 26 35 39 48 57 60 79 80 11 33 44 66 88 99      
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88      
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             50 37 24 78 79 36 25 28 30 19 26 46 13 68 67     
ชุดที่ 2             60 58 34 40 59 17 39 29 38 57 14 16 48 47 12     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             80 37 57 70 58 27 36 59 29 50 79 68 67 17 48     
ชุดที่ 2             56 89 23 19 49 39 25 46 90 28 20 14 26 60 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             14680  วิน+เบิ้ล  14 16 18 10 46 48 40 68 60 80     
ชุดที่ 2             23579  วิน+เบิ้ล  23 25 27 29 35 37 39 57 59 79     
ชุดที่ 3             12479  วิน+เบิ้ล  12 14 17 19 24 27 29 47 49 79
ชุดที่ 4             35680  วิน+เบิ้ล  35 36 38 30 56 58 50 68 60 80
________________________________________________________________________________________

12
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 21 กันยายน 2558
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 3 6 7    เด่นเป็นดับ  145890   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             14 17 18 23 26 27 35 36 45 50 69 78 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 18 19 27 28 30 36 37 45 46 49 58 67 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 13 15 24 29 38 40 47 56 59 60 68 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             12 18 19 27 28 30 36 37 45 46 49 58 67 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 16 19 25 28 29 34 37 38 46 47 56 70 89 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 17 20 26 35 39 40 48 57 59 68 80 11 22 44 77 66 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             14 67 27 46 48 10 40 78 25 17 12 18 69 59 46     
ชุดที่ 2             34 28 80 47 60 30 39 37 56 36 58 79 19 13 29     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             24 78 40 16 34 13 69 35 47 10 18 30 60 26 14     
ชุดที่ 2             20 28 90 46 25 45 39 19 48 17 67 68 50 29 12     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13890  วิน+เบิ้ล  13 18 19 10 38 39 30 89 80 90     
ชุดที่ 2             24567  วิน+เบิ้ล  24 25 26 27 45 46 47 56 57 67     
ชุดที่ 3             23470  วิน+เบิ้ล  23 24 27 20 34 37 30 47 40 70
ชุดที่ 4             15689  วิน+เบิ้ล  15 16 18 19 56 58 59 68 69 89
________________________________________________________________________________________

13
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 20 กันยายน 2558


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
60
13
15
20
2.
28
48
24
67
3.
17
68
90
24
4.
36
39
17
38
5.
50
35
16
34
6.
68
58
18
10
7.
37
20
58
27
8.
30
29
50
69
9.
29
56
48
68
10.
70
25
80
50
11.
90
27
56
78
12.
40
70
46
37
13.
56
24
29
18
14.
23
26
19
89
15.
25
80
57
28
16.
89
10
60
46
17.
78
59
37
19
18.
39
34
26
59
19.
48
19
36
25
20.
12
79
69
90
21.
27
26
67
26
22.
59
37
78
17
23.
24
78
38
36
24.
47
28
34
58
25.
79
16
79
79
26.
69
36
47
13
27.
45
40
10
47
28.
35
12
25
12
29.
49
13
13
35
30.
57
28
30
60
31.
16
67
70
30
32.
19
30
28
49
33.
26
49
40
14
34.
46
14
23
39
35.
13
89
68
45
36.
67
60
45
48
37.
58
38
59
57
38.
34
17
39
40
39.
14
57
14
29
40.
38
48
20
16
41.
80
47
12
15
42.
10
90
27
56
43.
18
15
89
80
44.
20
69
49
70
45.
15
45
35
23
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

14
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 21 กันยายน 2558 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       50           อันดับ 1.          เลขล่าง       67
อันดับ 2.        เลขบน       37           อันดับ 2.          เลขล่าง       27
อันดับ 3.        เลขบน       24           อันดับ 3.          เลขล่าง       46
อันดับ 4.        เลขบน       78           อันดับ 4.          เลขล่าง       48
อันดับ 5.        เลขบน       79           อันดับ 5.          เลขล่าง       10
อันดับ 6.        เลขบน       36           อันดับ 6.          เลขล่าง       40
อันดับ 7.        เลขบน       25           อันดับ 7.          เลขล่าง       78
อันดับ 8.        เลขบน       28           อันดับ 8.          เลขล่าง       25
อันดับ 9.        เลขบน       30           อันดับ 9.          เลขล่าง       17
อันดับ 10.      เลขบน       19           อันดับ 10.        เลขล่าง       12
อันดับ 11.      เลขบน       26           อันดับ 11.        เลขล่าง       18
อันดับ 12.      เลขบน       46           อันดับ 12.        เลขล่าง       69
อันดับ 13.      เลขบน       13           อันดับ 13.        เลขล่าง       59
อันดับ 14.      เลขบน       68           อันดับ 14.        เลขล่าง       46
อันดับ 15.      เลขบน       67           อันดับ 15.        เลขล่าง       34
อันดับ 16.      เลขบน       60           อันดับ 16.        เลขล่าง       28
อันดับ 17.      เลขบน       58           อันดับ 17.        เลขล่าง       80
อันดับ 18.      เลขบน       34           อันดับ 18.        เลขล่าง       47
อันดับ 19.      เลขบน       40           อันดับ 19.        เลขล่าง       60
อันดับ 20.      เลขบน       59           อันดับ 20.        เลขล่าง       30
อันดับ 21.      เลขบน       17           อันดับ 21.        เลขล่าง       39
อันดับ 22.      เลขบน       39           อันดับ 22.        เลขล่าง       37
อันดับ 23.      เลขบน       29           อันดับ 23.        เลขล่าง       56
อันดับ 24.      เลขบน       38           อันดับ 24.        เลขล่าง       36
อันดับ 25.      เลขบน       47           อันดับ 25.        เลขล่าง       70
อันดับ 26.      เลขบน       14           อันดับ 26.        เลขล่าง       58
อันดับ 27.      เลขบน       16           อันดับ 27.        เลขล่าง       79
อันดับ 28.      เลขบน       48           อันดับ 28.        เลขล่าง       19
อันดับ 29.      เลขบน       47           อันดับ 29.        เลขล่าง       13
อันดับ 30.      เลขบน       12           อันดับ 30.        เลขล่าง       29
อันดับ 31.      เลขบน       10           อันดับ 31.        เลขล่าง       23
อันดับ 32.      เลขบน       90           อันดับ 32.        เลขล่าง       89
อันดับ 33.      เลขบน       27           อันดับ 33.        เลขล่าง       49
อันดับ 34.      เลขบน       56           อันดับ 34.        เลขล่าง       50
อันดับ 35.      เลขบน       18           อันดับ 35.        เลขล่าง       35
อันดับ 36.      เลขบน       89           อันดับ 36.        เลขล่าง       68
อันดับ 37.      เลขบน       80           อันดับ 37.        เลขล่าง       24
อันดับ 38.      เลขบน       20           อันดับ 38.        เลขล่าง       15
อันดับ 39.      เลขบน       69           อันดับ 39.        เลขล่าง       16
อันดับ 40.      เลขบน       49           อันดับ 40.        เลขล่าง       14
อันดับ 41.      เลขบน       70           อันดับ 41.        เลขล่าง       90
อันดับ 42.      เลขบน       15           อันดับ 42.        เลขล่าง       45
อันดับ 43.      เลขบน       45           อันดับ 43.        เลขล่าง       57
อันดับ 44.      เลขบน       35           อันดับ 44.        เลขล่าง       38
อันดับ 45.      เลขบน       23           อันดับ 45.        เลขล่าง       26

      สถิตินี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขไปกลับ บน - ล่าง ที่ยังไม่ออกนานสุดจนถึงรอบปัจจุบัน ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างหวยหุ้นไทยที่ยังไม่ออกในแต่ละวัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทย เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

15
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1383.47 - 6.85 ช่อง 9 คู่แรก
1382.72 - 7.60 ช่อง 9 คู่สอง

16
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 21 กันยายน 2558
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 2 3 6     เด่นเป็นดับ  457890   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 13 16 25 30 34 40 49 58 59 67 68 70 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 18 23 24 27 36 45 50 60 69 78 79 90 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 17 19 26 28 29 35 37 38 46 47 56 80 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 13 29 30 38 40 47 49 56 58 59 67 68 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 14 16 23 25 34 40 50 59 68 69 70 78 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             15 17 20 24 26 35 39 48 57 60 79 80 11 33 44 66 88 99      
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88      
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             50 37 24 78 79 36 25 28 30 19 26 46 13 68 67     
ชุดที่ 2             60 58 34 40 59 17 39 29 38 57 14 16 48 47 12     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             80 37 57 70 58 27 36 59 29 50 79 68 67 17 48     
ชุดที่ 2             56 89 23 19 49 39 25 46 90 28 20 14 26 60 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             14680  วิน+เบิ้ล  14 16 18 10 46 48 40 68 60 80     
ชุดที่ 2             23579  วิน+เบิ้ล  23 25 27 29 35 37 39 57 59 79     
ชุดที่ 3             12479  วิน+เบิ้ล  12 14 17 19 24 27 29 47 49 79
ชุดที่ 4             35680  วิน+เบิ้ล  35 36 38 30 56 58 50 68 60 80
________________________________________________________________________________________

17
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 21 กันยายน 2558
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 3 6 7    เด่นเป็นดับ  145890   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             14 17 18 23 26 27 35 36 45 50 69 78 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 18 19 27 28 30 36 37 45 46 49 58 67 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 13 15 24 29 38 40 47 56 59 60 68 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             12 18 19 27 28 30 36 37 45 46 49 58 67 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 16 19 25 28 29 34 37 38 46 47 56 70 89 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 17 20 26 35 39 40 48 57 59 68 80 11 22 44 77 66 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             14 67 27 46 48 10 40 78 25 17 12 18 69 59 46     
ชุดที่ 2             34 28 80 47 60 30 39 37 56 36 58 79 19 13 29     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             24 78 40 16 34 13 69 35 47 10 18 30 60 26 14     
ชุดที่ 2             20 28 90 46 25 45 39 19 48 17 67 68 50 29 12     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13890  วิน+เบิ้ล  13 18 19 10 38 39 30 89 80 90     
ชุดที่ 2             24567  วิน+เบิ้ล  24 25 26 27 45 46 47 56 57 67     
ชุดที่ 3             23470  วิน+เบิ้ล  23 24 27 20 34 37 30 47 40 70
ชุดที่ 4             15689  วิน+เบิ้ล  15 16 18 19 56 58 59 68 69 89
________________________________________________________________________________________

18
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
  เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
27/07/58
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 88 62 55
28/07/58
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 22 63 07
29/07/58
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 28 13 49
31/07/58
3589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 73 96 12
03/08/58
3680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 78 33 04
04/08/58
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 82 25 16
05/08/58
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 60 67 36
06/08/58
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 15 87 58
07/08/58
4789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 45 83 79
10/08/58
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 16 43 13
11/08/58
1280
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 40 97 32
13/08/58
3567
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 77 74 15
14/08/58
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 36 10 92
17/08/58
1380
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 66 53 74
18/08/58
6790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 66 25 61
19/08/58
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 04 77 12
20/08/58
1589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 12 31 53
21/08/58
3589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 23 00 61
24/08/58
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 18 03 06
25/08/58
3570
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 98 70 88
26/08/58
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 67 82 08
27/08/58
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 30 40 03
28/08/58
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 49 32 94
31/08/58
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 14 77 41
01/09/58
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 98 59 39
02/09/58
3580
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 88 86 45
03/09/58
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 06 33 48
04/09/58
1350
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 09 33 75
07/09/58
4589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 38 54 40
08/09/58
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 77 95 32
09/09/58
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 17 39 29
10/09/58
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 75 41 16
11/09/58
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 48 02 72
14/09/58
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 74 21 15
15/09/58
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 09 72 65
16/09/58
1258
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 51 89 80
17/09/58
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 96 94 70
18/09/58
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 45 53 32
21/09/58
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

19
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
28/07/58
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 33 92 48
29/07/58
4780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 79 94 42
31/07/58
3789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 24 47 63
03/08/58
2580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 34 79 92
04/08/58
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 22 79 88
05/08/58
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 44 51 20
06/08/58
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 21 49 78
07/08/58
1590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 87 25 79
10/08/58
3467
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 63 36 66
11/08/58
1230
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 73 16 81
13/08/58
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 55 58 17
14/08/58
2490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 21 95 77
17/08/58
1270
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
23 74 61 18
18/08/58
1290
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
20 08 49 13
19/08/58
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 43 16 51
20/08/58
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 00 81 59
21/08/58
1359
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 30 53 92
24/08/58
1450
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 43 58 55
25/08/58
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 08 36 82
26/08/58
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 79 94 80
27/08/58
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 22 32 95
28/08/58
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 46 29 91
31/08/58
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 20 83 47
01/09/58
5679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 43 82 02
02/09/58
1368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 49 47 06
03/09/58
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
22 61 88 03
04/09/58
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 39 15 73
07/09/58
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 63 79 56
08/09/58
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
62 63 45 92
09/09/58
1368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 85 07 97
10/09/58
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
91 54 88 13
11/09/58
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 32 86 44
14/09/58
1479
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 98 51 57
15/09/58
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
05 94 57 50
16/09/58
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 86 24 15
17/09/58
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
22 16 14 90
18/09/58
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 75 83 62
21/09/58
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

20
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 20 กันยายน 2558


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
60
13
15
20
2.
28
48
24
67
3.
17
68
90
24
4.
36
39
17
38
5.
50
35
16
34
6.
68
58
18
10
7.
37
20
58
27
8.
30
29
50
69
9.
29
56
48
68
10.
70
25
80
50
11.
90
27
56
78
12.
40
70
46
37
13.
56
24
29
18
14.
23
26
19
89
15.
25
80
57
28
16.
89
10
60
46
17.
78
59
37
19
18.
39
34
26
59
19.
48
19
36
25
20.
12
79
69
90
21.
27
26
67
26
22.
59
37
78
17
23.
24
78
38
36
24.
47
28
34
58
25.
79
16
79
79
26.
69
36
47
13
27.
45
40
10
47
28.
35
12
25
12
29.
49
13
13
35
30.
57
28
30
60
31.
16
67
70
30
32.
19
30
28
49
33.
26
49
40
14
34.
46
14
23
39
35.
13
89
68
45
36.
67
60
45
48
37.
58
38
59
57
38.
34
17
39
40
39.
14
57
14
29
40.
38
48
20
16
41.
80
47
12
15
42.
10
90
27
56
43.
18
15
89
80
44.
20
69
49
70
45.
15
45
35
23
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

หน้า: [1] 2 3 ... 697