แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lottosociety

หน้า: [1] 2 3 4
1
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 กันยายน 2558     
     64 -77     
    98 -43     
     59 -82     
     39 -02     
02 กันยายน 2558     
     31 -08     
    88+49     
     86+47     
     45+06     
03 กันยายน 2558     
     67+22     
    06+61     
     33+88     
     48+03     
04 กันยายน 2558     
     85 -63     
    09 -39     
     33 -15     
     75 -73     
07 กันยายน 2558     
     43 -32     
    38+63     
     54+79     
     40+65     
08 กันยายน 2558     
     02+62     
    77 -63     
     95 -45     
     32+92     
09 กันยายน 2558     
     41+09     
    17+85     
     39+07     
     29+97     
10 กันยายน 2558     
     38 -91     
    75 -54     
     41 -88     
     16 -13     
11 กันยายน 2558     
     08+92     
    48+32     
     02+86     
     72 -44     
14 กันยายน 2558     
     66+94     
    74 -98     
     21 -51     
     15 -57     
15 กันยายน 2558     
     10 -05     
    09+94     
     72+57     
     65 -50     
16 กันยายน 2558     
     18+53     
    51+86     
     89+24     
     80+15     
17 กันยายน 2558     
     02+22     
    96+16     
     94+14     
     70+90     
18 กันยายน 2558     
     15+45     
    45+75     
     53+83     
     32+62     
21 กันยายน 2558     
     47 -85     
    27 -05     
     01 -31     
     73+41     
22 กันยายน 2558     
     79+06     
    72 -01     
     33 -40     
     32 -41     
23 กันยายน 2558     
     43 -89     
    26 -06     
     16 -16     
     17 -15     
24 กันยายน 2558     
     01 -16     
    70 -47     
    94 -23     
     35 -82     
25 กันยายน 2558     
     80+45     
    81+46     
    22+87     
     83+48     
28 กันยายน 2558     
     75 -08     
    97 -86     
    05 -78     
     13 -70     
29 กันยายน 2558     
     71 -42     
    43 -70     
    14 -99     
     84 -29     
30 กันยายน 2558     
     06+22     
    57+73     
    45+61     
     00+16     

2
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 สิงหาคม 2558     
     24 -88     
    78 -34     
     33 -79     
     04+92     
04 สิงหาคม 2558     
     55 -49     
    82 -22     
     25 -79     
     16 -88     
05 สิงหาคม 2558     
     74+58     
    60+44     
     67+51     
     36+20     
06 สิงหาคม 2558     
     76+40     
    15 -21     
     87 -49     
     58 -78     
07 สิงหาคม 2558     
     47 -11     
    45+87     
     83+25     
     79 -79     
10 สิงหาคม 2558     
     11 -68     
    16 -63     
     43 -36     
     13 -66     
11 สิงหาคม 2558     
     31+18     
    40 -73     
     97 -16     
     32 -81     
13 สิงหาคม 2558     
     79 -53     
    77 -55     
     74 -58     
     15 -17     
14 สิงหาคม 2558     
     85 -30     
    36+21     
     10+95     
     92+77     
17 สิงหาคม 2558     
     69 -23     
    66+74     
     53+61     
     74 -18     
18 สิงหาคม 2558     
     54 -20     
    66 -08     
     25 -49     
     61 -13     
19 สิงหาคม 2558     
     53+92     
    04+43     
     77+16     
     12+51     
20 สิงหาคม 2558     
     49 -63     
    12 -00     
     31 -81     
     53 -59     
21 สิงหาคม 2558     
     44 -09     
    23 -30     
     00 -53     
     61 -92     
24 สิงหาคม 2558     
     10- 51     
    18 -43     
     03 -58     
     06 -55     
25 สิงหาคม 2558     
     75+69     
    98 -08     
     70 -36     
     88+82     
26 สิงหาคม 2558     
     14 -74     
    67+79     
     82+94     
     08 -80     
27 สิงหาคม 2558     
     16+08     
    30+22     
     40+32     
     03+95     
28 สิงหาคม 2558     
     19+16     
    49+46     
     32+29     
     94+91     
31 สิงหาคม 2558     
     26+32     
    14+20     
     77+83     
     41+47     

3
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2558     
     15 -40     
    75 -80     
     06 -49     
     62 -93     
03 กรกฎาคม 2558     
     25+63     
    14 -48     
     45 -17     
     59 -03     
06 กรกฎาคม 2558     
     98 -61     
    16 -43     
     31 -28     
     23 -36     
07 กรกฎาคม 2558     
     08 -85     
    34+81     
     07+84     
     77+54     
08 กรกฎาคม 2558     
     01 -76     
    82 -95     
     00 -77     
     25 -52     
09 กรกฎาคม 2558     
     77 -48     
    19 -06     
     75+50     
     57+32     
10 กรกฎาคม 2558     
     02+45     
    74+17     
     30+73     
     90+33     
13 กรกฎาคม 2558     
     87 -03     
    41+51     
     89+99     
     65+75     
14 กรกฎาคม 2558     
     34+69     
    21+56     
     74+09     
     40 -25     
15 กรกฎาคม 2558     
     58+18     
    74+34     
     11+71     
     74 -66     
16 กรกฎาคม 2558     
     55+81     
    62 -12     
     06 -68     
     26 -48     
17 กรกฎาคม 2558     
     93+67     
    38+12     
     62+36     
     31 -95     
20 กรกฎาคม 2558     
     84+53     
    99 -32     
     26 -05     
     71 -60     
21 กรกฎาคม 2558     
     61+90     
    79 -92     
     63 -08     
     44 -27     
22 กรกฎาคม 2558     
     45 -99     
    37 -07     
     07 -37     
     84+40     
23 กรกฎาคม 2558     
     75 -09     
    55+71     
     37+53     
     66 -18     
24 กรกฎาคม 2558     
     96 -70     
    94 -72     
     67 -99     
     08 -58     
27 กรกฎาคม 2558     
     76 -32     
    88 -20     
     62 -46     
     55 -53     
28 กรกฎาคม 2558     
     12+57     
    22 -33     
     63 -92     
     07 -48     
29 กรกฎาคม 2558     
     72+65     
    28 -79     
     13 -94     
     49+42     
31 กรกฎาคม 2558     
     59+10     
    73+24     
     96+47     
     12+63     

4
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มิถุนายน 2558     
     02 -03     
    94 -11     
     22 -83     
     87 -18     
03 มิถุนายน 2558     
     52+65     
    03+16     
     20+33     
     07+20     
04 มิถุนายน 2558     
     15+08     
    23 -84     
     48 -59     
     90+83     
05 มิถุนายน 2558     
     65+75     
    66+76     
     93+03     
     37+47     
08 มิถุนายน 2558     
     91 -46     
    64 -73     
     xx -xx     
     28 +91     
09 มิถุนายน 2558     
     59 -69     
    08 -20     
     53 -75     
     32 -96     
10 มิถุนายน 2558     
     23+91     
    73+41     
     08+76     
     04+72     
11 มิถุนายน 2558     
     23+19     
    80+76     
     69+65     
     81+77     
12 มิถุนายน 2558     
     78+97     
    94 -87     
     56 -25     
     23 -58     
15 มิถุนายน 2558     
     90 -33     
    16 -07     
     64 -59     
     89 -34     
16 มิถุนายน 2558     
     04+15     
    95+06     
     92+03     
     28+39     
17 มิถุนายน 2558     
     56+28     
    01+73     
     33+05     
     79+51     
18 มิถุนายน 2558     
     96+17     
    97 -82     
     99 -80     
     04 -75     
19 มิถุนายน 2558     
     23 -81     
    37 -67     
     91 -13     
     46 -58     
22 มิถุนายน 2558     
     25+79     
    45+99     
     39+93     
     06+60     
23 มิถุนายน 2558     
     23+17     
    43+37     
     63+57     
     23 -83     
24 มิถุนายน 2558     
     12+89     
    59+36     
     45+22     
     26+03     
25 มิถุนายน 2558     
     81 -45     
    34 -92     
     32 -94     
     47+21     
26 มิถุนายน 2558     
     92+45     
    15+68     
     94+47     
     03 -44     
29 มิถุนายน 2558     
     94 -09     
    03 -00     
     01 -02     
     19 -84     
30 มิถุนายน 2558     
     59+40     
    91 -28     
     70 -49     
     55 -64     

5
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
06 พฤษภาคม 2558     
     89 -85     
    35 -39     
     95 -79     
     88 -86     
07 พฤษภาคม 2558     
     30 -58     
    58 -30     
     29 -59     
     31 -57     
08 พฤษภาคม 2558     
     27+96     
    69+38     
     20+89     
     51+20     
11 พฤษภาคม 2558     
     22+71     
    82+31     
     73+22     
     30 -21     
12 พฤษภาคม 2558     
     95 -35     
    02 -28     
     16 -14     
     72 -58     
13 พฤษภาคม 2558     
     75+03     
    29+57     
     47+75     
     95+23     
14 พฤษภาคม 2558     
     25+30     
    25 -70     
     41 -54     
     40+45     
15 พฤษภาคม 2558     
     30 -10     
    52 -88     
     20+20     
     19+79     
18 พฤษภาคม 2558     
     52 -67     
    94 -25     
     81 -83     
     41 -78     
19 พฤษภาคม 2558     
     57+16     
    52+11     
     83+42     
     96 -55     
20 พฤษภาคม 2558     
     37+41     
    56 -40     
     85 -11     
     11 -85     
21 พฤษภาคม 2558     
     03+92     
    23+12     
     01+90     
     25+14     
22 พฤษภาคม 2558     
     08 -83     
    28+03     
     20+95     
     86 -39     
25 พฤษภาคม 2558     
     74+88     
    52 -34     
     08 -78     
     16 -70     
26 พฤษภาคม 2558     
     59+43     
    05+89     
     52+36     
     98 -18     
27 พฤษภาคม 2558     
     43 -55     
    08 -90     
     33 -65     
     84+86     
28 พฤษภาคม 2558     
     29+45     
    72 -12     
     02 -82     
     61 -23     
29 พฤษภาคม 2558     
     70+09     
    70+09     
     50+89     
     05+44     

6
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 เมษายน 2558     
     32 -62     
    10+16     
     84+90     
     58+64     
02 เมษายน 2558     
     66+08     
    91+33     
     32+74     
     23+65     
03 เมษายน 2558     
     13+90     
    09+86     
     93+70     
     05+82     
07 เมษายน 2558     
     57+52     
    07+02     
     16+11     
     53+48     
08 เมษายน 2558     
     68+15     
    65+12     
     53+00     
     86 -67     
09 เมษายน 2558     
     39+53     
    20+34     
     95+09     
     11+25     
10 เมษายน 2558     
     23+12     
    12 -99     
     14 -97     
     83+72     
16 เมษายน 2558     
     26+43     
    97+14     
     31+48     
     00+17     
17 เมษายน 2558     
     74+74     
    93+93     
     80+80     
     85 -15     
20 เมษายน 2558     
     78 -07     
    90 -95     
     39 -46     
     32 -53     
21 เมษายน 2558     
     69+37     
    55+23     
     71+39     
     35+03     
22 เมษายน 2558     
     53+18     
    69 -66     
     80 -55     
     01 -34     
23 เมษายน 2558     
     31+30     
    44+43     
     33+32     
     84 -17     
24 เมษายน 2558     
     77+93     
    86+02     
     19+35     
     46+62     
27 เมษายน 2558     
     97+51     
    72+26     
     05+59     
     83 -63     
28 เมษายน 2558     
     07 -76     
    33 -50     
     55 -28     
     53 -30     
29 เมษายน 2558     
     02 -51     
    79 -74     
     99 -54     
     47 -06     
30 เมษายน 2558     
     58 -89     
    77+30     
     56+09     
     74+27     

7
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มีนาคม 2558     
     07+06     
    48 -53     
     66 -35     
     14 -87     
03 มีนาคม 2558     
     08 -06     
    34 -80     
     02 -12     
     84 -30     
05 มีนาคม 2558     
     07 -77     
    17 -67     
     16 -68     
     33 -51     
06 มีนาคม 2558     
     17+84     
    80+47     
     24+91     
     29+96     
09 มีนาคม 2558     
     56 -73     
    69 -60     
     34+95     
     71 -58     
10 มีนาคม 2558     
     36+65     
    42 -29     
     82 -89     
     04 -67     
11 มีนาคม 2558     
     57 -47     
    36 -68     
     16+12     
     84+80     
12 มีนาคม 2558     
     63 -21     
    41 -43     
     28 -56     
     34+50     
13 มีนาคม 2558     
     54 -80     
    13+79     
     93+59     
     55 -79     
16 มีนาคม 2558     
     47 -08     
    18 -37     
     19 -36     
     57 -98     
17 มีนาคม 2558     
     15+58     
    86+29     
     76+19     
     84 -73     
18 มีนาคม 2558     
     05+21     
    29+45     
     38+54     
     50+66     
19 มีนาคม 2558     
     13+63     
    85+35     
     23+73     
     13+63     
20 มีนาคม 2558     
     85+72     
    48 -65     
     27 -86     
     96 -17     
23 มีนาคม 2558     
     89+93     
    40 -56     
     45 -51     
     01 -95     
24 มีนาคม 2558     
     32 -69     
    95 -06     
     75 -26     
     45 -56     
25 มีนาคม 2558     
     49 -04     
    04+59     
     09+64     
     80-65     
26 มีนาคม 2558     
     97 -83     
    86 -94     
     87 -93     
     41 -39     
27 มีนาคม 2558     
     62 -79     
    11 -30     
     65 -76     
     22 -19     
30 มีนาคม 2558     
     51+29     
    67+45     
     93+71     
     51+29     
31 มีนาคม 2558     
     80+29     
    96+45     
     25+74     
     94+43     

8
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กุมภาพันธ์ 2558     
     51 -74     
     52 -73     
     55 -70     
     70+45     
03 กุมภาพันธ์ 2558     
     82+12     
     27+57     
     73+03     
     54+84     
04 กุมภาพันธ์ 2558     
     99+45     
     92+38     
     11+57     
     81 -73     
05 กุมภาพันธ์ 2558     
     41 -40     
     57 -24     
     33 -48     
     92+11     
06 กุมภาพันธ์ 2558     
     18+26     
     93+01     
     60+68     
     63+71     
09 กุมภาพันธ์ 2558     
     29 -34     
     85 -78     
     05 -58     
     77 -86     
10 กุมภาพันธ์ 2558     
     85 -92     
     91 -86     
     58 -19     
     96 -81     
11 กุมภาพันธ์ 2558     
     34+38     
     37 -59     
     82 -14     
     11+15     
12 กุมภาพันธ์ 2558     
     79+68     
     32 -79     
     39 -72     
     40+29     
13 กุมภาพันธ์ 2558     
     47+07     
     96+56     
     70+30     
     89+49     
16 กุมภาพันธ์ 2558     
     66+77     
     51+62     
     85 -04     
     04 -85     
17 กุมภาพันธ์ 2558     
     85+81     
     44 -60     
     07 -97     
     75 -29     
18 กุมภาพันธ์ 2558     
     31+56     
     54+79     
     17+42     
     14+39     
19 กุมภาพันธ์ 2558     
     08+94     
    36+22     
     28+14     
     96 -18     
20 กุมภาพันธ์ 2558     
     70+74     
    83+87     
     15+19     
     45+49     
23 กุมภาพันธ์ 2558     
     34+89     
    58+13     
     43 -02     
     89 -56     
24 กุมภาพันธ์ 2558     
     49+60     
    33+44     
     35+46     
     66+77     
25 กุมภาพันธ์ 2558     
     12+46     
    76 -90     
     23 -43     
     33 -33     
26 กุมภาพันธ์ 2558     
     66+33     
    85 -48     
     09 -24     
     55+22     
27 กุมภาพันธ์ 2558     
     11 -44     
    56+01     
     81 -74     
     01 -54     

9
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
05 มกราคม 2558     
     33 -34     
     74 -93     
     56 -11     
     25 -42     
06 มกราคม 2558     
     76 -49     
     88 -37     
     63 -62     
     58 -67     
07 มกราคม 2558     
     69+11     
     95+37     
     37 +79     
     75+17     
08 มกราคม 2558     
     72+97     
     23+48     
     83+08     
     62+87     
09 มกราคม 2558     
     17+55     
     02+40     
     01+39     
     42+80     
12 มกราคม 2558     
     63 -79     
     86 -44     
     27+85     
     21+79     
13 มกราคม 2558     
     58 -63     
     18 -03     
     08 -13     
     97+76     
14 มกราคม 2558     
     43+46     
     06 -09     
     90+93     
     24+73     
15 มกราคม 2558     
     66+42     
     78+54     
     72+48     
     38+14     
16 มกราคม 2558     
     26 -12     
     23 -15     
     22 -16     
     74 -64     
19 มกราคม 2558     
     25+51     
     77+03     
     73+99     
     37+63     
20 มกราคม 2558     
     93+56     
     53+16     
     29+92     
     09 -28     
21 มกราคม 2558     
     00+91     
     28+19     
     24+15     
     36+27     
22 มกราคม 2558     
     08+72     
     97+61     
     29+93     
     34+98     
23 มกราคม 2558     
     00+66     
     57+23     
     97+63     
     33+99     
26 มกราคม 2558     
     90+57     
     12+79     
     09+76     
     31 -02     
27 มกราคม 2558     
     94+63     
     86+55     
     91+60     
     81+50     
28 มกราคม 2558     
     22+41     
     04+23     
     00+19     
     81+00     
29 มกราคม 2558     
     26+45     
     56 -25     
     80 -01     
     40 -41     
30 มกราคม 2558     
     85+45     
     96 -44     
     79 -61     
     25 -15     

10
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ธันวาคม 2557     
     89 -02     
     69+78     
     83+92     
     82 -09     
02 ธันวาคม 2557     
     09+27     
     53 -29     
     21 -61     
     00+18     
03 ธันวาคม 2557     
     73+73     
     01+01     
     30+30     
     58+58     
04 ธันวาคม 2557     
     61+03     
     31+73     
     95+37     
     76+18     
08 ธันวาคม 2557     
     85+09     
     53 -23     
     78 -98     
     55 -21     
09 ธันวาคม 2557     
     56 -99     
     61 -94     
     38 -17     
     56 -99     
11 ธันวาคม 2557     
     22 -34     
     92 -64     
     25 -31     
     81 -75     
12 ธันวาคม 2557     
     86 -95     
     11 -70     
     50 -31     
     95 -86     
15 ธันวาคม 2557     
     48 -47     
     21 -74     
     12 -83     
     49 -46     
16 ธันวาคม 2557     
     99 -50     
     85 -64     
     38 -11     
     74 -75     
17 ธันวาคม 2557     
     38+64     
     67+93     
     77+03     
     20+46     
18 ธันวาคม 2557     
     20+00     
     82+62     
     89+69     
     79+59     
19 ธันวาคม 2557     
     97+18     
     12 -67     
     68 -11     
     35 -44     
22 ธันวาคม 2557     
     19+84     
     54+19     
     69+34     
     83+48     
23 ธันวาคม 2557     
     99 -84     
     37 -46     
     85 -98     
     17 -66     
24 ธันวาคม 2557     
     55+38     
     53+36     
     95+78     
     06 -11     
25 ธันวาคม 2557     
     08 -98     
     65 -41     
     86 -20     
     89 -17     
26 ธันวาคม 2557     
     09 -80     
     88 -01     
     86 -03     
     41+52     
29 ธันวาคม 2557     
     30+89     
     09+68     
     85+44     
     22 -19     
30 ธันวาคม 2557     
     53 -69     
     25 -97     
     16 -06     
     67 -55     

11
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
3 พฤศจิกายน 2557     
     05+89     
     33+17     
     67+51     
     18 -98     
4 พฤศจิกายน 2557     
     78+60     
     98+80     
     49+31     
     15+97     
5 พฤศจิกายน 2557     
     41 -74     
     39 -76     
     36 -79     
     40 -75     
6 พฤศจิกายน 2557     
     62+22     
     89+49     
     21+81     
     77+37     
7 พฤศจิกายน 2557     
     93+16     
     74 -03     
     49 -28     
     37 -40     
10 พฤศจิกายน 2557     
     22+85     
     38 -99     
     93 -44     
     34 -03     
11 พฤศจิกายน 2557     
     33+99     
     36+02     
     19+85     
     20+86     
12 พฤศจิกายน 2557     
     22+02     
     30+10     
     21+01     
     03 -17     
13 พฤศจิกายน 2557     
     89 -14     
     06+03     
     79+76     
     21+18     
14 พฤศจิกายน 2557     
     08+87     
     13 -08     
     97 -24     
     88 -33     
17 พฤศจิกายน 2557     
     21+33     
     23 -65     
     35 -53     
     07 -81     
18 พฤศจิกายน 2557     
     24+17     
     34+27     
     21+14     
     27+20     
19 พฤศจิกายน 2557     
     82+55     
     29 -98     
     69 -58     
     55 -72     
20 พฤศจิกายน 2557     
     81+26     
     40 -15     
     85 -70     
     68 -87     
21 พฤศจิกายน 2557     
     64+96     
     99+31     
     25+57     
     20+52     
24 พฤศจิกายน 2557     
     84+64     
     03+83     
     74+54     
     14+94     
25 พฤศจิกายน 2557     
     46+32     
     19 -95     
     47 -67     
     80+66     
26 พฤศจิกายน 2557     
     65 -15     
     38 -42     
     76 -04     
     00 -80     
27 พฤศจิกายน 2557     
     87+87     
     74+74     
     21+21     
     82+82     
28 พฤศจิกายน 2557     
     03 -79     
     37 -45     
     70 -12     
     91 -91     

12
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
1 ตุลาคม 2557     
     32+65     
     67+00     
     73+06     
     35+68     
2 ตุลาคม 2557     
     63 -72     
     03 -32     
     47 -88     
     73 -62     
3 ตุลาคม 2557     
     25 -48     
     76 -97     
     xx -xx     
     28+55     
6 ตุลาคม 2557     
     39 -89     
     23 -05     
     31 -97     
     13 -15     
7 ตุลาคม 2557     
     76+63     
     90 -23     
     39 -74     
     39 -74     
8 ตุลาคม 2557     
     37 -02     
     40+01     
     02+63     
     39+00     
9 ตุลาคม 2557     
     68+29     
     53+14     
     58+19     
     61+22     
10 ตุลาคม 2557     
     63 -98     
     92 -69     
     45  -16     
     72 -89     
13 ตุลาคม 2557     
     99 -73     
     79 -93     
     18 -54     
     35 -37     
14 ตุลาคม 2557     
     65+30     
     62+27     
     45+10     
     78+43     
15 ตุลาคม 2557     
     86+08     
     56+78     
     07+29     
     41+63     
16 ตุลาคม 2557     
     47 -94     
     35 -06     
     18 -23     
     15 -26     
17 ตุลาคม 2557     
     89+74     
     88 -27     
     05 -10     
     71+56     
20 ตุลาคม 2557     
     85+14     
     03+32     
     21+50     
     67 -04     
21 ตุลาคม 2557     
     70+03     
     89 -78     
     66 -01     
     14 -53     
22 ตุลาคม 2557     
     41+27     
     91+77     
     88+74     
     72+58     
24 ตุลาคม 2557     
     45+73     
     54+82     
     74+02     
     91+19     
27 ตุลาคม 2557     
     11+20     
     86+95     
     09+18     
     89+98     
28 ตุลาคม 2557     
     39+50     
     47+58     
     13+24     
     53+64     
29 ตุลาคม 2557     
     32+79     
     59+06     
     46+93     
     67+14     
30 ตุลาคม 2557     
     09+42     
     19+52     
     72+05     
     35+68     
31 ตุลาคม 2557     
     48+13     
     06+71     
     20+85     
     16+81     

13
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
1 กันยายน 2557     
     72+09     
     10+47     
     05+42     
     35+72     
2 กันยายน 2557     
     31+96     
     14+79     
     05+07     
     60+25     
3 กันยายน 2557     
     70+10     
     39+79     
     66+06     
     27+67     
4 กันยายน 2557     
     19+92     
     88 -39     
     36 -11     
     73 -54     
5 กันยายน 2557     
     24+51     
     80+07     
     47+74     
     32+59     
8 กันยายน 2557     
     04+72     
     21+89     
     15+83     
     77+45     
9 กันยายน 2557     
     42+65     
     44 -33     
     22 -55     
     18 -59     
10 กันยายน 2557     
     93 -25     
     14 -04     
     01 -17     
     13 -05     
11 กันยายน 2557     
     21 -92     
     97+84     
     64+51     
     87 -26     
12 กันยายน 2557     
     30+43     
     42 -45     
     03 -84     
     36+49     
15 กันยายน 2557     
     42 -94     
     13 -23     
     92 -44     
     12 -24     
16 กันยายน 2557     
     42+30     
     63+51     
     47+35     
     41 -71     
17 กันยายน 2557     
     57+16     
     57+16     
     28+87     
     64+23     
18 กันยายน 2557     
     41+77     
     70+06     
     02+38     
     23+59     
19 กันยายน 2557     
     51+28     
     33+10     
     82+59     
     91+68     
22 กันยายน 2557     
     55 -36     
     50+59     
     15+24     
     51+60     
23 กันยายน 2557     
     52+01     
     12+61     
     67+16     
     13+62     
24 กันยายน 2557     
     15+02     
     14+01     
     20+07     
     89+76     
25 กันยายน 2557     
     81+92     
     94+05     
     xx+xx     
     99+10     
26 กันยายน 2557     
     77 -22     
     89 -10     
     31+32     
     16+17     
29 กันยายน 2557     
     92+76     
     01 -15     
     xx -xx     
     79 -37     
30 กันยายน 2557     
     80+01     
     15+36     
     56+77     
     67 -12     

14
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 สิงหาคม 2557     
     51 -88     
     96 -43     
     07 -32     
     20 -19     
04 สิงหาคม 2557     
     17+97     
     36+16     
     15+95     
     38+18     
05 สิงหาคม 2557     
     66+28     
     44+06     
     11+73     
     98+60     
06 สิงหาคม 2557     
     78+80     
     56 -42     
     99 -99     
     41 -57     
07 สิงหาคม 2557     
     13+72     
     59 -82     
     96 -45     
     27 -14     
08 สิงหาคม 2557     
     08 -19     
     62 -65     
     50 -77     
     31 -96     
13 สิงหาคม 2557     
     38+07     
     74+43     
     88+57     
     55+24     
14 สิงหาคม 2557     
     88+33     
     58 -97     
     78 -77     
     97 -58     
15 สิงหาคม 2557     
     05+08     
     86+89     
     39+42     
     62+65     
18 สิงหาคม 2557     
     66+04     
     45 -17     
     07 -55     
     36 -26     
19 สิงหาคม 2557     
     31+95     
     32+96     
     43+07     
     85+49     
20 สิงหาคม 2557     
     35+50     
     64+79     
     14+29     
     77+92     
21 สิงหาคม 2557     
     40+63     
     26+49     
     30+53     
     41+64     
22 สิงหาคม 2557     
     96+55     
     41+00     
     69+28     
     97+56     
25 สิงหาคม 2557     
     38+41     
     03+06     
     77+80     
     13+16     
26 สิงหาคม 2557     
     67+54     
     96+83     
     80+67     
     17 -96     
27 สิงหาคม 2557     
     36+19     
     25+08     
     94+77     
     58+41     
28 สิงหาคม 2557     
     91+33     
     90 -68     
     36 -22     
     05 -53     
29 สิงหาคม 2557     
     15 -90     
     20+15     
     54+49     
     63+58     

15
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2557     
     20+45     
     63+88     
     54+79     
     81+06     
03 กรกฎาคม 2557     
     18+37     
     06 -75     
     43 -38     
     21+40     
04 กรกฎาคม 2557     
     25+04     
     70+49     
     01+80     
     83+62     
07 กรกฎาคม 2557     
     55+72     
     56+73     
     44+61     
     21+38     
08 กรกฎาคม 2557     
     87+66     
     93+72     
     16+95     
     58+37     
09 กรกฎาคม 2557     
     90+32     
     16+58     
     05+47     
     92+34     
10 กรกฎาคม 2557     
     73+81     
     35+43     
     46+54     
     01+09     
14 กรกฎาคม 2557     
     26+25     
     96+95     
     54+53     
     23+22     
15 กรกฎาคม 2557     
     40+17     
     53 -70     
     89 -34     
     53 -70     
16 กรกฎาคม 2557     
     38+85     
     97+44     
     63+10     
     42+89     
17 กรกฎาคม 2557     
     56+14     
     41+99     
     55+13     
     66+24     
18 กรกฎาคม 2557     
     86 -80     
     11 -55     
     33 -33     
     41 -25     
21 กรกฎาคม 2557     
     78+37     
     75+34     
     61+20     
     55+14     
22 กรกฎาคม 2557     
     12+57     
     91 -64     
     70 -85     
     81 -74     
23 กรกฎาคม 2557     
     74+93     
     81+00     
     36+55     
     56+75     
24 กรกฎาคม 2557     
     98+42     
     23+67     
     38+82     
     92+36     
25 กรกฎาคม 2557     
     97+05     
     82+90     
     25+33     
     85 -07     
28 กรกฎาคม 2557     
     17+32     
     36 -49     
     42 -43     
     13 -72     
29 กรกฎาคม 2557     
     09+96     
     56 -57     
     49 -64     
     55 -58     
30 กรกฎาคม 2557     
     52+97     
     41 -14     
     26 -29     
     79 -76     
31 กรกฎาคม 2557     
     27 -52     
     55+76     
     79+00     
     39 -40     

หน้า: [1] 2 3 4