แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LottoSociety

หน้า: [1] 2 3 ... 831
1
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้   

26 + 44
61 + 79
98 + 16
81 + 99
93 + 11
34 + 52
30 + 48
35 + 53
63 + 81    ค้างก่อนปิดเย็น

1125.86 + 38.04    ช่อง 9 ปิดเย็น   

2
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้   
 
1120.25 + 32.43    ช่อง 9 คู่แรก   
1119.21 + 31.39    ช่อง 9 คู่สอง   

96 + 14
57 + 75
18 + 36
88 + 06
57 + 75
57 + 75
14 + 32
86 + 04

   

3
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้   

95 + 13
02 + 20
67 + 85
25 + 43
07 + 25
68 + 86
38 + 56
49 + 67
74 + 92

1117.83 + 30.01    ช่อง 9 ปิดเที่ยง   

4
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้   
 
1112.67 + 24.85    ช่อง 9 คู่แรก   
1110.31 + 22.49    ช่อง 9 คู่สอง   

36 + 54
58 + 76
28 + 46
02 + 20
46 + 64
24 + 42
62 + 80
84 + 02

   

5
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้   
 
1125.86 + 38.04    ช่องตลาด   

6
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้   
 
1119.77 + 31.95    ช่องตลาด   

7
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้   
 
1117.83 + 30.01    ช่องตลาด   

8
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้   
 
1108.79 + 20.97    ช่องตลาด   

9
ผลหุ้นดาวโจนส์วันนี้

22,327.48 + 690.70   (+3.19%)

10
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้   

48 - 28
50 - 26
55 - 21
42 - 34
52 - 24
28 - 48
11 - 65
63 - 13
48 - 28    ค้างก่อนปิดเย็น

1087.82 - 11.94    ช่อง 9 ปิดเย็น   

11
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้   
 
1083.28 - 16.48    ช่อง 9 คู่แรก   
1082.78 - 16.98    ช่อง 9 คู่สอง   

19 - 57
63 - 13
37 - 39
97 - 79
83 - 93
61 - 15
79 - 97
11 - 65

   

12
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้   

43 - 33
15 - 61
18 - 58
72 - 04
06 - 70
61 - 15
40 - 36
85 - 91
53 - 23

1087.98 - 11.78    ช่อง 9 ปิดเที่ยง   

13
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้   
 
1087.02 - 12.74    ช่อง 9 คู่แรก   
1077.68 - 22.08    ช่อง 9 คู่สอง   

26 - 50
21 - 55
84 - 92
33 - 43
70 - 06
72 - 04
61 - 15
46 - 30

   

14
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้   
 
1087.82 - 11.94    ช่องตลาด   

15
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้   
 
1083.28 - 16.48    ช่องตลาด   

16
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้   
 
1087.98 - 11.78    ช่องตลาด   

17
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้   
 
1087.35 - 12.41    ช่องตลาด   

18
ผลหุ้นดาวโจนส์วันนี้

21,636.78 - 915.39   (-4.06%)

19
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้   

53 + 57
32 + 36
24 + 28
70 + 74
12 + 16
19 + 23
10 + 14
15 + 19
55 + 59    ค้างก่อนปิดเย็น

1099.76 + 7.80    ช่อง 9 ปิดเย็น   

20
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้   
 
1116.13 + 24.17    ช่อง 9 คู่แรก   
1115.12 + 23.16    ช่อง 9 คู่สอง   

27 + 31
88 + 92
23 + 27
76 + 80
08 + 12
84 + 88
39 + 43
12 + 16

   

หน้า: [1] 2 3 ... 831