แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LottoSociety

หน้า: [1] 2 3 ... 613
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 19 ธันวาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 4 8 9     เด่นเป็นดับ  235670   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             14 18 19 23 27 28 36 37 45 46 50 69 78 90 44 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 16 20 25 30 34 39 48 49 57 58 67 70 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 13 15 24 29 38 40 47 56 59 60 68 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 16 25 29 30 34 38 47 49 56 58 67 70 89   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             15 17 20 24 26 35 39 48 57 60 79 80 11 33 44 66 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 14 18 23 27 36 40 45 50 59 68 69 78 90 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             20 79 28 13 69 89 25 67 78 29 38 12 34 46 57     
ชุดที่ 2             17 70 10 50 35 36 27 68 80 56 30 39 23 90 37     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             78 50 70 68 28 17 24 34 40 89 60 69 37 59 67     
ชุดที่ 2             13 26 39 30 14 25 46 56 57 90 58 49 19 16 29     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13578  วิน+เบิ้ล  13 15 17 18 35 37 385 7 58 78     
ชุดที่ 2             24690  วิน+เบิ้ล  24 26 29 20 46 49 40 69 60 90     
ชุดที่ 3             13589  วิน+เบิ้ล  13 15 18 19 35 38 39 58 59 89
ชุดที่ 4             24670  วิน+เบิ้ล  24 26 27 20 46 47 40 67 60 70
________________________________________________________________________________________

2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 19 ธันวาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 5 9 0    เด่นเป็นดับ  134678  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 16 20 25 29 34 38 39 47 48 56 57 70 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 14 18 23 27 36 40 45 50 59 68 69 78 90 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             12 15 17 24 26 30 35 49 58 60 67 79 80 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 13 29 30 38 40 47 49 56 58 59 67 68 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 14 20 23 30 39 48 49 50 57 58 67 69 78 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99      
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             10 80 12 56 57 38 16 20 48 60 27 67 90 36 46     
ชุดที่ 2             19 13 58 34 35 59 14 69 24 47 25 39 50 15 28     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             12 47 79 36 10 16 19 49 58 90 56 15 25 14 20     
ชุดที่ 2             30 39 13 67 80 59 37 69 60 89 40 35 34 24 18     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24670  วิน+เบิ้ล  24 26 27 20 46 47 40 67 60 70     
ชุดที่ 2             13589  วิน+เบิ้ล  13 15 18 19 35 38 39 58 59 89     
ชุดที่ 3             13589  วิน+เบิ้ล  13 15 18 19 35 38 39 58 59 89
ชุดที่ 4             24670  วิน+เบิ้ล  24 26 27 20 46 47 40 67 60 70
________________________________________________________________________________________

3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
25/10/61
1280
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 85 52 33
26/10/61
1248
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 76 53 96
29/10/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 73 14 88
30/10/61
3890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 71 54 51
31/10/61
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 06 45 09
01/11/61
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 61 03 55
02/11/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 74 57 84
05/11/61
1389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 27 60 58
06/11/61
2479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 75 57 33
07/11/61
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 54 80 33
08/11/61
2670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 89 65 73
09/11/61
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 43 73 52
12/11/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 66 75 85
13/11/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
90 76 14 78
14/11/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 21 19 30
15/11/61
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 21 92 83
16/11/61
1270
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 21 34 00
19/11/61
1679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 84 80 48
20/11/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 64 35 03
21/11/61
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 86 62 33
22/11/61
1690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 65 58 40
23/11/61
2458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 27 07 10
26/11/61
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
50 60 37 77
27/11/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 72 59 27
28/11/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 09 36 63
29/11/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 06 42 49
30/11/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 37 68 80
03/12/61
1679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 23 15 61
04/12/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 03 93 32
06/12/61
3456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 71 23 59
07/12/61
6780
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 42 15 99
11/12/61
2479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 93 05 37
12/12/61
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 44 99 88
13/12/61
1389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 58 74 99
14/12/61
1248
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 26 81 45
17/12/61
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 74 77 48
18/12/61
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 04 61 19
19/12/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   

4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
24/10/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 28 27 19
25/10/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 52 85 96
26/10/61
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 57 80 37
29/10/61
1247
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 77 18 92
30/10/61
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 83 66 63
31/10/61
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 55 94 58
01/11/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 48 06 54
02/11/61
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 19 02 29
05/11/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 57 24 26
06/11/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
90 17 99 25
07/11/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 79 53 00
08/11/61
1349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 56 32 40
09/11/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 30 00 21
12/11/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 86 77 67
13/11/61
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 91 71 93
14/11/61
3790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 57 59 48
15/11/61
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 09 62 47
16/11/61
2359
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
78 38 51 83
19/11/61
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 16 20 48
20/11/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 84 13 45
21/11/61
4567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3  4
40 17 59 30
22/11/61
1580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 32 25 93
23/11/61
1480
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 87 67 70
26/11/61
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 50 27 67
27/11/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
00 95 82 50
28/11/61
2356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 82 09 36
29/11/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 43 79 14
30/11/61
2679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 88 19 31
03/12/61
1350
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 43 35 81
04/12/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 42 68 29
06/12/61
1289
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 71 23 59
07/12/61
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 69 42 74
11/12/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 93 05 37
12/12/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 82 37 26
13/12/61
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
07 30 86 89
14/12/61
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 73 18 45
17/12/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 71 68 97
18/12/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 44 87 29
19/12/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 19 ธันวาคม 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
69
89
18
2.
29
38
28
13
3.
26
19
67
17
4.
68
15
38
50
5.
60
78
17
68
6.
12
13
10
20
7.
49
70
12
67
8.
79
18
69
70
9.
45
49
46
60
10.
23
35
40
57
11.
25
59
78
79
12.
89
50
79
46
13.
20
10
23
35
14.
24
36
20
34
15.
19
39
48
12
16.
46
20
26
24
17.
28
14
50
39
18.
70
79
27
59
19.
38
80
25
14
20.
67
29
45
47
21.
40
25
30
29
22.
78
28
60
28
23.
37
17
56
89
24.
13
57
57
56
25.
15
45
14
69
26.
34
89
19
15
27.
69
34
29
90
28.
18
67
34
25
29.
80
12
80
58
30.
90
48
35
78
31.
39
46
26
38
32.
56
36
58
30
33.
57
56
70
40
34.
17
27
37
10
35.
50
90
59
27
36.
35
37
36
36
37.
27
23
24
49
38.
56
30
68
80
39.
30
16
39
16
40.
14
24
90
23
41.
47
60
15
37
42.
59
58
49
26
43.
48
26
47
45
44.
58
47
18
48
45.
16
40
416
19

6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       20           อันดับ 1.          เลขล่าง       10
อันดับ 2.        เลขบน       79           อันดับ 2.          เลขล่าง       80
อันดับ 3.        เลขบน       28           อันดับ 3.          เลขล่าง       12
อันดับ 4.        เลขบน       13           อันดับ 4.          เลขล่าง       56
อันดับ 5.        เลขบน       69           อันดับ 5.          เลขล่าง       57
อันดับ 6.        เลขบน       89           อันดับ 6.          เลขล่าง       38
อันดับ 7.        เลขบน       25           อันดับ 7.          เลขล่าง       16
อันดับ 8.        เลขบน       67           อันดับ 8.          เลขล่าง       20
อันดับ 9.        เลขบน       78           อันดับ 9.          เลขล่าง       48
อันดับ 10.      เลขบน       29           อันดับ 10.        เลขล่าง        60
อันดับ 11.      เลขบน       38           อันดับ 11.        เลขล่าง       27
อันดับ 12.      เลขบน       12           อันดับ 12.        เลขล่าง       67
อันดับ 13.      เลขบน       34           อันดับ 13.        เลขล่าง       90
อันดับ 14.      เลขบน       46           อันดับ 14.        เลขล่าง       36
อันดับ 15.      เลขบน       57           อันดับ 15.        เลขล่าง       46
อันดับ 16.      เลขบน       17           อันดับ 16.        เลขล่าง       19
อันดับ 17.      เลขบน       70           อันดับ 17.        เลขล่าง       13
อันดับ 18.      เลขบน       10           อันดับ 18.        เลขล่าง       58
อันดับ 19.      เลขบน       50           อันดับ 19.        เลขล่าง       34
อันดับ 20.      เลขบน       35           อันดับ 20.        เลขล่าง       35
อันดับ 21.      เลขบน       36           อันดับ 21.        เลขล่าง       59
อันดับ 22.      เลขบน       27           อันดับ 22.        เลขล่าง       14
อันดับ 23.      เลขบน       68           อันดับ 23.        เลขล่าง       69
อันดับ 24.      เลขบน       80           อันดับ 24.        เลขล่าง       24
อันดับ 25.      เลขบน       56           อันดับ 25.        เลขล่าง       47
อันดับ 26.      เลขบน       30           อันดับ 26.        เลขล่าง       25
อันดับ 27.      เลขบน       39           อันดับ 27.        เลขล่าง       39
อันดับ 28.      เลขบน       23           อันดับ 28.        เลขล่าง       50
อันดับ 29.      เลขบน       90           อันดับ 29.        เลขล่าง       15
อันดับ 30.      เลขบน       37           อันดับ 30.        เลขล่าง       28
อันดับ 31.      เลขบน       14           อันดับ 31.        เลขล่าง       26
อันดับ 32.      เลขบน       24           อันดับ 32.        เลขล่าง       70
อันดับ 33.      เลขบน       15           อันดับ 33.        เลขล่าง       30
อันดับ 34.      เลขบน       60           อันดับ 34.        เลขล่าง       89
อันดับ 35.      เลขบน       49           อันดับ 32.        เลขล่าง       49
อันดับ 36.      เลขบน       59           อันดับ 36.        เลขล่าง       37
อันดับ 37.      เลขบน       26           อันดับ 37.        เลขล่าง       18
อันดับ 38.      เลขบน       18           อันดับ 38.        เลขล่าง       45
อันดับ 39.      เลขบน       45           อันดับ 39.        เลขล่าง       40 
อันดับ 40.      เลขบน       58           อันดับ 40.        เลขล่าง       17
อันดับ 41.      เลขบน       47           อันดับ 41.        เลขล่าง       68
อันดับ 42.      เลขบน       48           อันดับ 42.        เลขล่าง       79
อันดับ 43.      เลขบน       40           อันดับ 43.        เลขล่าง       23
อันดับ 44.      เลขบน       16           อันดับ 44.        เลขล่าง       78
อันดับ 45.      เลขบน       19           อันดับ 45.        เลขล่าง       29

7
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1583.19 - 18.29 ช่องตลาด   
 

8
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1583.19 - 18.29
 

9
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1584.18 - 17.30 ช่องตลาด   

10
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้
 
1582.61 - 18.87 ช่อง 9 คู่แรก 
1582.06 - 19.42 ช่อง 9 คู่สอง 

11
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1585.04 - 16.44 ช่องตลาด

12
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1585.04 - 16.44

13
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 18 ธันวาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 3 4 5     เด่นเป็นดับ  267890  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             17 19 20 26 28 35 37 39 46 48 57 80 11 44 55 66 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 15 20 24 39 40 48 57 59 60 68 79 11 22 33 66 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             10 12 18 27 29 30 36 38 45 47 49 56 58 67 90     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             20 79 28 13 69 89 25 67 78 19 29 38 12 34 46     
ชุดที่ 2             57 40 17 70 10 50 35 36 27 68 80 56 30 39 23     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             67 68 15 24 60 78 12 47 80 19 35 39 89 46 70     
ชุดที่ 2             57 16 40 28 20 10 90 56 27 23 34 48 37 18 79     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             47890  วิน+เบิ้ล  47 48 49 40 78 79 70 89 80 90     
ชุดที่ 2             12356  วิน+เบิ้ล  12 13 15 16 23 25 26 35 36 56     
ชุดที่ 3             14567  วิน+เบิ้ล  14 15 16 17 45 46 47 56 57 67
ชุดที่ 4             23890  วิน+เบิ้ล  23 28 29 20 38 39 30 89 80 90
________________________________________________________________________________________

14
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 18 ธันวาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 3 9 0    เด่นเป็นดับ  245678   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 13 19 28 29 37 38 40 46 47 56 59 68 22 55 77 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 18 20 27 30 36 39 45 48 49 57 58 67 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             10 80 12 56 57 38 16 20 48 78 60 27 67 90 36     
ชุดที่ 2             46 19 13 58 34 35 29 23 59 14 69 24 47 25 39     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             46 89 59 39 48 17 38 69 35 34 47 90 56 57 15     
ชุดที่ 2             67 45 49 50 60 10 40 24 70 14 25 12 13 80 57     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             25678  วิน+เบิ้ล  25 26 27 28 56 57 58 67 68 78     
ชุดที่ 2             13490  วิน+เบิ้ล  13 14 19 10 34 39 30 49 40 90     
ชุดที่ 3             45780  วิน+เบิ้ล  45 47 48 40 57 58 50 78 70 80
ชุดที่ 4             12369  วิน+เบิ้ล  12 13 16 19 23 26 29 36 39 69
________________________________________________________________________________________

15
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 18 ธันวาคม 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
69
89
18
2.
29
38
28
13
3.
26
19
67
17
4.
68
15
38
50
5.
60
78
16
68
6.
12
13
17
20
7.
49
70
10
67
8.
79
18
12
70
9.
45
49
69
60
10.
23
35
46
57
11.
25
59
40
79
12.
89
50
78
46
13.
20
10
79
35
14.
24
36
23
34
15.
19
39
20
12
16.
46
20
48
24
17.
28
14
26
39
18.
70
79
50
59
19.
38
80
27
14
20.
67
29
25
47
21.
40
40
45
29
22.
78
25
30
28
23.
37
28
60
89
24.
13
17
56
19
25.
15
57
57
56
26.
34
45
14
69
27.
69
89
19
15
28.
18
34
29
90
29.
80
67
34
25
30.
90
12
80
58
31.
16
48
35
78
32.
39
46
26
38
33.
56
36
58
30
34.
57
56
70
40
35.
17
27
37
10
36.
50
90
59
27
37.
35
37
36
36
38.
27
23
24
49
39.
56
30
68
80
40.
30
16
39
16
41.
14
24
90
23
42.
47
60
15
37
43.
59
58
49
26
44.
48
26
47
45
45.
58
47
18
48

16
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       20           อันดับ 1.          เลขล่าง       10
อันดับ 2.        เลขบน       79           อันดับ 2.          เลขล่าง       80
อันดับ 3.        เลขบน       28           อันดับ 3.          เลขล่าง       12
อันดับ 4.        เลขบน       13           อันดับ 4.          เลขล่าง       56
อันดับ 5.        เลขบน       69           อันดับ 5.          เลขล่าง       57
อันดับ 6.        เลขบน       89           อันดับ 6.          เลขล่าง       38
อันดับ 7.        เลขบน       25           อันดับ 7.          เลขล่าง       16
อันดับ 8.        เลขบน       67           อันดับ 8.          เลขล่าง       20
อันดับ 9.        เลขบน       78           อันดับ 9.          เลขล่าง       48
อันดับ 10.      เลขบน       19           อันดับ 10.        เลขล่าง        78
อันดับ 11.      เลขบน       29           อันดับ 11.        เลขล่าง       60
อันดับ 12.      เลขบน       38           อันดับ 12.        เลขล่าง       27
อันดับ 13.      เลขบน       12           อันดับ 13.        เลขล่าง       67
อันดับ 14.      เลขบน       34           อันดับ 14.        เลขล่าง       90
อันดับ 15.      เลขบน       46           อันดับ 15.        เลขล่าง       36
อันดับ 16.      เลขบน       57           อันดับ 16.        เลขล่าง       46
อันดับ 17.      เลขบน       40           อันดับ 17.        เลขล่าง       19
อันดับ 18.      เลขบน       17           อันดับ 18.        เลขล่าง       13
อันดับ 19.      เลขบน       70           อันดับ 19.        เลขล่าง       58
อันดับ 20.      เลขบน       10           อันดับ 20.        เลขล่าง       34
อันดับ 21.      เลขบน       50           อันดับ 21.        เลขล่าง       35
อันดับ 22.      เลขบน       35           อันดับ 22.        เลขล่าง       29
อันดับ 23.      เลขบน       36           อันดับ 23.        เลขล่าง       23
อันดับ 24.      เลขบน       27           อันดับ 24.        เลขล่าง       59
อันดับ 25.      เลขบน       68           อันดับ 25.        เลขล่าง       14
อันดับ 26.      เลขบน       80           อันดับ 26.        เลขล่าง       69
อันดับ 27.      เลขบน       56           อันดับ 27.        เลขล่าง       24
อันดับ 28.      เลขบน       30           อันดับ 28.        เลขล่าง       47
อันดับ 29.      เลขบน       39           อันดับ 29.        เลขล่าง       25
อันดับ 30.      เลขบน       23           อันดับ 30.        เลขล่าง       39
อันดับ 31.      เลขบน       16           อันดับ 31.        เลขล่าง       50
อันดับ 32.      เลขบน       90           อันดับ 32.        เลขล่าง       15
อันดับ 33.      เลขบน       37           อันดับ 33.        เลขล่าง       28
อันดับ 34.      เลขบน       14           อันดับ 34.        เลขล่าง       26
อันดับ 35.      เลขบน       24           อันดับ 32.        เลขล่าง       70
อันดับ 36.      เลขบน       15           อันดับ 36.        เลขล่าง       30
อันดับ 37.      เลขบน       60           อันดับ 37.        เลขล่าง       89
อันดับ 38.      เลขบน       49           อันดับ 38.        เลขล่าง       49
อันดับ 39.      เลขบน       59           อันดับ 39.        เลขล่าง       37 
อันดับ 40.      เลขบน       26           อันดับ 40.        เลขล่าง       18
อันดับ 41.      เลขบน       18           อันดับ 41.        เลขล่าง       45
อันดับ 42.      เลขบน       45           อันดับ 42.        เลขล่าง       40
อันดับ 43.      เลขบน       58           อันดับ 43.        เลขล่าง       17
อันดับ 44.      เลขบน       47           อันดับ 44.        เลขล่าง       68
อันดับ 45.      เลขบน       48           อันดับ 45.        เลขล่าง       79

17
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้
 
1592.16 - 9.32 ช่อง 9 คู่แรก     
1590.95 - 10.53 ช่อง 9 คู่สอง

18
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1594.10 - 7.38 ช่องตลาด   
 

19
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 18 ธันวาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 3 4 5     เด่นเป็นดับ  267890  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             17 19 20 26 28 35 37 39 46 48 57 80 11 44 55 66 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 15 20 24 39 40 48 57 59 60 68 79 11 22 33 66 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             10 12 18 27 29 30 36 38 45 47 49 56 58 67 90     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             20 79 28 13 69 89 25 67 78 19 29 38 12 34 46     
ชุดที่ 2             57 40 17 70 10 50 35 36 27 68 80 56 30 39 23     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             67 68 15 24 60 78 12 47 80 19 35 39 89 46 70     
ชุดที่ 2             57 16 40 28 20 10 90 56 27 23 34 48 37 18 79     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             47890  วิน+เบิ้ล  47 48 49 40 78 79 70 89 80 90     
ชุดที่ 2             12356  วิน+เบิ้ล  12 13 15 16 23 25 26 35 36 56     
ชุดที่ 3             14567  วิน+เบิ้ล  14 15 16 17 45 46 47 56 57 67
ชุดที่ 4             23890  วิน+เบิ้ล  23 28 29 20 38 39 30 89 80 90
________________________________________________________________________________________

20
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 18 ธันวาคม 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 3 9 0    เด่นเป็นดับ  245678   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 13 19 28 29 37 38 40 46 47 56 59 68 22 55 77 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 18 20 27 30 36 39 45 48 49 57 58 67 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             10 80 12 56 57 38 16 20 48 78 60 27 67 90 36     
ชุดที่ 2             46 19 13 58 34 35 29 23 59 14 69 24 47 25 39     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             46 89 59 39 48 17 38 69 35 34 47 90 56 57 15     
ชุดที่ 2             67 45 49 50 60 10 40 24 70 14 25 12 13 80 57     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             25678  วิน+เบิ้ล  25 26 27 28 56 57 58 67 68 78     
ชุดที่ 2             13490  วิน+เบิ้ล  13 14 19 10 34 39 30 49 40 90     
ชุดที่ 3             45780  วิน+เบิ้ล  45 47 48 40 57 58 50 78 70 80
ชุดที่ 4             12369  วิน+เบิ้ล  12 13 16 19 23 26 29 36 39 69
________________________________________________________________________________________

หน้า: [1] 2 3 ... 613