แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - LottoSociety

หน้า: [1] 2 3 ... 687
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 22 เมษายน 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             6 7 8 9    เด่นเป็นดับ   123450  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 18 27 29 30 36 38 45 47 49 56 58 67 90
________________________________________________________________________________________
 
ชุดที่ 5             13 15 17 24 26 35 40 59 60 68 79 80 22 33 44 77 88 99
________________________________________________________________________________________
 
ชุดที่ 6             14 19 20 23 28 37 39 46 48 50 57 69 78 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99      ________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             24 35 70 14 80 89 12 67 57 68 19 23 50 40 25
ชุดที่ 2             36 58 39 78 38 48 59 18 26 49 30 47 79 13 37
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             30 10 60 26 14 13 46 56 39 90 18 37 58 24 15
ชุดที่ 2             68 67 48 45 17 27 57 38 69 50 25 89 20 49 78     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             35780  วิน+เบิ้ล  35 37 38 30 57 58 50 78 70 80     
ชุดที่ 2             12469  วิน+เบิ้ล  12 14 16 19 24 26 29 46 49 69     
ชุดที่ 3             35670  วิน+เบิ้ล  35 36 37 30 56 57 50 67 60 70
ชุดที่ 4             12489  วิน+เบิ้ล  12 14 18 19 24 28 29 48 49 89
________________________________________________________________________________________

2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 22 เมษายน 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            3 7 9 0    เด่นเป็นดับ  124568   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 19 20 28 30 37 39 46 48 49 57 58 67 11 55 66 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             15 16 18 24 25 27 34 36 45 60 70 79 89 90 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 13 17 26 29 35 38 40 47 56 59 68 80 22 44 77 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             30 50 60 59 34 49 16 78 47 15 38 13 29 58 18
ชุดที่ 2             35 89 79 17 10 45 24 19 68 48 37 69 12 56 23
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             27 47 36 14 28 45 34 20 59 26 10 17 69 57 89
ชุดที่ 2             60 37 78 67 38 40 48 79 50 68 12 19 39 49 35     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13689  วิน+เบิ้ล  13 16 18 19 36 38 39 68 69 89     
ชุดที่ 2             24570  วิน+เบิ้ล  24 25 27 20 45 47 40 57 50 70     
ชุดที่ 3             24580  วิน+เบิ้ล  24 25 28 20 45 48 40 58 50 80
ชุดที่ 4             13679  วิน+เบิ้ล  13 16 17 19 36 37 39 67 69 79
________________________________________________________________________________________

3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
25/02/62
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 75 90 75
26/02/62
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 95 80 56
27/02/62
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 63 43 27
28/02/62
2357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 48 01 48
01/03/62
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 44 08 44
04/03/62
2378
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 78 76 30
05/03/62
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 55 60 00
06/03/62
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 52 16 51
07/03/62
2378
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 52 23 21
08/03/62
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 03 77 12
11/03/62
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 02 11 43
12/03/62
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 97 39 59
13/03/62
6789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 12 79 08
14/03/62
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
36 67 50 88
15/03/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 27 79 57
18/03/62
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 57 58 57
19/03/62
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 57 44 09
20/03/62
4569
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 96 85 62
21/03/62
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 75 74 00
22/03/62
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 13 85 29
25/03/62
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 61 09 91
26/03/62
2345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 28 02 32
27/03/62
1345
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 13 50 40
28/03/62
3589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 29 49 25
29/03/62
1450
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 60 47 65
01/04/62
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 36 63 64
02/04/62
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 00 83 48
03/04/62
4678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 58 93 06
04/04/62
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 02 38 22
05/04/62
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 84 95 18
09/04/62
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 94 30 74
10/04/62
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 01 56 13
11/04/62
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 61 73 09
12/04/62
1689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 16 34 45
17/04/62
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 65 15 20
18/04/62
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 27 06 00
19/04/62
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 82 46 10
22/04/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
25/02/62
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 55 70 55
26/02/62
5679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 80 95 19
27/02/62
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
07 07 87 71
28/02/62
1567
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 79 26 79
01/03/62
1290
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 04 40 04
04/03/62
1690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 34 68 14
05/03/62
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 75 70 70
06/03/62
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
52 48 16 49
07/03/62
1230
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 01 72 70
08/03/62
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 82 44 09
11/03/62
3460
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 90 99 69
12/03/62
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 46 96 16
13/03/62
4567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 12 79 08
14/03/62
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 00 17 79
15/03/62
1450
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 61 09 31
18/03/62
4680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 00 99 00
19/03/62
1289
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 00 87 52
20/03/62
2578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 87 24 47
21/03/62
1560
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 13 12 38
22/03/62
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
86 13 85 29
25/03/62
3460
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 68 20 38
26/03/62
1239
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 63 89 41
27/03/62
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 19 82 92
28/03/62
1 2 3 0
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 11 09 85
29/03/62
2389
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 35 22 40
01/04/62
4579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
28 71 98 99
02/04/62
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 36 19 84
03/04/62
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 10 45 42
04/04/62
1890
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 04 68 84
05/04/62
3567
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 62 73 96
09/04/62
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 76 12 56
10/04/62
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
23 27 82 39
11/04/62
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 52 40 04
12/04/62
2390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 93 75 36
17/04/62
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 20 70 75
18/04/62
1480
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 93 14 80
19/04/62
1267
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 82 46 90
22/04/62
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!

5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 22 เมษายน 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
23
70
28
70
2.
20
18
17
79
3.
24
35
12
24
4.
19
50
78
28
5.
28
14
26
89
6.
39
80
25
69
7.
50
89
45
58
8.
47
12
29
78
9.
59
90
18
80
10.
58
23
24
16
11.
57
38
13
39
12.
14
47
68
27
13.
27
45
19
36
14.
35
19
89
14
15.
12
68
48
35
16.
45
24
27
50
17.
70
39
57
68
18.
25
26
35
37
19.
40
40
40
49
20.
90
15
69
17
21.
80
37
70
38
22.
37
34
14
30
23.
10
46
10
15
24.
16
59
80
12
25.
89
78
67
34
26.
67
25
16
59
27.
48
30
23
67
28.
36
79
79
57
29.
18
17
58
26
30.
49
67
90
29
31.
13
69
20
19
32.
68
57
50
23
33.
30
36
49
40
34.
60
13
47
25
35.
38
29
36
56
36.
34
60
39
46
37.
56
58
38
48
38.
78
20
59
60
39.
15
48
30
18
40.
26
56
56
47
41.
79
49
37
13
42.
69
10
34
90
43.
17
16
15
45
44.
29
27
60
20
45.
46
28
46
10

6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 20 เมษายน 2562 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       24           อันดับ 1.          เลขล่าง       30
อันดับ 2.        เลขบน       35           อันดับ 2.          เลขล่าง       50
อันดับ 3.        เลขบน       70           อันดับ 3.          เลขล่าง       60
อันดับ 4.        เลขบน       14           อันดับ 4.          เลขล่าง       59
อันดับ 5.        เลขบน       80           อันดับ 5.          เลขล่าง       34
อันดับ 6.        เลขบน       89           อันดับ 6.          เลขล่าง       49
อันดับ 7.        เลขบน       12           อันดับ 7.          เลขล่าง       16
อันดับ 8.        เลขบน       67           อันดับ 8.          เลขล่าง       78
อันดับ 9.        เลขบน       57           อันดับ 9.          เลขล่าง       47
อันดับ 10.      เลขบน       68           อันดับ 10.        เลขล่าง        15
อันดับ 11.      เลขบน       19           อันดับ 11.        เลขล่าง       38
อันดับ 12.      เลขบน       23           อันดับ 12.        เลขล่าง       13
อันดับ 13.      เลขบน       50           อันดับ 13.        เลขล่าง       29
อันดับ 14.      เลขบน       40           อันดับ 14.        เลขล่าง       58
อันดับ 15.      เลขบน       25           อันดับ 15.        เลขล่าง       18
อันดับ 16.      เลขบน       36           อันดับ 16.        เลขล่าง       35
อันดับ 17.      เลขบน       58           อันดับ 17.        เลขล่าง       89
อันดับ 18.      เลขบน       39           อันดับ 18.        เลขล่าง       79
อันดับ 19.      เลขบน       78           อันดับ 19.        เลขล่าง       17
อันดับ 20.      เลขบน       38           อันดับ 20.        เลขล่าง       10
อันดับ 21.      เลขบน       48           อันดับ 21.        เลขล่าง       45
อันดับ 22.      เลขบน       59           อันดับ 22.        เลขล่าง       24
อันดับ 23.      เลขบน       18           อันดับ 23.        เลขล่าง       19
อันดับ 24.      เลขบน       26           อันดับ 24.        เลขล่าง       68
อันดับ 25.      เลขบน       49           อันดับ 25.        เลขล่าง       48
อันดับ 26.      เลขบน       30           อันดับ 26.        เลขล่าง       37
อันดับ 27.      เลขบน       47           อันดับ 27.        เลขล่าง       69
อันดับ 28.      เลขบน       79           อันดับ 28.        เลขล่าง       12
อันดับ 29.      เลขบน       13           อันดับ 29.        เลขล่าง       56
อันดับ 30.      เลขบน       37           อันดับ 30.        เลขล่าง       23
อันดับ 31.      เลขบน       90           อันดับ 31.        เลขล่าง       27
อันดับ 32.      เลขบน       69           อันดับ 32.        เลขล่าง       67
อันดับ 33.      เลขบน       16           อันดับ 33.        เลขล่าง       25
อันดับ 34.      เลขบน       34           อันดับ 34.        เลขล่าง       40
อันดับ 35.      เลขบน       45           อันดับ 32.        เลขล่าง       36
อันดับ 36.      เลขบน       17           อันดับ 36.        เลขล่าง       26
อันดับ 37.      เลขบน       56           อันดับ 37.        เลขล่าง       20
อันดับ 38.      เลขบน       15           อันดับ 38.        เลขล่าง       70
อันดับ 39.      เลขบน       20           อันดับ 39.        เลขล่าง       57 
อันดับ 40.      เลขบน       29           อันดับ 40.        เลขล่าง       39
อันดับ 41.      เลขบน       27           อันดับ 41.        เลขล่าง       14
อันดับ 42.      เลขบน       60           อันดับ 42.        เลขล่าง       80
อันดับ 43.      เลขบน       28           อันดับ 43.        เลขล่าง       28
อันดับ 44.      เลขบน       46           อันดับ 44.        เลขล่าง       46
อันดับ 45.      เลขบน       10           อันดับ 45.        เลขล่าง       90

7
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1674.10 - 0.90
 

8
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1674.10 - 0.90
 

9
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1678.18 + 3.18 ช่องตลาด   

10
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้
 
1678.46 + 3.46 ช่อง 9 คู่แรก   
1678.79 + 3.79 ช่อง 9 คู่สอง 

11
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1677.82 + 2.82

12
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1677.82 + 2.82

13
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 19 เมษายน 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน            4 5 8 9     เด่นเป็นดับ  123670   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 18 20 27 30 36 39 45 48 49 57 58 67 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 13 16 25 30 34 40 49 58 59 67 68 70 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 13 18 27 29 36 38 40 45 47 56 59 68 90 22 77   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             24 35 70 14 80 89 12 67 57 68 19 28 23 50 40
ชุดที่ 2             25 36 58 39 78 38 48 59 18 26 49 30 47 79 10
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             59 48 56 89 23 60 38 13 24 18 67 25 36 16 28
ชุดที่ 2             15 10 78 14 79 50 47 80 26 34 58 20 17 45 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13468  วิน+เบิ้ล  13 14 16 18 34 36 38 46 48 68     
ชุดที่ 2             25790  วิน+เบิ้ล  25 27 29 20 57 59 50 79 70 90     
ชุดที่ 3             23579  วิน+เบิ้ล  23 25 27 29 35 37 39 57 59 79
ชุดที่ 4             14680  วิน+เบิ้ล  14 16 18 10 46 48 40 68 60 80
________________________________________________________________________________________

14
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 19 เมษายน 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 2 6 7     เด่นเป็นดับ  345890   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 16 17 25 26 30 34 35 49 58 67 70 80 89 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 17 18 26 27 30 35 36 45 49 58 67 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 14 19 23 27 37 40 46 50 59 68 69 78 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             13 19 20 28 37 39 40 46 48 57 59 68 11 22 55 66 77 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 15 17 24 26 35 40 59 60 68 79 80 22 33 44 77 88 99   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 12 14 23 29 30 38 47 49 50 56 58 67 69 78     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             30 50 60 59 34 49 46 16 78 47 15 38 13 29 58
ชุดที่ 2             18 35 89 79 17 70 45 24 19 68 48 37 69 12 56
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             10 26 29 27 23 36 58 39 47 30 20 69 67 90 79
ชุดที่ 2             59 25 38 17 37 12 57 48 35 40 16 46 56 24 18     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13468  วิน+เบิ้ล  13 14 16 18 34 36 38 46 48 68     
ชุดที่ 2             25790  วิน+เบิ้ล  25 27 29 20 57 59 50 79 70 90     
ชุดที่ 3             34570  วิน+เบิ้ล  34 35 37 30 45 47 40 57 50 70
ชุดที่ 4             12689  วิน+เบิ้ล  12 16 18 19 26 28 29 68 69 89
________________________________________________________________________________________

15
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 19 เมษายน 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
23
70
28
70
2.
20
18
17
79
3.
24
35
12
24
4.
19
50
46
28
5.
28
14
78
89
6.
39
80
26
69
7.
50
89
25
58
8.
47
12
45
78
9.
59
90
29
80
10.
58
23
18
16
11.
57
38
24
10
12.
14
47
13
39
13.
27
45
68
27
14.
35
19
19
36
15.
12
68
89
14
16.
45
24
48
35
17.
70
39
27
50
18.
25
26
57
68
19.
40
40
35
37
20.
90
15
40
49
21.
80
37
69
17
22.
37
34
70
38
23.
10
46
14
30
24.
16
59
10
15
25.
89
78
80
12
26.
67
25
67
34
27.
48
30
16
59
28.
36
79
23
67
29.
18
17
79
57
30.
49
67
58
26
31.
13
69
90
29
32.
68
57
20
19
33.
30
28
50
23
34.
60
36
49
40
35.
38
13
47
25
36.
34
29
36
56
37.
56
60
39
46
38.
78
58
38
48
39.
15
20
59
60
40.
26
48
30
18
41.
79
56
56
47
42.
46
49
37
13
43.
69
10
34
90
44.
17
16
15
45
45.
29
27
60
20

16
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       24           อันดับ 1.          เลขล่าง       30
อันดับ 2.        เลขบน       35           อันดับ 2.          เลขล่าง       50
อันดับ 3.        เลขบน       70           อันดับ 3.          เลขล่าง       60
อันดับ 4.        เลขบน       14           อันดับ 4.          เลขล่าง       59
อันดับ 5.        เลขบน       80           อันดับ 5.          เลขล่าง       34
อันดับ 6.        เลขบน       89           อันดับ 6.          เลขล่าง       49
อันดับ 7.        เลขบน       12           อันดับ 7.          เลขล่าง       46
อันดับ 8.        เลขบน       67           อันดับ 8.          เลขล่าง       16
อันดับ 9.        เลขบน       57           อันดับ 9.          เลขล่าง       78
อันดับ 10.      เลขบน       68           อันดับ 10.        เลขล่าง        47
อันดับ 11.      เลขบน       19           อันดับ 11.        เลขล่าง       15
อันดับ 12.      เลขบน       28           อันดับ 12.        เลขล่าง       38
อันดับ 13.      เลขบน       23           อันดับ 13.        เลขล่าง       13
อันดับ 14.      เลขบน       50           อันดับ 14.        เลขล่าง       29
อันดับ 15.      เลขบน       40           อันดับ 15.        เลขล่าง       58
อันดับ 16.      เลขบน       25           อันดับ 16.        เลขล่าง       18
อันดับ 17.      เลขบน       36           อันดับ 17.        เลขล่าง       35
อันดับ 18.      เลขบน       58           อันดับ 18.        เลขล่าง       89
อันดับ 19.      เลขบน       39           อันดับ 19.        เลขล่าง       79
อันดับ 20.      เลขบน       78           อันดับ 20.        เลขล่าง       17
อันดับ 21.      เลขบน       38           อันดับ 21.        เลขล่าง       10
อันดับ 22.      เลขบน       48           อันดับ 22.        เลขล่าง       45
อันดับ 23.      เลขบน       59           อันดับ 23.        เลขล่าง       24
อันดับ 24.      เลขบน       18           อันดับ 24.        เลขล่าง       19
อันดับ 25.      เลขบน       26           อันดับ 25.        เลขล่าง       68
อันดับ 26.      เลขบน       49           อันดับ 26.        เลขล่าง       48
อันดับ 27.      เลขบน       30           อันดับ 27.        เลขล่าง       37
อันดับ 28.      เลขบน       47           อันดับ 28.        เลขล่าง       69
อันดับ 29.      เลขบน       79           อันดับ 29.        เลขล่าง       12
อันดับ 30.      เลขบน       10           อันดับ 30.        เลขล่าง       56
อันดับ 31.      เลขบน       13           อันดับ 31.        เลขล่าง       23
อันดับ 32.      เลขบน       46           อันดับ 32.        เลขล่าง       27
อันดับ 33.      เลขบน       37           อันดับ 33.        เลขล่าง       28
อันดับ 34.      เลขบน       90           อันดับ 34.        เลขล่าง       67
อันดับ 35.      เลขบน       69           อันดับ 32.        เลขล่าง       25
อันดับ 36.      เลขบน       16           อันดับ 36.        เลขล่าง       40
อันดับ 37.      เลขบน       34           อันดับ 37.        เลขล่าง       36
อันดับ 38.      เลขบน       45           อันดับ 38.        เลขล่าง       26
อันดับ 39.      เลขบน       17           อันดับ 39.        เลขล่าง       20 
อันดับ 40.      เลขบน       56           อันดับ 40.        เลขล่าง       70
อันดับ 41.      เลขบน       15           อันดับ 41.        เลขล่าง       57
อันดับ 42.      เลขบน       20           อันดับ 42.        เลขล่าง       90
อันดับ 43.      เลขบน       29           อันดับ 43.        เลขล่าง       39
อันดับ 44.      เลขบน       27           อันดับ 44.        เลขล่าง       14
อันดับ 45.      เลขบน       60           อันดับ 45.        เลขล่าง       80

17
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้
 
1676.64 + 1.64 ช่อง 9 คู่แรก     
1675.96 + 0.96 ช่อง 9 คู่สอง

18
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1675.37 + 0.37 ช่องตลาด   

19
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 19 เมษายน 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน            4 5 8 9     เด่นเป็นดับ  123670   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 18 20 27 30 36 39 45 48 49 57 58 67 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 13 16 25 30 34 40 49 58 59 67 68 70 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 13 18 27 29 36 38 40 45 47 56 59 68 90 22 77   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             24 35 70 14 80 89 12 67 57 68 19 28 23 50 40
ชุดที่ 2             25 36 58 39 78 38 48 59 18 26 49 30 47 79 10
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             59 48 56 89 23 60 38 13 24 18 67 25 36 16 28
ชุดที่ 2             15 10 78 14 79 50 47 80 26 34 58 20 17 45 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13468  วิน+เบิ้ล  13 14 16 18 34 36 38 46 48 68     
ชุดที่ 2             25790  วิน+เบิ้ล  25 27 29 20 57 59 50 79 70 90     
ชุดที่ 3             23579  วิน+เบิ้ล  23 25 27 29 35 37 39 57 59 79
ชุดที่ 4             14680  วิน+เบิ้ล  14 16 18 10 46 48 40 68 60 80
________________________________________________________________________________________

20
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 19 เมษายน 2562
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 2 6 7     เด่นเป็นดับ  345890   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             12 16 17 25 26 30 34 35 49 58 67 70 80 89 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 17 18 26 27 30 35 36 45 49 58 67 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 14 19 23 27 37 40 46 50 59 68 69 78 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             13 19 20 28 37 39 40 46 48 57 59 68 11 22 55 66 77 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             13 15 17 24 26 35 40 59 60 68 79 80 22 33 44 77 88 99   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 12 14 23 29 30 38 47 49 50 56 58 67 69 78     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             30 50 60 59 34 49 46 16 78 47 15 38 13 29 58
ชุดที่ 2             18 35 89 79 17 70 45 24 19 68 48 37 69 12 56
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             10 26 29 27 23 36 58 39 47 30 20 69 67 90 79
ชุดที่ 2             59 25 38 17 37 12 57 48 35 40 16 46 56 24 18     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13468  วิน+เบิ้ล  13 14 16 18 34 36 38 46 48 68     
ชุดที่ 2             25790  วิน+เบิ้ล  25 27 29 20 57 59 50 79 70 90     
ชุดที่ 3             34570  วิน+เบิ้ล  34 35 37 30 45 47 40 57 50 70
ชุดที่ 4             12689  วิน+เบิ้ล  12 16 18 19 26 28 29 68 69 89
________________________________________________________________________________________

หน้า: [1] 2 3 ... 687