หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

หวยหุ้น => สถิติหวยหุ้นไทย 00 - 99 => ข้อความที่เริ่มโดย: Society ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2013, 16:09:31

หัวข้อ: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2013, 16:09:31
สถิติหวยหุ้นไทย ปี 2556 - 2557 สถิติหวยออกบน
สถิติหวยหุ้นไทย เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
69 - 96

สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มกราคม 2556     
     47+54     
     77+84     
     38+45     
     41+52     
03 มกราคม 2556     
     50+07     
     37+92     
     15+70     
     41+96     
04 มกราคม 2556     
     77 -64     
     73 -68     
     34 -27     
     66+25     
07 มกราคม 2556     
     09+43     
     54+88     
     40+74     
     32 -34     
08 มกราคม 2556     
     11 -21     
     19 -13     
     88 -44     
     33+01     
09 มกราคม 2556     
     31+98     
     45+12     
     43+10     
     46+13     
10 มกราคม 2556     
     06+60     
     95 -51     
     36 -10     
     99 -47     
11 มกราคม 2556     
     87+88     
     65 -34     
     80 -19     
     06+07     
14 มกราคม 2556     
     02+96     
     08+02     
     25+19     
     07+10     
15 มกราคม 2556     
     82+75     
     47+40     
     82+75     
     86 -21     
16 มกราคม 2556     
     90+04     
     45 -41     
     34 -52     
     14 -72     
17 มกราคม 2556     
     93+79     
     38 -76     
     89 -25     
     95+81     
18 มกราคม 2556     
     46+51     
     72+77     
     33+38     
     44+49     
21 มกราคม 2556     
     55+11     
     68+24     
     07+63     
     48+04     
22 มกราคม 2556     
     62+14     
     84+36     
     11+63     
     09 -39     
23 มกราคม 2556     
     98+89     
     88+79     
     68+59     
     20+11     
24 มกราคม 2556     
     61+41     
     47+27     
     94+74     
     09+89     
25 มกราคม 2556     
     32+23     
     41+32     
     97+88     
     41+32     
28 มกราคม 2556     
     02+61     
     02+61     
     43+02     
     05+64     
29 มกราคม 2556     
     83+78     
     92+87     
     05+00     
     77+72     
30 มกราคม 2556     
     70+93     
     15+38     
     28+51     
     82+05     
31 มกราคม 2556     
     33 -49     
     16+66     
     82 -00     
     20 -62     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2013, 21:21:27
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 กุมภาพันธ์ 2556     
     35+15     
     93+73     
     51+31     
     22+02     
04 กุมภาพันธ์ 2556     
     52+30     
     86+64     
     17+95     
     37+15     
05 กุมภาพันธ์ 2556     
     12 -25     
     81 -56     
     92 -45     
     72 -65     
06 กุมภาพันธ์ 2556     
     91+19     
     84 -88     
     17 -55     
     35 -37     
07 กุมภาพันธ์ 2556     
     21 -14     
     76 -59     
     88 -47     
     81 -54     
08 กุมภาพันธ์ 2556     
     46 -35     
     24+43     
     30+49     
     30 -51     
11 กุมภาพันธ์ 2556     
     10+80     
     33+03     
     56+26     
     11 -19     
12 กุมภาพันธ์ 2556     
     70+59     
     69+58     
     53+42     
     95 -16     
13 กุมภาพันธ์ 2556     
     42+47     
     97+02     
     33+38     
     11+16     
14 กุมภาพันธ์ 2556     
     26+51     
     17+06     
     37+26     
     74+63     
15 กุมภาพันธ์ 2556     
     96 -78     
     37 -37     
     25 -49     
     52 -22     
18 กุมภาพันธ์ 2556     
     59+07     
     86+34     
     36+84     
     29+77     
19 กุมภาพันธ์ 2556     
     18+89     
     34+05     
     96+67     
     07+78     
20 กุมภาพันธ์ 2556     
     79+72     
     12+05     
     55+48     
     64+57     
21 กุมภาพันธ์ 2556     
     98 -66     
     56 -08     
     29 -35     
     74 -90     
22 กุมภาพันธ์ 2556     
     15+41     
     99+25     
     92+18     
     13+39     
26 กุมภาพันธ์ 2556     
     19 -94     
     38 -75     
     19 -94     
     32 -81     
27 กุมภาพันธ์ 2556     
     30+98     
     88 -44     
     39 -93     
     05 -27     
28 กุมภาพันธ์ 2556     
     82+77     
     48+43     
     25+20     
     58+53     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2013, 22:01:49
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 มีนาคม 2556     
     19+61     
     29+71     
     51+93     
     60 -98     
04 มีนาคม 2556     
     32+72     
     95 -65     
     57 -03     
     72+12     
05 มีนาคม 2556     
     28+56     
     03+31     
     47+75     
     31+59     
06 มีนาคม 2556     
     47+16     
     81+50     
     46+15     
     35+04     
07 มีนาคม 2556     
     30+95     
     33 -02     
     98 -37     
     98+63     
08 มีนาคม 2556     
     78+80     
     30+32     
     57+59     
     92+94     
11 มีนาคม 2556     
     61+69     
     43+51     
     76+84     
     65+73     
12 มีนาคม 2556     
     40+75     
     14+49     
     38+73     
     68 -97     
13 มีนาคม 2556     
     00+32     
     58+90     
     42+74     
     70+02     
14 มีนาคม 2556     
     39 -31     
     47 -23     
     43+73     
     79+09     
15 มีนาคม 2556     
     82+03     
     36+57     
     74+95     
     13+34     
18 มีนาคม 2556     
     73 -40     
     47 -66     
     76 -37     
     65 -48     
19 มีนาคม 2556     
     91+26     
     85+20     
     24+59     
     25 -40     
20 มีนาคม 2556     
     09+48     
     89 -36     
     18 -07     
     67 -58     
21 มีนาคม 2556     
     14+47     
     07+40     
     37 -30     
     52 -15     
22 มีนาคม 2556     
     48 -04     
     94 -58     
     57 -95     
     97 -55     
25 มีนาคม 2556     
     74+77     
     94+97     
     12+15     
     95+98     
26 มีนาคม 2556     
     04 -91     
     60+65     
     87+92     
     03+08     
27 มีนาคม 2556     
     89+86     
     25+22     
     00+97     
     87+84     
28 มีนาคม 2556     
     82 -05     
     93 -94     
     89 -98     
     57 -30     
29 มีนาคม 2556     
     81+24     
     97+40     
     61+04     
     06+49     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2013, 22:42:21
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 เมษายน 2556     
     68+62     
     50 -56     
     66 -40     
     55 -51     
02 เมษายน 2556     
     28+73     
     33 -22     
     10 -45     
     54+99     
03 เมษายน 2556     
     03+49     
     16+62     
     72+18     
     52 -02     
04 เมษายน 2556     
     42 -10     
     27 -25     
     56 -96     
     46+94     
05 เมษายน 2556     
     38 -08     
     05 -41     
     41 -05     
     53 -93     
09 เมษายน 2556     
     87+34     
     59 -94     
     80 -73     
     72 -81     
10 เมษายน 2556     
     93+21     
     22 -50     
     74 +02     
     25+53     
11 เมษายน 2556     
     94+69     
     80+55     
     16+91     
     81+56     
12 เมษายน 2556     
     91+10     
     91+10     
     44+63     
     32+51     
17 เมษายน 2556     
     68 -64     
     04+72     
     18+86     
     53 -79     
18 เมษายน 2556     
     10+57     
     22 -31     
     33 -20     
     76+23     
19 เมษายน 2556     
     53+82     
     93+17     
     86+10     
     46+70     
22 เมษายน 2556     
     63+17     
     76+30     
     51+05     
     10+64     
23 เมษายน 2556     
     07 -03     
     31+21     
     73+63     
     35 -75     
24 เมษายน 2556     
     81+46     
     27+92     
     63+28     
     85+50     
25 เมษายน 2556     
     49+64     
     00+15     
     23+38     
     25+40     
26 เมษายน 2556     
     86+61     
     63+38     
     17+92     
     93+68     
29 เมษายน 2556     
     63+70     
     71+78     
     10+17     
     93+00     
30 เมษายน 2556     
     84+91     
     98+05     
     68+75     
     86+93     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2013, 00:28:53
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 พฤษภาคม 2556     
     61 -25     
     81+95     
     21+35     
     19 -67     
03 พฤษภาคม 2556     
     95+76     
     98 -21     
     61 -58     
     95 -24     
07 พฤษภาคม 2556     
     57+62     
     05+10     
     11+16     
     15+20     
08 พฤษภาคม 2556     
     51+36     
     30+15     
     31+16     
     15+00     
09 พฤษภาคม 2556     
     80+65     
     28+13     
     22+07     
     12+97     
10 พฤษภาคม 2556     
     35+23     
     17+05     
     31+19     
     48+36     
13 พฤษภาคม 2556     
     68 -80     
     31 -17     
     21 -47     
     73 -75     
14 พฤษภาคม 2556     
     98+25     
     51+78     
     08+35     
     48+75     
15 พฤษภาคม 2556     
     60+12     
     93+45     
     48+00     
     09+61     
16 พฤษภาคม 2556     
     29+20     
     46 -63     
     26 -83     
     89 -20     
17 พฤษภาคม 2556     
     03 -86     
     81+92     
     66+77     
     96+07     
20 พฤษภาคม 2556     
     64+68     
     42+46     
     50+54     
     40+44     
21 พฤษภาคม 2556     
     17+77     
     41 -99     
     68 -72     
     43+03     
22 พฤษภาคม 2556     
     87+44     
     77+34     
     32+89     
     27 -16     
23 พฤษภาคม 2556     
     33 -94     
     12 -15     
     06 -21     
     46 -81     
27 พฤษภาคม 2556     
     11 -35     
     84 -62     
     48 -98     
     10 -36     
28 พฤษภาคม 2556     
     99+89     
     81+71     
     99+89     
     57+47     
29 พฤษภาคม 2556     
     24 -33     
     01+44     
     30+73     
     61 -96     
30 พฤษภาคม 2556     
     46 -15     
     84 -77     
     59 -02     
     32 -29     
31 พฤษภาคม 2556     
     59+27     
     04 -28     
     31 -01     
     07 -25     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2013, 09:58:46
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 มิถุนายน 2556     
     63 -44     
     89 -18     
     57 -50     
     26 -81     
04 มิถุนายน 2556     
     64+38     
     51+25     
     78+52     
     61+35     
05 มิถุนายน 2556     
     94 -67     
     22 -39     
     54 -07     
     66 -95     
06 มิถุนายน 2556     
     22 -44     
     96 -70     
     11 -55     
     21 -45     
07 มิถุนายน 2556     
     61 -60     
     19+98     
     15+94     
     24+03     
10 มิถุนายน 2556     
     43+19     
     96+72     
     79+55     
     55+31     
11 มิถุนายน 2556     
     65 -90     
     07 -48     
     38 -17     
     63 -92     
12 มิถุนายน 2556     
     60 -03     
     00 -63     
     96 -67     
     47 -16     
13 มิถุนายน 2556     
     64 -83     
     35 -12     
     29 -18     
     27 -20     
14 มิถุนายน 2556     
     28+01     
     16+89     
     55+28     
     27+00     
17 มิถุนายน 2556     
     47+20     
     65 -62     
     10 -17     
     04+77     
18 มิถุนายน 2556     
     66+62     
     17+67     
     61+57     
     42 -62     
19 มิถุนายน 2556     
     58+16     
     57+15     
     67 -25     
     70+28     
20 มิถุนายน 2556     
     99 -71     
     35 -35     
     57 -13     
     19 -51     
21 มิถุนายน 2556     
     21 -98     
     04 -15     
     35 -84     
     50 -69     
24 มิถุนายน 2556     
     34 -16     
     00 -50     
     63 -87     
     09 -41     
25 มิถุนายน 2556     
     65+56     
     73 -36     
     55 -54     
     63+54     
26 มิถุนายน 2556     
     75+12     
     69+06     
     80+17     
     38+75     
27 มิถุนายน 2556     
     34+96     
     59+21     
     66+28     
     45+07     
28 มิถุนายน 2556     
     14+69     
     17+72     
     31+86     
     90+45     
   
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2014, 09:08:19
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2556     
     36+46     
     16+26     
     27+37     
     98+08     
03 กรกฎาคม 2556     
     47 -51     
     39 -59     
     87 -11     
     57 -41     
04 กรกฎาคม 2556     
     67+10     
     23 -34     
     11 -46     
     88 -69     
05 กรกฎาคม 2556     
     91+03     
     95+07     
     31+43     
     33+45     
08 กรกฎาคม 2556     
     01 -32     
     45 -88     
     60 -73     
     64 -69     
09 กรกฎาคม 2556     
     34+60     
     38+74     
     29+65     
     69 -95     
10 กรกฎาคม 2556     
     17+48     
     55 -14     
     74 -95     
     41 -28     
11 กรกฎาคม 2556     
     37+96     
     56+15     
     38+97     
     04 -63     
12 กรกฎาคม 2556     
     60+56     
     70+56     
     89+85     
     71+67     
15 กรกฎาคม 2556     
     01+30     
     33 -38     
     95 -76     
     40+69     
16 กรกฎาคม 2556     
     95 -45     
     90 -50     
     03 -37     
     45 -95     
17 กรกฎาคม 2556     
     44+99     
     81+36     
     66+21     
     08+63     
18 กรกฎาคม 2556     
     60+52     
     94+86     
     82+74     
     19+11     
19 กรกฎาคม 2556     
     96+77     
     52 -67     
     60 -59     
     84 -35     
23 กรกฎาคม 2556     
     22+38     
     11+27     
     72+88     
     31+47     
24 กรกฎาคม 2556     
     46 -85     
     79+48     
     66+35     
     36 -95     
25 กรกฎาคม 2556     
     15 -21     
     14 -22     
     89 -47     
     68 -68     
26 กรกฎาคม 2556     
     22+54     
     08+42     
     73+05     
     71+03     
29 กรกฎาคม 2556     
     31 -40     
     59 -12     
     83 -88     
     28 -43     
30 กรกฎาคม 2556     
     41+13     
     01+73     
     06+78     
     44 -84     
31 กรกฎาคม 2556     
     09+65     
     41 -03     
     87 -57     
     14 -30     
   
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2014, 09:58:55
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 สิงหาคม 2556     
     58+44     
     02+88     
     76+62     
     51+37     
02 สิงหาคม 2556     
     22+71     
     80 -71     
     09 -45     
     94 -57     
05 สิงหาคม 2556     
     50 -44     
     80 -14     
     41 -53     
     31+37     
06 สิงหาคม 2556     
     23+08     
     22+91     
     51+20     
     39+08     
07 สิงหาคม 2556     
     41 -94     
     15 -24     
     23 -16     
     99+60     
08 สิงหาคม 2556     
     73+74     
     88+89     
     86+87     
     16+17     
09 สิงหาคม 2556     
     79 -37     
     71 -45     
     01 -15     
     25 -91     
13 สิงหาคม 2556     
     81+56     
     75+50     
     85+60     
     08 -83     
14 สิงหาคม 2556     
     89 -19     
     66 -42     
     42 -66     
     63+55     
15 สิงหาคม 2556     
     13 -50     
     23 -40     
     53 -10     
     07 -56     
16 สิงหาคม 2556     
     56 -51     
     59 -48     
     91 -16     
     76 -31     
19 สิงหาคม 2556     
     53 -23     
     93 -83     
     94 -82     
     48 -28     
20 สิงหาคม 2556     
     01 -47     
     69 -79     
     73 -75     
     86 -62     
21 สิงหาคม 2556     
     42 -44     
     23 -63     
     17 -69     
     14 -72     
22 สิงหาคม 2556     
     39 -75     
     75 -39     
     52 -62     
     81 -33     
23 สิงหาคม 2556     
     83 -02     
     76+95     
     39 -42     
     13 -68     
26 สิงหาคม 2556     
     37+24     
     21+08     
     75+62     
     18 -95     
27 สิงหาคม 2556     
     10 -08     
     12 -06     
     97 -01     
     97 -21     
28 สิงหาคม 2556     
     50 -47     
     92 -05     
     19 -78     
     76 -21     
29 สิงหาคม 2556     
     34+58     
     95+19     
     45+69     
     53+77     
30 สิงหาคม 2556     
     18+65     
     16 -37     
     87 -66     
     30+77     
   
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2014, 15:59:20
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กันยายน 2556     
     83+53     
     00+70     
     50+20     
     70+40     
03 กันยายน 2556     
     38 -32     
     15+45     
     45+75     
     41 -29     
04 กันยายน 2556     
     86 -55     
     57+16     
     19 -22     
     21 -20     
05 กันยายน 2556     
     38 -17     
     02+81     
     84+63     
     49+28     
06 กันยายน 2556     
     08+59     
     60+11     
     01+52     
     25+76     
09 กันยายน 2556     
     69+44     
     63+38     
     54+38     
     31+06     
10 กันยายน 2556     
     83+52     
     41+10     
     61+30     
     17+86     
11 กันยายน 2556     
     09+92     
     99+82     
     34+17     
     18+01     
12 กันยายน 2556     
     02+84     
     38+20     
     28+10     
     90+28     
13 กันยายน 2556     
     67 -23     
     05+15     
     38+48     
     08+88     
16 กันยายน 2556     
     47+39     
     36+28     
     50+42     
     11+03     
17 กันยายน 2556     
     57+54     
     38+27     
     62 -49     
     78 -33     
18 กันยายน 2556     
     51+73     
     83 -95     
     09 -69     
     13 -65     
19 กันยายน 2556     
     77+64     
     27+14     
     45+32     
     06+93     
20 กันยายน 2556     
     10 -96     
     77 -29     
     70 -36     
     76 -30     
23 กันยายน 2556     
     98 -78     
     11 -65     
     44 -32     
     68 -08     
24 กันยายน 2556     
     54 -14     
     10+42     
     89+21     
     77 -91     
25 กันยายน 2556     
     85+08     
     89+12     
     36+59     
     90+13     
26 กันยายน 2556     
     95 -31     
     92+02     
     02+12     
     76 -14     
27 กันยายน 2556     
     44+68     
     09+33     
     02+26     
     49 -27     
30 กันยายน 2556     
     81 -68     
     04 -45     
     81 -68     
     16 -33     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2014, 16:35:45
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ตุลาคม 2556     
     18+02     
     62+46     
     28+12     
     19+03     
02 ตุลาคม 2556     
     34+15     
     42+23     
     96 -23     
     99+80     
03 ตุลาคม 2556     
     87+88     
     07+08     
     91+92     
     18+19     
04 ตุลาคม 2556     
     77 -41     
     72 -46     
     01 -17     
     72 -46     
07 ตุลาคม 2556     
     68 -04     
     38+66     
     93+21     
     62 -10     
08 ตุลาคม 2556     
     36+74     
     07+45     
     74+12     
     06+44     
09 ตุลาคม 2556     
     78 -28     
     97 -09     
     83+77     
     66+60     
10 ตุลาคม 2556     
     05+39     
     13+47     
     30+64     
     91+25     
11 ตุลาคม 2556     
     96+05     
     79+88     
     87+96     
     78+87     
14 ตุลาคม 2556     
     71 -07     
     64 -14     
     89 -89     
     84 -06     
15 ตุลาคม 2556     
     49+65     
     58+74     
     80+96     
     90+06     
16 ตุลาคม 2556     
     10 -80     
     31+41     
     51 -39     
     38 -52     
17 ตุลาคม 2556     
     40+02     
     66+28     
     75+37     
     09+71     
18 ตุลาคม 2556     
     29+20     
     17+08     
     07+98     
     72+63     
21 ตุลาคม 2556     
     44 -28     
     89 -83     
     96 -76     
     54 -18     
22 ตุลาคม 2556     
     53+99     
     49+95     
     27+37     
     36+82     
24 ตุลาคม 2556     
     61 -75     
     79+57     
     66 -70     
     32+96     
25 ตุลาคม 2556     
     57 -75     
     99 -33     
     65 -67     
     88 -44     
28 ตุลาคม 2556     
     11+23     
     75+87     
     50+62     
     62 -26     
29 ตุลาคม 2556     
     28+66     
     28+66     
     42+80     
     86+24     
30 ตุลาคม 2556     
     40+54     
     98 -88     
     26 -60     
     12 -74     
31 ตุลาคม 2556     
     26 -86     
     84 -28     
     64 -48     
     88+76     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2014, 17:12:10
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 พฤศจิกายน  2556     
     46 -42     
     60 -28     
     14 -74     
     08 -80     
04 พฤศจิกายน  2556     
     45 -63     
     03 -05     
     85 -23     
     40 -68     
05 พฤศจิกายน  2556     
     90+50     
     56+16     
     90+50     
     44+04     
06 พฤศจิกายน  2556     
     10+66     
     58+14     
     39+95     
     97+53     
07 พฤศจิกายน  2556     
     35 -62     
     90 -07     
     46 -51     
     23 -74     
08 พฤศจิกายน  2556     
     55 -68     
     73 -50     
     25 -98     
     03 -20     
11 พฤศจิกายน  2556     
     16 -87     
     44 -59     
     37 -66     
     91+88     
12 พฤศจิกายน  2556     
     33+42     
     62+71     
     12+21     
     08+17     
13 พฤศจิกายน  2556     
     54 -54     
     24 -84     
     01 -07     
     77 -31     
14 พฤศจิกายน  2556     
     11+34     
     58+81     
     82+05     
     69+92     
15 พฤศจิกายน  2556     
     49+80     
     21+52     
     42+73     
     66+97     
18 พฤศจิกายน  2556     
     60+94     
     43+77     
     77+11     
     96+30     
19 พฤศจิกายน  2556     
     64 -32     
     68 -28     
     52 -44     
     44 -52     
20 พฤศจิกายน  2556     
     25+81     
     98+54     
     20+76     
     81 -63     
21 พฤศจิกายน  2556     
     80 -01     
     93 -88     
     31 -50     
     86 -95     
22 พฤศจิกายน  2556     
     31 -55     
     74 -12     
     09 -77     
     07 -79     
25 พฤศจิกายน  2556     
     16 -91     
     81 -26     
     89 -18     
     86 -21     
26 พฤศจิกายน  2556     
     66 -20     
     31+45     
     23+37     
     69+83     
27 พฤศจิกายน  2556     
     95 -74     
     98+29     
     00+31     
     11+42     
28 พฤศจิกายน  2556     
     31+20     
     83 -28     
     22 -89     
     45 -66     
29 พฤศจิกายน  2556     
     55 -90     
     65 -80     
     47 -98     
     13+68     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2014, 18:19:12
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 ธันวาคม 2556     
     89 -24     
     81 -32     
     61 -52     
     26+13     
03 ธันวาคม 2556     
     56 -70     
     52+26     
     69+43     
     89+63     
04 ธันวาคม 2556     
     55 -34     
     46+57     
     66+77     
     63 -26     
06 ธันวาคม 2556     
     45 -18     
     56 -07     
     98 -65     
     57 -06     
09 ธันวาคม 2556     
     97+40     
     99 -58     
     12 -45     
     42+85     
11 ธันวาคม 2556     
     65 -77     
     74 -68     
     33 -09     
     35+93     
12 ธันวาคม 2556     
     68 -67     
     96 -39     
     57 -78     
     21 -14     
13 ธันวาคม 2556     
     64 -57     
     97 -24     
     xx +xx     
     13 -08     
16 ธันวาคม 2556     
     80 -33     
     99 -14     
     32 -81     
     40 -73     
17 ธันวาคม 2556     
     74+34     
     47+07     
     24+84     
     18+78     
18 ธันวาคม 2556     
     05+87     
     34+16     
     xx+xx     
     86+68     
19 ธันวาคม 2556     
     12+26     
     77 -09     
     50 -36     
     63 -23     
20 ธันวาคม 2556     
     37 -26     
     04 -59     
     59 -04     
     72 -91     
23 ธันวาคม 2556     
     31 -41     
     27 -45     
     64 -08     
     14 -58     
24 ธันวาคม 2556     
     37 -77     
     56+42     
     98+84     
     13+99     
25 ธันวาคม 2556     
     33+20     
     48+35     
     86+73     
     45+32     
26 ธันวาคม 2556     
     53+08     
     79 -66     
     10 -35     
     46 -99     
27 ธันวาคม 2556     
     14 -32     
     34 -12     
     29 -17     
     71 -75     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2014, 17:25:18
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มกราคม 2557     
     62 -09     
     87 -84     
     25 -46     
     77 -94     
03 มกราคม 2557     
     50 -27     
     04 -73     
     37 -40     
     62 -15     
06 มกราคม 2557     
     78 -84     
     55 -07     
     46 -16     
     84+22     
07 มกราคม 2557     
     32+48     
     12+28     
     07+23     
     36+52     
08 มกราคม 2557     
     32 -04     
     85+49     
     39+03     
     73 -63     
09 มกราคม 2557     
     87+14     
     14+41     
     21+48     
     26+53     
10 มกราคม 2557     
     87 -39     
     81 -45     
     60 -66     
     45 -81     
13 มกราคม 2557     
     13 -32     
     66 -79     
     27 -18     
     56+11     
14 มกราคม 2557     
     74 -82     
     12 -44     
     19 -37     
     87+31     
15 มกราคม 2557     
     23 -64     
     04 -83     
     75 -12     
     03 -84     
16 มกราคม 2557     
     51+48     
     45+42     
     77+74     
     48+45     
17 มกราคม 2557     
     93+45     
     06 -42     
     46 -02     
     41 -07     
20 มกราคม 2557     
     34 -07     
     84 -57     
     03 -38     
     99 -42     
21 มกราคม 2557     
     65+66     
     61+62     
     71+72     
     10+11     
22 มกราคม 2557     
     56 -54     
     19 -91     
     66 -44     
     49 -61     
23 มกราคม 2557     
     28+79     
     10+61     
     56+07     
     34+85     
24 มกราคม 2557     
     84+60     
     45+11     
     36+02     
     63+29     
27 มกราคม 2557     
     85 -78     
     83 -80     
     05 -58     
     59 -04     
28 มกราคม 2557     
     99 -60     
     13 -46     
     59 -00     
     79 -80     
29 มกราคม 2557     
     37+58     
     19+40     
     16+37     
     42 -37     
30 มกราคม 2557     
     49 -93     
     40 -02     
     95 -47     
     07 -35     
31 มกราคม 2557     
     83+76     
     19+12     
     78+71     
     28+21     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2014, 01:28:51
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 กุมภาพันธ์ 2557     
     48+20     
     47+19     
     93+65     
     81+53     
04 กุมภาพันธ์ 2557     
     97 -84     
     47 -34     
     71 -10     
     84 -97     
05 กุมภาพันธ์ 2557     
     79+95     
     11+27     
     39+55     
     25+41     
06 กุมภาพันธ์ 2557     
     21+96     
     19+94     
     39+14     
     24+99     
07 กุมภาพันธ์ 2557     
     65+41     
     69+45     
     23+99     
     49+25     
10 กุมภาพันธ์ 2557     
     23+74     
     41 -08     
     21 -28     
     66 -83     
11 กุมภาพันธ์ 2557     
     80+14     
     01+35     
     75+09     
     25+59     
12 กุมภาพันธ์ 2557     
     04+79     
     03+78     
     60+35     
     60+81     
13 กุมภาพันธ์ 2557     
     82 -24     
     75 -31     
     43 -63     
     87 -19     
17 กุมภาพันธ์ 2557     
     24+37     
     66+79     
     50+63     
     37+50     
18 กุมภาพันธ์ 2557     
     56 -81     
     06 -31     
     20 -17     
     21 -16     
19 กุมภาพันธ์ 2557     
     51+30     
     31+10     
     16 -05     
     00 -21     
20 กุมภาพันธ์ 2557     
     85 -15     
     22 -78     
     39 -61     
     98 -02     
21 กุมภาพันธ์ 2557     
     46+48     
     68 -30     
     57 -41     
     21+23     
24 กุมภาพันธ์ 2557     
     51 -70     
     29 -92     
     42 -79     
     38 -83     
25 กุมภาพันธ์ 2557     
     41+03     
     55+17     
     66+28     
     88+50   
26 กุมภาพันธ์ 2557     
     82 -06     
     76 -12     
     77+89     
     62+74   
27 กุมภาพันธ์ 2557     
     96+34     
     34+72     
     74+12     
     05+43   
28 กุมภาพันธ์ 2557     
     35 -70     
     66+61     
     73+68     
     33+28   
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2014, 14:59:43
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 มีนาคม 2557     
     26+93     
     25+92     
     90+57     
     21+88     
04 มีนาคม 2557     
     31+10     
     23+02     
     77+56     
     82+61     
05 มีนาคม 2557     
     04+22     
     81+99     
     57+75     
     64+82     
06 มีนาคม 2557     
     57+07     
     37+73     
     71+07     
     21+57     
07 มีนาคม 2557     
     43+22     
     99+78     
     58+37     
     08+87     
08 มีนาคม 2557     
     53 -55     
     55 -53     
     03 -05     
     05 -03     
11 มีนาคม 2557     
     24+19     
     28+23     
     75+70     
     28+23     
12 มีนาคม 2557     
     17 -11     
     08 -20     
     71 -57     
     42 -86     
13 มีนาคม 2557     
     72+30     
     32+90     
     04+62     
     50+08     
14 มีนาคม 2557     
     62 -88     
     58 -92     
     40 -10     
     18+68     
17 มีนาคม 2557     
     92+74     
     15 -03     
     41 -77     
     10+92     
18 มีนาคม 2557     
     94+84     
     26+16     
     24+14     
     08 -02     
19 มีนาคม 2557     
     86+78     
     16+08     
     28+20     
     27 -81     
20 มีนาคม 2557     
     03 -24     
     10 -17     
     39 -88     
     47 -80     
21 มีนาคม 2557     
     81+34     
     92 -55     
     58 -89     
     50 -97     
24 มีนาคม 2557     
     95 -55     
     60 -90     
     29 -21     
     90 -60     
25 มีนาคม 2557     
     15+25     
     55 -35     
     23 -67     
     01+11     
26 มีนาคม 2557     
     82+81     
     30+29     
     87+86     
     44+43     
27 มีนาคม 2557     
     33+89     
     82 -62     
     70 -74     
     95 -49     
28 มีนาคม 2557     
     69+74     
     64+69     
     95+00     
     90+95     
31 มีนาคม 2557     
     77+87     
     89+99     
     95+05     
     26+36     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2014, 16:53:16
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 เมษายน 2557     
     37+11     
     53+27     
     86+60     
     48+22     
02 เมษายน 2557     
     05+57     
     62+14     
     86+38     
     62+14     
03 เมษายน 2557     
     83 -79     
     92 -70     
     94 -68     
     22 -40     
04 เมษายน 2557     
     19+98     
     96+74     
     20+98     
     01+79     
08 เมษายน 2557     
     13+12     
     36 -38     
     27 -74     
     34 -67     
09 เมษายน 2557     
     97+63     
     56+22     
     34+00     
     02+68     
10 เมษายน 2557     
     73+71     
     58+56     
     79+77     
     36+54     
11 เมษายน 2557     
     68 -88     
     30 -26     
     42 -14     
     16 -40     
16 เมษายน 2557     
     77+61     
     10+94     
     39+23     
     84+68     
17 เมษายน 2557     
     45+61     
     77+93     
     12+28     
     78+94     
18 เมษายน 2557     
     56+78     
     17+39     
     04+26     
     18+40     
21 เมษายน 2557     
     33+15     
     82+64     
     74+56     
     07+89     
22 เมษายน 2557     
     16+09     
     74 -33     
     62 -45     
     05+98     
23 เมษายน 2557     
     14+09     
     73+68     
     09+04     
     39+34     
24 เมษายน 2557     
     31+92     
     59+20     
     94+55     
     67 -72     
25 เมษายน 2557     
     47 -20     
     31 -36     
     86 -81     
     16 -51     
28 เมษายน 2557     
     10+94     
     09+93     
     67+51     
     23+07     
29 เมษายน 2557     
     26 -97     
     00 -23     
     38 -85     
     33+10     
30 เมษายน 2557     
     52+19     
     28+95     
     39+06     
     94+61     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2014, 16:39:27
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 พฤษภาคม 2557     
     78+84     
     49+55     
     68+74     
     48+54     
06 พฤษภาคม 2557     
     55+07     
     07 -41     
     64 -84     
     01 -47     
07 พฤษภาคม 2557     
     07 -94     
     89 -12     
     06 -95     
     61 -40     
08 พฤษภาคม 2557     
     84 -77     
     15 -46     
     63 -98     
     02 -59     
09 พฤษภาคม 2557     
     13 -89     
     28+26     
     06 -96     
     37 -65     
12 พฤษภาคม 2557     
     99 -38     
     17 -20     
     30 -07   
     14 -23     
14 พฤษภาคม 2557     
     86+72   
     65+51     
     02+88     
     03+89     
15 พฤษภาคม 2557     
     94 -09     
     24 -79     
     47+44     
     21 -82     
16 พฤษภาคม 2557     
     20 -01     
     52+31     
     92+71     
     26+05     
19 พฤษภาคม 2557     
     68+42     
     15+89     
     64+38     
     63+37     
20 พฤษภาคม 2557     
     53 -10     
     75 -88     
     01 -62     
     69 -94     
21 พฤษภาคม 2557     
     94+25     
     49+80     
     36+67     
     92+23     
22 พฤษภาคม 2557     
     50+58     
     32+40     
     37+45     
     21+29     
23 พฤษภาคม 2557     
     23+98     
     46 -75     
     62 -59     
     84 -37     
26 พฤษภาคม 2557     
     58 -26     
     35 -49     
     72 -12     
     29 -55     
27 พฤษภาคม 2557     
     24+95     
     15+86     
     52+23     
     73+44     
28 พฤษภาคม 2557     
     80+07     
     44+71     
     10+37     
     79+06     
29 พฤษภาคม 2557     
     61+82     
     60+81     
     67+88     
     51+72     
30 พฤษภาคม 2557     
     35+84     
     60+09     
     24+73     
     73+22     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2014, 21:04:14
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มิถุนายน 2557     
     26+53     
     25+52     
     01+28     
     94+21     
03 มิถุนายน 2557     
     40+46     
     79+85     
     74+80   
     24+30   
04 มิถุนายน 2557     
     35+21     
     27+03     
     61+37     
     40 -84     
05 มิถุนายน 2557     
     43+03     
     48+08     
     49+09     
     16+76     
06 มิถุนายน 2557     
     48+32     
     55+39     
     19+03     
     02+86     
09 มิถุนายน 2557     
     31+29     
     29+27     
     27+25     
     30 -72     
10 มิถุนายน 2557     
     51 -79     
     79+49     
     63+33     
     19+89     
11 มิถุนายน 2557     
     63 -56     
     17 -02     
     04 -15     
     71 -48     
12 มิถุนายน 2557     
     77 -94     
     83 -88     
     87+16     
     02 -69     
13 มิถุนายน 2557     
     31+29     
     62+60     
     77+75     
     02 -00     
16 มิถุนายน 2557     
     18+16     
     80+78     
     28+26     
     85+83     
17 มิถุนายน 2557     
     62+77     
     80+95     
     14+29     
     02 -83     
18 มิถุนายน 2557     
     78+76     
     55 -47     
     49 -53     
     36 -66     
19 มิถุนายน 2557     
     83+47     
     94+58     
     15+79     
     91+55     
20 มิถุนายน 2557     
     33+42     
     18+27     
     21+30     
     29+38     
23 มิถุนายน 2557     
     58+29     
     30+01     
     63+34     
     70+41     
24 มิถุนายน 2557     
     88 -82     
     29 -41     
     54 -16     
     92 -78     
25 มิถุนายน 2557     
     37+45     
     05+13     
     31+39     
     49+57     
26 มิถุนายน 2557     
     78+29     
     08+59     
     50+01     
     48+99     
27 มิถุนายน 2557     
     31 -17     
     46 -02     
     51 -97     
     24+76     
30 มิถุนายน 2557     
     00+76     
     89+65     
     83+59     
     75+51     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2014, 21:24:52
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2557     
     20+45     
     63+88     
     54+79     
     81+06     
03 กรกฎาคม 2557     
     18+37     
     06 -75     
     43 -38     
     21+40     
04 กรกฎาคม 2557     
     25+04     
     70+49     
     01+80     
     83+62     
07 กรกฎาคม 2557     
     55+72     
     56+73     
     44+61     
     21+38     
08 กรกฎาคม 2557     
     87+66     
     93+72     
     16+95     
     58+37     
09 กรกฎาคม 2557     
     90+32     
     16+58     
     05+47     
     92+34     
10 กรกฎาคม 2557     
     73+81     
     35+43     
     46+54     
     01+09     
14 กรกฎาคม 2557     
     26+25     
     96+95     
     54+53     
     23+22     
15 กรกฎาคม 2557     
     40+17     
     53 -70     
     89 -34     
     53 -70     
16 กรกฎาคม 2557     
     38+85     
     97+44     
     63+10     
     42+89     
17 กรกฎาคม 2557     
     56+14     
     41+99     
     55+13     
     66+24     
18 กรกฎาคม 2557     
     86 -80     
     11 -55     
     33 -33     
     41 -25     
21 กรกฎาคม 2557     
     78+37     
     75+34     
     61+20     
     55+14     
22 กรกฎาคม 2557     
     12+57     
     91 -64     
     70 -85     
     81 -74     
23 กรกฎาคม 2557     
     74+93     
     81+00     
     36+55     
     56+75     
24 กรกฎาคม 2557     
     98+42     
     23+67     
     38+82     
     92+36     
25 กรกฎาคม 2557     
     97+05     
     82+90     
     25+33     
     85 -07     
28 กรกฎาคม 2557     
     17+32     
     36 -49     
     42 -43     
     13 -72     
29 กรกฎาคม 2557     
     09+96     
     56 -57     
     49 -64     
     55 -58     
30 กรกฎาคม 2557     
     52+97     
     41 -14     
     26 -29     
     79 -76     
31 กรกฎาคม 2557     
     27 -52     
     55+76     
     79+00     
     39 -40     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2014, 22:08:22
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 สิงหาคม 2557     
     51 -88     
     96 -43     
     07 -32     
     20 -19     
04 สิงหาคม 2557     
     17+97     
     36+16     
     15+95     
     38+18     
05 สิงหาคม 2557     
     66+28     
     44+06     
     11+73     
     98+60     
06 สิงหาคม 2557     
     78+80     
     56 -42     
     99 -99     
     41 -57     
07 สิงหาคม 2557     
     13+72     
     59 -82     
     96 -45     
     27 -14     
08 สิงหาคม 2557     
     08 -19     
     62 -65     
     50 -77     
     31 -96     
13 สิงหาคม 2557     
     38+07     
     74+43     
     88+57     
     55+24     
14 สิงหาคม 2557     
     88+33     
     58 -97     
     78 -77     
     97 -58     
15 สิงหาคม 2557     
     05+08     
     86+89     
     39+42     
     62+65     
18 สิงหาคม 2557     
     66+04     
     45 -17     
     07 -55     
     36 -26     
19 สิงหาคม 2557     
     31+95     
     32+96     
     43+07     
     85+49     
20 สิงหาคม 2557     
     35+50     
     64+79     
     14+29     
     77+92     
21 สิงหาคม 2557     
     40+63     
     26+49     
     30+53     
     41+64     
22 สิงหาคม 2557     
     96+55     
     41+00     
     69+28     
     97+56     
25 สิงหาคม 2557     
     38+41     
     03+06     
     77+80     
     13+16     
26 สิงหาคม 2557     
     67+54     
     96+83     
     80+67     
     17 -96     
27 สิงหาคม 2557     
     36+19     
     25+08     
     94+77     
     58+41     
28 สิงหาคม 2557     
     91+33     
     90 -68     
     36 -22     
     05 -53     
29 สิงหาคม 2557     
     15 -90     
     20+15     
     54+49     
     63+58     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2014, 22:15:48
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
1 กันยายน 2557     
     72+09     
     10+47     
     05+42     
     35+72     
2 กันยายน 2557     
     31+96     
     14+79     
     05+07     
     60+25     
3 กันยายน 2557     
     70+10     
     39+79     
     66+06     
     27+67     
4 กันยายน 2557     
     19+92     
     88 -39     
     36 -11     
     73 -54     
5 กันยายน 2557     
     24+51     
     80+07     
     47+74     
     32+59     
8 กันยายน 2557     
     04+72     
     21+89     
     15+83     
     77+45     
9 กันยายน 2557     
     42+65     
     44 -33     
     22 -55     
     18 -59     
10 กันยายน 2557     
     93 -25     
     14 -04     
     01 -17     
     13 -05     
11 กันยายน 2557     
     21 -92     
     97+84     
     64+51     
     87 -26     
12 กันยายน 2557     
     30+43     
     42 -45     
     03 -84     
     36+49     
15 กันยายน 2557     
     42 -94     
     13 -23     
     92 -44     
     12 -24     
16 กันยายน 2557     
     42+30     
     63+51     
     47+35     
     41 -71     
17 กันยายน 2557     
     57+16     
     57+16     
     28+87     
     64+23     
18 กันยายน 2557     
     41+77     
     70+06     
     02+38     
     23+59     
19 กันยายน 2557     
     51+28     
     33+10     
     82+59     
     91+68     
22 กันยายน 2557     
     55 -36     
     50+59     
     15+24     
     51+60     
23 กันยายน 2557     
     52+01     
     12+61     
     67+16     
     13+62     
24 กันยายน 2557     
     15+02     
     14+01     
     20+07     
     89+76     
25 กันยายน 2557     
     81+92     
     94+05     
     xx+xx     
     99+10     
26 กันยายน 2557     
     77 -22     
     89 -10     
     31+32     
     16+17     
29 กันยายน 2557     
     92+76     
     01 -15     
     xx -xx     
     79 -37     
30 กันยายน 2557     
     80+01     
     15+36     
     56+77     
     67 -12     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2014, 23:01:36
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
1 ตุลาคม 2557     
     32+65     
     67+00     
     73+06     
     35+68     
2 ตุลาคม 2557     
     63 -72     
     03 -32     
     47 -88     
     73 -62     
3 ตุลาคม 2557     
     25 -48     
     76 -97     
     xx -xx     
     28+55     
6 ตุลาคม 2557     
     39 -89     
     23 -05     
     31 -97     
     13 -15     
7 ตุลาคม 2557     
     76+63     
     90 -23     
     39 -74     
     39 -74     
8 ตุลาคม 2557     
     37 -02     
     40+01     
     02+63     
     39+00     
9 ตุลาคม 2557     
     68+29     
     53+14     
     58+19     
     61+22     
10 ตุลาคม 2557     
     63 -98     
     92 -69     
     45  -16     
     72 -89     
13 ตุลาคม 2557     
     99 -73     
     79 -93     
     18 -54     
     35 -37     
14 ตุลาคม 2557     
     65+30     
     62+27     
     45+10     
     78+43     
15 ตุลาคม 2557     
     86+08     
     56+78     
     07+29     
     41+63     
16 ตุลาคม 2557     
     47 -94     
     35 -06     
     18 -23     
     15 -26     
17 ตุลาคม 2557     
     89+74     
     88 -27     
     05 -10     
     71+56     
20 ตุลาคม 2557     
     85+14     
     03+32     
     21+50     
     67 -04     
21 ตุลาคม 2557     
     70+03     
     89 -78     
     66 -01     
     14 -53     
22 ตุลาคม 2557     
     41+27     
     91+77     
     88+74     
     72+58     
24 ตุลาคม 2557     
     45+73     
     54+82     
     74+02     
     91+19     
27 ตุลาคม 2557     
     11+20     
     86+95     
     09+18     
     89+98     
28 ตุลาคม 2557     
     39+50     
     47+58     
     13+24     
     53+64     
29 ตุลาคม 2557     
     32+79     
     59+06     
     46+93     
     67+14     
30 ตุลาคม 2557     
     09+42     
     19+52     
     72+05     
     35+68     
31 ตุลาคม 2557     
     48+13     
     06+71     
     20+85     
     16+81     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2014, 23:43:24
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
3 พฤศจิกายน 2557     
     05+89     
     33+17     
     67+51     
     18 -98     
4 พฤศจิกายน 2557     
     78+60     
     98+80     
     49+31     
     15+97     
5 พฤศจิกายน 2557     
     41 -74     
     39 -76     
     36 -79     
     40 -75     
6 พฤศจิกายน 2557     
     62+22     
     89+49     
     21+81     
     77+37     
7 พฤศจิกายน 2557     
     93+16     
     74 -03     
     49 -28     
     37 -40     
10 พฤศจิกายน 2557     
     22+85     
     38 -99     
     93 -44     
     34 -03     
11 พฤศจิกายน 2557     
     33+99     
     36+02     
     19+85     
     20+86     
12 พฤศจิกายน 2557     
     22+02     
     30+10     
     21+01     
     03 -17     
13 พฤศจิกายน 2557     
     89 -14     
     06+03     
     79+76     
     21+18     
14 พฤศจิกายน 2557     
     08+87     
     13 -08     
     97 -24     
     88 -33     
17 พฤศจิกายน 2557     
     21+33     
     23 -65     
     35 -53     
     07 -81     
18 พฤศจิกายน 2557     
     24+17     
     34+27     
     21+14     
     27+20     
19 พฤศจิกายน 2557     
     82+55     
     29 -98     
     69 -58     
     55 -72     
20 พฤศจิกายน 2557     
     81+26     
     40 -15     
     85 -70     
     68 -87     
21 พฤศจิกายน 2557     
     64+96     
     99+31     
     25+57     
     20+52     
24 พฤศจิกายน 2557     
     84+64     
     03+83     
     74+54     
     14+94     
25 พฤศจิกายน 2557     
     46+32     
     19 -95     
     47 -67     
     80+66     
26 พฤศจิกายน 2557     
     65 -15     
     38 -42     
     76 -04     
     00 -80     
27 พฤศจิกายน 2557     
     87+87     
     74+74     
     21+21     
     82+82     
28 พฤศจิกายน 2557     
     03 -79     
     37 -45     
     70 -12     
     91 -91     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2015, 14:41:36
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 ธันวาคม 2557     
     89 -02     
     69+78     
     83+92     
     82 -09     
02 ธันวาคม 2557     
     09+27     
     53 -29     
     21 -61     
     00+18     
03 ธันวาคม 2557     
     73+73     
     01+01     
     30+30     
     58+58     
04 ธันวาคม 2557     
     61+03     
     31+73     
     95+37     
     76+18     
08 ธันวาคม 2557     
     85+09     
     53 -23     
     78 -98     
     55 -21     
09 ธันวาคม 2557     
     56 -99     
     61 -94     
     38 -17     
     56 -99     
11 ธันวาคม 2557     
     22 -34     
     92 -64     
     25 -31     
     81 -75     
12 ธันวาคม 2557     
     86 -95     
     11 -70     
     50 -31     
     95 -86     
15 ธันวาคม 2557     
     48 -47     
     21 -74     
     12 -83     
     49 -46     
16 ธันวาคม 2557     
     99 -50     
     85 -64     
     38 -11     
     74 -75     
17 ธันวาคม 2557     
     38+64     
     67+93     
     77+03     
     20+46     
18 ธันวาคม 2557     
     20+00     
     82+62     
     89+69     
     79+59     
19 ธันวาคม 2557     
     97+18     
     12 -67     
     68 -11     
     35 -44     
22 ธันวาคม 2557     
     19+84     
     54+19     
     69+34     
     83+48     
23 ธันวาคม 2557     
     99 -84     
     37 -46     
     85 -98     
     17 -66     
24 ธันวาคม 2557     
     55+38     
     53+36     
     95+78     
     06 -11     
25 ธันวาคม 2557     
     08 -98     
     65 -41     
     86 -20     
     89 -17     
26 ธันวาคม 2557     
     09 -80     
     88 -01     
     86 -03     
     41+52     
29 ธันวาคม 2557     
     30+89     
     09+68     
     85+44     
     22 -19     
30 ธันวาคม 2557     
     53 -69     
     25 -97     
     16 -06     
     67 -55     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2015, 20:58:02
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
05 มกราคม 2558     
     33 -34     
     74 -93     
     56 -11     
     25 -42     
06 มกราคม 2558     
     76 -49     
     88 -37     
     63 -62     
     58 -67     
07 มกราคม 2558     
     69+11     
     95+37     
     37 +79     
     75+17     
08 มกราคม 2558     
     72+97     
     23+48     
     83+08     
     62+87     
09 มกราคม 2558     
     17+55     
     02+40     
     01+39     
     42+80     
12 มกราคม 2558     
     63 -79     
     86 -44     
     27+85     
     21+79     
13 มกราคม 2558     
     58 -63     
     18 -03     
     08 -13     
     97+76     
14 มกราคม 2558     
     43+46     
     06 -09     
     90+93     
     24+73     
15 มกราคม 2558     
     66+42     
     78+54     
     72+48     
     38+14     
16 มกราคม 2558     
     26 -12     
     23 -15     
     22 -16     
     74 -64     
19 มกราคม 2558     
     25+51     
     77+03     
     73+99     
     37+63     
20 มกราคม 2558     
     93+56     
     53+16     
     29+92     
     09 -28     
21 มกราคม 2558     
     00+91     
     28+19     
     24+15     
     36+27     
22 มกราคม 2558     
     08+72     
     97+61     
     29+93     
     34+98     
23 มกราคม 2558     
     00+66     
     57+23     
     97+63     
     33+99     
26 มกราคม 2558     
     90+57     
     12+79     
     09+76     
     31 -02     
27 มกราคม 2558     
     94+63     
     86+55     
     91+60     
     81+50     
28 มกราคม 2558     
     22+41     
     04+23     
     00+19     
     81+00     
29 มกราคม 2558     
     26+45     
     56 -25     
     80 -01     
     40 -41     
30 มกราคม 2558     
     86+45     
     96 -44     
     79 -61     
     25 -15     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2015, 21:48:34
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กุมภาพันธ์ 2558     
     51 -74     
     52 -73     
     55 -70     
     70+45     
03 กุมภาพันธ์ 2558     
     82+12     
     27+57     
     73+03     
     54+84     
04 กุมภาพันธ์ 2558     
     99+45     
     92+38     
     11+57     
     81 -73     
05 กุมภาพันธ์ 2558     
     41 -40     
     57 -24     
     33 -48     
     92+11     
06 กุมภาพันธ์ 2558     
     18+26     
     93+01     
     60+68     
     63+71     
09 กุมภาพันธ์ 2558     
     29 -34     
     85 -78     
     05 -58     
     77 -86     
10 กุมภาพันธ์ 2558     
     85 -92     
     91 -86     
     58 -19     
     96 -81     
11 กุมภาพันธ์ 2558     
     34+38     
     37 -59     
     82 -14     
     11+15     
12 กุมภาพันธ์ 2558     
     79+68     
     32 -79     
     39 -72     
     40+29     
13 กุมภาพันธ์ 2558     
     47+07     
     96+56     
     70+30     
     89+49     
16 กุมภาพันธ์ 2558     
     66+77     
     51+62     
     85 -04     
     04 -85     
17 กุมภาพันธ์ 2558     
     85+81     
     44 -60     
     07 -97     
     75 -29     
18 กุมภาพันธ์ 2558     
     31+56     
     54+79     
     17+42     
     14+39     
19 กุมภาพันธ์ 2558     
     08+94     
    36+22     
     28+14     
     96 -18     
20 กุมภาพันธ์ 2558     
     70+74     
    83+87     
     15+19     
     45+49     
23 กุมภาพันธ์ 2558     
     34+89     
    58+13     
     43 -02     
     89 -56     
24 กุมภาพันธ์ 2558     
     49+60     
    33+44     
     35+46     
     66+77     
25 กุมภาพันธ์ 2558     
     12+46     
    76 -90     
     23 -43     
     33 -33     
26 กุมภาพันธ์ 2558     
     66+33     
    85 -48     
     09 -24     
     55+22     
27 กุมภาพันธ์ 2558     
     11 -44     
    56+01     
     81 -74     
     01 -54     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2015, 23:05:37
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มีนาคม 2558     
     07+06     
    48 -53     
     66 -35     
     14 -87     
03 มีนาคม 2558     
     08 -06     
    34 -80     
     02 -12     
     84 -30     
05 มีนาคม 2558     
     07 -77     
    17 -67     
     16 -68     
     33 -51     
06 มีนาคม 2558     
     17+84     
    80+47     
     24+91     
     29+96     
09 มีนาคม 2558     
     56 -73     
    69 -60     
     34+95     
     71 -58     
10 มีนาคม 2558     
     36+65     
    42 -29     
     82 -89     
     04 -67     
11 มีนาคม 2558     
     57 -47     
    36 -68     
     16+12     
     84+80     
12 มีนาคม 2558     
     63 -21     
    41 -43     
     28 -56     
     34+50     
13 มีนาคม 2558     
     54 -80     
    13+79     
     93+59     
     55 -79     
16 มีนาคม 2558     
     47 -08     
    18 -37     
     19 -36     
     57 -98     
17 มีนาคม 2558     
     15+58     
    86+29     
     76+19     
     84 -73     
18 มีนาคม 2558     
     05+21     
    29+45     
     38+54     
     50+66     
19 มีนาคม 2558     
     13+63     
    85+35     
     23+73     
     13+63     
20 มีนาคม 2558     
     85+72     
    48 -65     
     27 -86     
     96 -17     
23 มีนาคม 2558     
     89+93     
    40 -56     
     45 -51     
     01 -95     
24 มีนาคม 2558     
     32 -69     
    95 -06     
     75 -26     
     45 -56     
25 มีนาคม 2558     
     49 -04     
    04+59     
     09+64     
     80-65     
26 มีนาคม 2558     
     97 -83     
    86 -94     
     87 -93     
     41 -39     
27 มีนาคม 2558     
     62 -79     
    11 -30     
     65 -76     
     22 -19     
30 มีนาคม 2558     
     51+29     
    67+45     
     93+71     
     51+29     
31 มีนาคม 2558     
     80+29     
    96+45     
     25+74     
     94+43     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2015, 00:13:57
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
01 เมษายน 2558     
     32 -62     
    10+16     
     84+90     
     58+64     
02 เมษายน 2558     
     66+08     
    91+33     
     32+74     
     23+65     
03 เมษายน 2558     
     13+90     
    09+86     
     93+70     
     05+82     
07 เมษายน 2558     
     57+52     
    07+02     
     16+11     
     53+48     
08 เมษายน 2558     
     68+15     
    65+12     
     53+00     
     86 -67     
09 เมษายน 2558     
     39+53     
    20+34     
     95+09     
     11+25     
10 เมษายน 2558     
     23+12     
    12 -99     
     14 -97     
     83+72     
16 เมษายน 2558     
     26+43     
    97+14     
     31+48     
     00+17     
17 เมษายน 2558     
     74+74     
    93+93     
     80+80     
     85 -15     
20 เมษายน 2558     
     78 -07     
    90 -95     
     39 -46     
     32 -53     
21 เมษายน 2558     
     69+37     
    55+23     
     71+39     
     35+03     
22 เมษายน 2558     
     53+18     
    69 -66     
     80 -55     
     01 -34     
23 เมษายน 2558     
     31+30     
    44+43     
     33+32     
     84 -17     
24 เมษายน 2558     
     77+93     
    86+02     
     19+35     
     46+62     
27 เมษายน 2558     
     97+51     
    72+26     
     05+59     
     83 -63     
28 เมษายน 2558     
     07 -76     
    33 -50     
     55 -28     
     53 -30     
29 เมษายน 2558     
     02 -51     
    79 -74     
     99 -54     
     47 -06     
30 เมษายน 2558     
     58 -89     
    77+30     
     56+09     
     74+27     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2015, 15:25:41
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
06 พฤษภาคม 2558     
     89 -85     
    35 -39     
     95 -79     
     88 -86     
07 พฤษภาคม 2558     
     30 -58     
    58 -30     
     29 -59     
     31 -57     
08 พฤษภาคม 2558     
     27+96     
    69+38     
     20+89     
     51+20     
11 พฤษภาคม 2558     
     22+71     
    82+31     
     73+22     
     30 -21     
12 พฤษภาคม 2558     
     95 -35     
    02 -28     
     16 -14     
     72 -58     
13 พฤษภาคม 2558     
     75+03     
    29+57     
     47+75     
     95+23     
14 พฤษภาคม 2558     
     25+30     
    25 -70     
     41 -54     
     40+45     
15 พฤษภาคม 2558     
     30 -10     
    52 -88     
     20+20     
     19+79     
18 พฤษภาคม 2558     
     52 -67     
    94 -25     
     81 -83     
     41 -78     
19 พฤษภาคม 2558     
     57+16     
    52+11     
     83+42     
     96 -55     
20 พฤษภาคม 2558     
     37+41     
    56 -40     
     85 -11     
     11 -85     
21 พฤษภาคม 2558     
     03+92     
    23+12     
     01+90     
     25+14     
22 พฤษภาคม 2558     
     08 -83     
    28+03     
     20+95     
     86 -39     
25 พฤษภาคม 2558     
     74+88     
    52 -34     
     08 -78     
     16 -70     
26 พฤษภาคม 2558     
     59+43     
    05+89     
     52+36     
     98 -18     
27 พฤษภาคม 2558     
     43 -55     
    08 -90     
     33 -65     
     84+86     
28 พฤษภาคม 2558     
     29+45     
    72 -12     
     02 -82     
     61 -23     
29 พฤษภาคม 2558     
     70+09     
    70+09     
     50+89     
     05+44     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2015, 16:22:38
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 มิถุนายน 2558     
     02 -03     
    94 -11     
     22 -83     
     87 -18     
03 มิถุนายน 2558     
     52+65     
    03+16     
     20+33     
     07+20     
04 มิถุนายน 2558     
     15+08     
    23 -84     
     48 -59     
     90+83     
05 มิถุนายน 2558     
     65+75     
    66+76     
     93+03     
     37+47     
08 มิถุนายน 2558     
     91 -46     
    64 -73     
     xx -xx     
     28+91     
09 มิถุนายน 2558     
     59 -69     
    08 -20     
     53 -75     
     32 -96     
10 มิถุนายน 2558     
     23+91     
    73+41     
     08+76     
     04+72     
11 มิถุนายน 2558     
     23+19     
    80+76     
     69+65     
     81+77     
12 มิถุนายน 2558     
     78+97     
    94 -87     
     56 -25     
     23 -58     
15 มิถุนายน 2558     
     90 -33     
    16 -07     
     64 -59     
     89 -34     
16 มิถุนายน 2558     
     04+15     
    95+06     
     92+03     
     28+39     
17 มิถุนายน 2558     
     56+28     
    01+73     
     33+05     
     79+51     
18 มิถุนายน 2558     
     96+17     
    97 -82     
     99 -80     
     04 -75     
19 มิถุนายน 2558     
     23 -81     
    37 -67     
     91 -13     
     46 -58     
22 มิถุนายน 2558     
     25+79     
    45+99     
     39+93     
     06+60     
23 มิถุนายน 2558     
     23+17     
    43+37     
     63+57     
     23 -83     
24 มิถุนายน 2558     
     12+89     
    59+36     
     45+22     
     26+03     
25 มิถุนายน 2558     
     81 -45     
    34 -92     
     32 -94     
     47+21     
26 มิถุนายน 2558     
     92+45     
    15+68     
     94+47     
     03 -44     
29 มิถุนายน 2558     
     94 -09     
    03 -00     
     01 -02     
     19 -84     
30 มิถุนายน 2558     
     59+40     
    91 -28     
     70 -49     
     55 -64     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2015, 17:35:08
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
02 กรกฎาคม 2558     
     15 -40     
    75 -80     
     06 -49     
     62 -93     
03 กรกฎาคม 2558     
     25+63     
    14 -48     
     45 -17     
     59 -03     
06 กรกฎาคม 2558     
     98 -61     
    16 -43     
     31 -28     
     23 -36     
07 กรกฎาคม 2558     
     08 -85     
    34+81     
     07+84     
     77+54     
08 กรกฎาคม 2558     
     01 -76     
    82 -95     
     00 -77     
     25 -52     
09 กรกฎาคม 2558     
     77 -48     
    19 -06     
     75+50     
     57+32     
10 กรกฎาคม 2558     
     02+45     
    74+17     
     30+73     
     90+33     
13 กรกฎาคม 2558     
     87 -03     
    41+51     
     89+99     
     65+75     
14 กรกฎาคม 2558     
     34+69     
    21+56     
     74+09     
     40 -25     
15 กรกฎาคม 2558     
     58+18     
    74+34     
     11+71     
     74 -66     
16 กรกฎาคม 2558     
     55+81     
    62 -12     
     06 -68     
     26 -48     
17 กรกฎาคม 2558     
     93+67     
    38+12     
     62+36     
     31 -95     
20 กรกฎาคม 2558     
     84+53     
    99 -32     
     26 -05     
     71 -60     
21 กรกฎาคม 2558     
     61+90     
    79 -92     
     63 -08     
     44 -27     
22 กรกฎาคม 2558     
     45 -99     
    37 -07     
     07 -37     
     84+40     
23 กรกฎาคม 2558     
     75 -09     
    55+71     
     37+53     
     66 -18     
24 กรกฎาคม 2558     
     96 -70     
    94 -72     
     67 -99     
     08 -58     
27 กรกฎาคม 2558     
     76 -32     
    88 -20     
     62 -46     
     55 -53     
28 กรกฎาคม 2558     
     12+57     
    22 -33     
     63 -92     
     07 -48     
29 กรกฎาคม 2558     
     72+65     
    28 -79     
     13 -94     
     49+42     
31 กรกฎาคม 2558     
     59+10     
    73+24     
     96+47     
     12+63     
หัวข้อ: Re: สถิติหวยหุ้นไทยออกบน 69
เริ่มหัวข้อโดย: Society ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2015, 18:24:36
สถิติหวยหุ้นไทย     
     เปิดเช้า     
     ปิดเที่ยง     
     เปิดบ่าย     
     ปิดเย็น     
03 สิงหาคม 2558     
     24 -88     
    78 -34     
     33 -79     
     04+92     
04 สิงหาคม 2558     
     55 -49     
    82 -22     
     25 -79     
     16 -88     
05 สิงหาคม 2558     
     74+58     
    60+44     
     67+51     
     36+20     
06 สิงหาคม 2558     
     76+40     
    15 -21     
     87 -49     
     58 -78     
07 สิงหาคม 2558     
     47 -11     
    45+87     
     83+25     
     79 -79     
10 สิงหาคม 2558     
     11 -68     
    16 -63     
     43 -36     
     13 -66     
11 สิงหาคม 2558     
     31+18     
    40 -73     
     97 -16     
     32 -81     
13 สิงหาคม 2558     
     79 -53     
    77 -55     
     74 -58     
     15 -17     
14 สิงหาคม 2558     
     85 -30     
    36+21     
     10+95     
     92+77     
17 สิงหาคม 2558     
     69 -23     
    66+74     
     53+61     
     74 -18     
18 สิงหาคม 2558     
     54 -20     
    66 -08     
     25 -49     
     61 -13     
19 สิงหาคม 2558     
     53+92     
    04+43     
     77+16     
     12+51     
20 สิงหาคม 2558     
     49 -63     
    12 -00     
     31 -81     
     53 -59     
21 สิงหาคม 2558     
     44 -09     
    23 -30     
     00 -53     
     61 -92     
24 สิงหาคม 2558     
     10- 51     
    18 -43     
     03 -58     
     06 -55     
25 สิงหาคม 2558     
     75+69     
    98 -08     
     70 -36     
     88+82     
26 สิงหาคม 2558     
     14 -74     
    67+79     
     82+94     
     08 -80     
27 สิงหาคม 2558     
     16+08     
    30+22     
     40+32     
     03+95     
28 สิงหาคม 2558     
     19+16     
    49+46     
     32+29     
     94+91     
31 สิงหาคม 2558     
     26+32     
    14+20     
     77+83     
     41+47