หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

หวยหุ้น => สถิติหวยหุ้นไทย เปิด-ปิด => ข้อความที่เริ่มโดย: LottoSociety ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2019, 19:20:13

หัวข้อ: จัดอันดับหวยหุ้นไทย ข้อมูล เปิด-ปิด 21 มกราคม 2562
เริ่มหัวข้อโดย: LottoSociety ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2019, 19:20:13
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 21 มกราคม 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
69
28
18
2.
29
15
67
17
3.
26
13
17
68
4.
68
70
10
20
5.
12
18
12
67
6.
49
49
69
70
7.
79
35
46
60
8.
45
59
40
79
9.
23
50
78
46
10.
25
10
79
35
11.
20
36
23
34
12.
24
20
20
24
13.
19
14
26
59
14.
46
79
27
47
15.
28
80
25
28
16.
70
29
45
89
17.
38
28
60
69
18.
67
57
57
15
19.
78
89
14
90
20.
37
12
29
25
21.
13
48
80
58
22.
15
46
35
78
23.
69
90
26
38
24.
18
37
58
80
25.
80
78
37
16
26.
90
23
59
23
27.
39
30
36
26
28.
56
16
15
45
29.
50
58
47
48
30.
27
26
24
19
31.
56
40
13
12
32.
47
60
56
10
33.
59
56
49
29
34.
48
57
16
56
35.
17
38
68
39
36.
60
47
70
37
37.
58
17
50
49
38.
57
45
19
13
39.
16
34
89
27
40.
35
27
48
50
41.
40
19
30
36
42.
30
68
90
40
43.
14
24
34
57
44.
34
25
38
14
45.
89
39
39
30
หัวข้อ: Re: จัดอันดับหวยหุ้นไทย ข้อมูล เปิด-ปิด 21 มกราคม 2562
เริ่มหัวข้อโดย: LottoSociety ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2019, 10:03:35
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 21 มกราคม 2562

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
69
28
18
2.
29
15
67
17
3.
26
13
17
68
4.
68
70
10
20
5.
12
18
12
67
6.
49
49
69
70
7.
79
35
46
60
8.
45
59
40
79
9.
23
50
78
46
10.
25
10
79
35
11.
20
36
23
34
12.
24
20
20
24
13.
19
14
26
59
14.
46
79
27
47
15.
28
80
25
28
16.
70
29
45
89
17.
38
28
60
69
18.
67
57
57
15
19.
78
89
14
90
20.
37
12
29
25
21.
13
48
80
58
22.
15
46
35
78
23.
69
90
26
38
24.
18
37
58
80
25.
80
78
37
16
26.
90
23
59
23
27.
39
30
36
26
28.
56
16
15
45
29.
50
58
47
48
30.
27
26
24
19
31.
56
40
13
12
32.
47
60
56
10
33.
59
56
49
29
34.
48
57
16
56
35.
17
38
68
39
36.
60
47
70
37
37.
58
17
50
49
38.
57
45
19
13
39.
16
34
89
27
40.
35
27
48
50
41.
40
19
30
36
42.
30
68
90
40
43.
14
24
34
57
44.
34
25
38
14
45.
89
39
39
30