กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 24 กันยายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน              1 4 9 0    เด่นเป็นดับ   235678  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 14 19 23 28 29 37 38 46 47 50 56 69 78 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 13 18 27 30 36 40 45 49 58 59 67 68 90 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 12 19 28  29 30 37 38 46 47 49 56 58 67 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 18 20 27 29 36 38 39 45 47 48 56 57 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88 
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
____________________________________________________________________________ ____________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             38 68 13 16 56 48 37 67 60 45 57 78 26 18 25     
ชุดที่ 2             30 29 14 27 79 89 49 10 70 15 19 36 50 40 59     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             59 48 56 89 23 60 38 13 24 18 67 25 36 16 28     
ชุดที่ 2             15 10 78 14 79 50 47 80 26 34 58 20 17 45 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             56780  วิน+เบิ้ล  56 57 58 50 67 68 60 78 70 80     
ชุดที่ 2             12349  วิน+เบิ้ล  12 13 14 19 23 24 29 34 39 49     
ชุดที่ 3             12457  วิน+เบิ้ล  12 14 15 17 24 25 27 45 47 57
ชุดที่ 4             36890  วิน+เบิ้ล  36 38 39 30 68 69 60 89 80 90
________________________________________________________________________________________
2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 24 กันยายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 2 5 0     เด่นเป็นดับ  346789   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 15 24 29 30 38 47 49 56 58 60 67 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 16 20 23 25 34 39 48 50 57 69 70 78 89 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 15 17 24 26 35 40 59 60 68 79 80 22 33 44 77 88 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             27 70 46 49 18 17 16 59 67 50 89 19 24 37 34
ชุดที่ 2             58 69 40 90 12 14 29 56 20 23 79 47 25 57 68
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             10 26 29 27 23 36 58 39 47 30 20 69 79 59 25
ชุดที่ 2             38 17 37 12 48 35 40 16 46 56 24 18 19 49 34     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             15680  วิน+เบิ้ล  15 16 18 10 56 58 50 68 60 80     
ชุดที่ 2             23479  วิน+เบิ้ล  23 24 27 29 34 37 39 47 49 79     
ชุดที่ 3             24579  วิน+เบิ้ล  24 25 27 29 45 47 49 57 59 79
ชุดที่ 4             13680  วิน+เบิ้ล  13 16 18 10 35 38 30 68 60 80
________________________________________________________________________________________
3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
01/08/61
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 71 94 01
02/08/61
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 07 01 28
03/08/61
3569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 17 96 09
06/08/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 90 21 24
07/08/61
1280
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 72 69 26
08/08/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 65 29 64
09/08/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 81 46 48
10/08/61
3790
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 36 70 96
14/08/61
4578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 75 87 35
15/08/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 72 40 29
16/08/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 48 92 96
17/08/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
78 63 02 04
20/08/61
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 35 55 42
21/08/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 08 87 63
22/08/61
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 06 07 30
23/08/61
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 41 32 80
24/08/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 27 51 82
27/08/61
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 27 66 24
28/08/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 32 27 15
29/08/61
3789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 59 03 26
30/08/61
1240
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
35 74 03 43
31/08/61
2789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 74 81 58
03/09/61
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 50 43 21
04/09/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 30 29 41
05/09/61
3678
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
98 63 35 27
06/09/61
1679
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 49 79 94
07/09/61
3789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 98 90 49
10/09/61
1578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 01 70 51
11/09/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 36 19 42
12/09/61
1689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 14 92 97
13/09/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 77 59 96
14/09/61
4569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
28 93 43 21
17/09/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 77 35 39
18/09/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 74 32 42
19/09/61
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 20 90 80
20/09/61
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 88 02 11
21/09/61
1480
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 17 42 12
24/09/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
31/07/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 25 12 08
01/08/61
3460
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 92 15 22
02/08/61
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 94 00 73
03/08/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 89 68 81
06/08/61
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 81 12 58
07/08/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
18 48 45 02
08/08/61
3689
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
98 39 03 38
09/08/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 17 82 84
10/08/61
2790
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
78 12 78 52
14/08/61
1790
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 21 09 61
15/08/61
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 63 95 06
16/08/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 19 63 67
17/08/61
1349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 67 06 08
20/08/61
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 31 51 38
21/08/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 34 55 79
22/08/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 43 44 67
23/08/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 11 02 50
24/08/61
1267
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
23 53 29 98
27/08/61
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
84 45 84 42
28/08/61
3490
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 08 03 91
29/08/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 44 88 11
30/08/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 48 77 83
31/08/61
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 69 62 15
03/09/61
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 08 85 37
04/09/61
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 09 08 80
05/09/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 78 06 04
06/09/61
1350
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 88 58 57
07/09/61
1247
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 96 04 45
10/09/61
2368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 48 79 02
11/09/61
1456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 15 32 09
12/09/61
2390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
21 14 92 97
13/09/61
2790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 38 20 57
14/09/61
2578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 97 47 25
17/09/61
2470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 44 86 82
18/09/61
1368
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 35 93 03
19/09/61
2670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 78 48 38
20/09/61
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
62 08 22 31
21/09/61
1260
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 06 31 01
24/09/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 24 กันยายน 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
45
89
47
2.
50
40
25
19
3.
29
67
14
38
4.
59
34
56
16
5.
26
79
45
18
6.
14
68
39
37
7.
68
69
28
23
8.
15
38
60
59
9.
17
58
36
56
10.
13
29
47
13
11.
30
46
67
17
12.
18
19
38
50
13.
90
25
16
68
14.
56
12
37
45
15.
34
15
80
20
16.
60
16
17
67
17.
12
37
26
25
18.
38
78
58
70
19.
80
24
48
89
20.
16
13
68
60
21.
19
26
16
57
22.
48
70
57
78
23.
27
90
49
79
24.
70
56
10
10
25.
49
18
12
90
26.
69
49
69
46
27.
79
48
46
48
28.
37
35
40
35
29.
67
80
78
29
30.
45
60
15
40
31.
57
14
27
36
32.
78
27
30
30
33.
35
23
18
28
34.
23
59
29
26
35.
25
50
79
34
36.
89
30
70
58
37.
20
49
19
14
38.
36
89
50
27
39.
58
10
59
49
40.
40
47
34
15
41.
28
36
35
69
42.
46
28
23
39
43.
39
39
90
24
44.
24
20
20
80
45.
47
17
24
12
   
6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       38           อันดับ 1.          เลขล่าง       27
อันดับ 2.        เลขบน       68           อันดับ 2.          เลขล่าง       70
อันดับ 3.        เลขบน       13           อันดับ 3.          เลขล่าง       46
อันดับ 4.        เลขบน       16           อันดับ 4.          เลขล่าง       49
อันดับ 5.        เลขบน       56           อันดับ 5.          เลขล่าง       18
อันดับ 6.        เลขบน       48           อันดับ 6.          เลขล่าง       17
อันดับ 7.        เลขบน       37           อันดับ 7.          เลขล่าง       16
อันดับ 8.        เลขบน       67           อันดับ 8.          เลขล่าง       59
อันดับ 9.        เลขบน       60           อันดับ 9.          เลขล่าง       67
อันดับ 10.      เลขบน       45           อันดับ 10.        เลขล่าง        50
อันดับ 11.      เลขบน       57           อันดับ 11.        เลขล่าง       89
อันดับ 12.      เลขบน       78           อันดับ 12.        เลขล่าง       19
อันดับ 13.      เลขบน       26           อันดับ 13.        เลขล่าง       24
อันดับ 14.      เลขบน       18           อันดับ 14.        เลขล่าง       37
อันดับ 15.      เลขบน       25           อันดับ 15.        เลขล่าง       34
อันดับ 16.      เลขบน       30           อันดับ 16.        เลขล่าง       58
อันดับ 17.      เลขบน       29           อันดับ 17.        เลขล่าง       69
อันดับ 18.      เลขบน       14           อันดับ 18.        เลขล่าง       40
อันดับ 19.      เลขบน       27           อันดับ 19.        เลขล่าง       90
อันดับ 20.      เลขบน       79           อันดับ 20.        เลขล่าง       12
อันดับ 21.      เลขบน       89           อันดับ 21.        เลขล่าง       14
อันดับ 22.      เลขบน       49           อันดับ 22.        เลขล่าง       29
อันดับ 23.      เลขบน       10           อันดับ 23.        เลขล่าง       56
อันดับ 24.      เลขบน       70           อันดับ 24.        เลขล่าง       20
อันดับ 25.      เลขบน       15           อันดับ 25.        เลขล่าง       23
อันดับ 26.      เลขบน       19           อันดับ 26.        เลขล่าง       79
อันดับ 27.      เลขบน       36           อันดับ 27.        เลขล่าง       47
อันดับ 28.      เลขบน       50           อันดับ 28.        เลขล่าง       25
อันดับ 29.      เลขบน       40           อันดับ 29.        เลขล่าง       57
อันดับ 30.      เลขบน       59           อันดับ 30.        เลขล่าง       68
อันดับ 31.      เลขบน       69           อันดับ 31.        เลขล่าง       28
อันดับ 32.      เลขบน       28           อันดับ 32.        เลขล่าง       45
อันดับ 33.      เลขบน       34           อันดับ 33.        เลขล่าง       35
อันดับ 34.      เลขบน       46           อันดับ 34.        เลขล่าง       39
อันดับ 35.      เลขบน       35           อันดับ 32.        เลขล่าง       30
อันดับ 36.      เลขบน       58           อันดับ 36.        เลขล่าง       15
อันดับ 37.      เลขบน       23           อันดับ 37.        เลขล่าง       78
อันดับ 38.      เลขบน       39           อันดับ 38.        เลขล่าง       48
อันดับ 39.      เลขบน       90           อันดับ 39.        เลขล่าง       38 
อันดับ 40.      เลขบน       80           อันดับ 40.        เลขล่าง       26
อันดับ 41.      เลขบน       20           อันดับ 41.        เลขล่าง       80
อันดับ 42.      เลขบน       47           อันดับ 42.        เลขล่าง       36
อันดับ 43.      เลขบน       17           อันดับ 43.        เลขล่าง       60
อันดับ 44.      เลขบน       24           อันดับ 44.        เลขล่าง       13
อันดับ 45.      เลขบน       12           อันดับ 45.        เลขล่าง       10
7
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 21 กันยายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 4 8 0     เด่นเป็นดับ  235679   วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 14 18 23 27 29 36 38 45 47 50 56 69 78 90   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 17 20 26 35 39 40 48 57 59 68 80 11 22 44 77 66 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             12 15 19 24 28 30 37 46 49 58 60 67 79 33 55 88 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 16 19 25 28 29 34 37 38 46 47 56 70 89 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             14 15 18 23 24 27 36 45 50 60 69 78 79 90 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             12 17 20 26 30 35 39 48 49 57 58 67 80 11 44 66 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             38 68 13 16 17 56 48 37 67 60 45 57 78 26 18     
ชุดที่ 2             25 30 29 14 27 79 89 49 10 70 15 19 36 50 40     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             80 70 58 36 59 29 67 48 56 89 23 49 39 25 46     
ชุดที่ 2             90 28 20 14 26 60 30 18 35 69 16 78 24 34 38     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             45789  วิน+เบิ้ล  45 47 48 49 57 58 59 78 79 89     
ชุดที่ 2             12360  วิน+เบิ้ล  12 13 16 10 23 26 20 36 30 60     
ชุดที่ 3             13780  วิน+เบิ้ล  13 17 18 10 37 38 30 78 70 80
ชุดที่ 4             24569  วิน+เบิ้ล  24 25 26 29 45 46 49 56 59 69
________________________________________________________________________________________
8
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 21 กันยายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            1 2 6 0    เด่นเป็นดับ  345789  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 16 25 29 30 34 38 47 49 56 58 67 70 89   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             15 17 20 24 26 35 39 48 57 60 79 80 11 33 44 66 88 99    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 14 18 23 27 36 40 45 50 59 68 69 78 90 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             10 15 20 24 29 38 39 47 48 56 57 60 79 11 33 66 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 13 18 27 30 36 40 45 49 58 59 67 68 90 22 77    
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             14 16 19 23 25 28 34 37 46 50 69 70 78 89 55 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             27 70 46 49 18 17 16 10 59 67 50 89 36 19 24     
ชุดที่ 2             37 34 60 58 69 40 90 12 14 29 56 20 23 79 47     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             24 40 16 34 69 35 47 10 18 30 60 26 20 90 46     
ชุดที่ 2             25 45 19 17 67 29 12 59 27 38 37 23 36 79 56     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13560  วิน+เบิ้ล  13 15 16 10 35 36 30 56 50 60     
ชุดที่ 2             24789  วิน+เบิ้ล  24 27 28 29 47 48 49 78 79 89     
ชุดที่ 3             23578  วิน+เบิ้ล  23 25 27 28 35 37 38 57 58 78
ชุดที่ 4             14690  วิน+เบิ้ล  14 16 19 10 46 49 40 69 60 90
________________________________________________________________________________________
9
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 21 กันยายน 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
10
45
89
47
2.
47
40
25
19
3.
50
67
14
38
4.
29
34
56
16
5.
59
79
45
18
6.
26
68
39
37
7.
14
69
28
23
8.
68
38
60
59
9.
15
58
36
56
10.
17
29
47
13
11.
13
46
67
17
12.
30
19
24
50
13.
18
25
38
68
14.
90
12
16
45
15.
56
15
37
20
16.
34
16
80
67
17.
60
37
17
25
18.
12
78
26
70
19.
38
24
58
89
20.
80
13
48
60
21.
16
26
68
57
22.
19
70
16
78
23.
48
17
57
79
24.
27
90
49
10
25.
70
56
10
90
26.
49
18
12
46
27.
69
49
69
48
28.
79
48
46
35
29.
37
35
40
29
30.
67
80
78
40
31.
45
60
15
36
32.
57
14
27
30
33.
78
27
30
28
34.
35
23
18
26
35.
23
59
29
34
36.
25
50
79
58
37.
89
30
70
14
38.
20
49
19
27
39.
36
89
50
49
40.
58
10
59
15
41.
40
47
34
69
42.
28
36
35
12
43.
46
28
23
39
44.
39
39
90
24
45.
24
20
20
80

10
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       38           อันดับ 1.          เลขล่าง       27
อันดับ 2.        เลขบน       68           อันดับ 2.          เลขล่าง       70
อันดับ 3.        เลขบน       13           อันดับ 3.          เลขล่าง       46
อันดับ 4.        เลขบน       16           อันดับ 4.          เลขล่าง       49
อันดับ 5.        เลขบน       17           อันดับ 5.          เลขล่าง       18
อันดับ 6.        เลขบน       56           อันดับ 6.          เลขล่าง       17
อันดับ 7.        เลขบน       48           อันดับ 7.          เลขล่าง       16
อันดับ 8.        เลขบน       37           อันดับ 8.          เลขล่าง       10
อันดับ 9.        เลขบน       67           อันดับ 9.          เลขล่าง       59
อันดับ 10.      เลขบน       60           อันดับ 10.        เลขล่าง        67
อันดับ 11.      เลขบน       45           อันดับ 11.        เลขล่าง       50
อันดับ 12.      เลขบน       57           อันดับ 12.        เลขล่าง       89
อันดับ 13.      เลขบน       78           อันดับ 13.        เลขล่าง       36
อันดับ 14.      เลขบน       26           อันดับ 14.        เลขล่าง       19
อันดับ 15.      เลขบน       18           อันดับ 15.        เลขล่าง       24
อันดับ 16.      เลขบน       25           อันดับ 16.        เลขล่าง       37
อันดับ 17.      เลขบน       30           อันดับ 17.        เลขล่าง       34
อันดับ 18.      เลขบน       29           อันดับ 18.        เลขล่าง       60
อันดับ 19.      เลขบน       14           อันดับ 19.        เลขล่าง       58
อันดับ 20.      เลขบน       27           อันดับ 20.        เลขล่าง       69
อันดับ 21.      เลขบน       79           อันดับ 21.        เลขล่าง       40
อันดับ 22.      เลขบน       89           อันดับ 22.        เลขล่าง       90
อันดับ 23.      เลขบน       49           อันดับ 23.        เลขล่าง       12
อันดับ 24.      เลขบน       10           อันดับ 24.        เลขล่าง       14
อันดับ 25.      เลขบน       70           อันดับ 25.        เลขล่าง       29
อันดับ 26.      เลขบน       15           อันดับ 26.        เลขล่าง       56
อันดับ 27.      เลขบน       19           อันดับ 27.        เลขล่าง       20
อันดับ 28.      เลขบน       36           อันดับ 28.        เลขล่าง       23
อันดับ 29.      เลขบน       50           อันดับ 29.        เลขล่าง       79
อันดับ 30.      เลขบน       40           อันดับ 30.        เลขล่าง       47
อันดับ 31.      เลขบน       59           อันดับ 31.        เลขล่าง       25
อันดับ 32.      เลขบน       69           อันดับ 32.        เลขล่าง       57
อันดับ 33.      เลขบน       28           อันดับ 33.        เลขล่าง       68
อันดับ 34.      เลขบน       34           อันดับ 34.        เลขล่าง       28
อันดับ 35.      เลขบน       12           อันดับ 32.        เลขล่าง       45
อันดับ 36.      เลขบน       46           อันดับ 36.        เลขล่าง       35
อันดับ 37.      เลขบน       35           อันดับ 37.        เลขล่าง       39
อันดับ 38.      เลขบน       58           อันดับ 38.        เลขล่าง       30
อันดับ 39.      เลขบน       47           อันดับ 39.        เลขล่าง       15 
อันดับ 40.      เลขบน       23           อันดับ 40.        เลขล่าง       78
อันดับ 41.      เลขบน       39           อันดับ 41.        เลขล่าง       48
อันดับ 42.      เลขบน       90           อันดับ 42.        เลขล่าง       38
อันดับ 43.      เลขบน       80           อันดับ 43.        เลขล่าง       26
อันดับ 44.      เลขบน       24           อันดับ 44.        เลขล่าง       80
อันดับ 45.      เลขบน       20           อันดับ 45.        เลขล่าง       13
หน้า: [1] 2 3 ... 10