กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
26/12/60
1578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 37 58 48
27/12/60
1480
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 93 79 89
28/12/60
1689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 95 27 29
29/12/60
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 54 80 71
03/01/61
3678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 96 26 53
04/01/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 41 81 02
05/01/61
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 68 83 45
08/01/61
3456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 76 29 81
09/01/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 69 37 21
10/01/61
1258
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 69 72 92
11/01/61
3578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 32 72 80
12/01/61
2450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 65 50 19
15/01/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
78 04 48 66
16/01/61
1268
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
29 33 57 83
17/01/61
1248
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 49 92 88
18/01/61
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 18 41 32
19/01/61
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 89 38 34
22/01/61
3678
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
62 68 78 06
23/01/61
1279
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
78 76 04 78
24/01/61
1479
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 29 17 96
25/01/61
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
06 41 72 29
26/01/61
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 43 26 88
29/01/61
2670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 27 87 61
30/01/61
6789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 62 93 61
31/01/61
1234
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 08 80 86
01/02/61
1236
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 76 95 60
02/02/61
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 04 xx 35
05/02/61
2367
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 46 xx 32
06/02/61
1370
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 56 03 43
07/02/61
1248
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 27 50 44
08/02/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 86 56 66
09/02/61
6790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 28 75 45
12/02/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 83 69 45
13/02/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
61 04 08 03
14/02/61
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 45 73 09
15/02/61
1678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 76 35 86
16/02/61
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 87 11 89
19/02/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
2
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
26/12/60
3460
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 85 64 26
27/12/60
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 45 31 41
28/12/60
2390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 94 62 60
29/12/60
1268
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 25 51 42
03/01/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 25 55 82
04/01/61
1456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 88 28 49
05/01/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 66 81 43
08/01/61
1289
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 31 84 64
09/01/61
3790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
12 88 56 40
10/01/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
08 48 51 29
11/01/61
1689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 40 80 88
12/01/61
2680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
03 85 70 39
15/01/61
3790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 85 29 47
16/01/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 67 91 83
17/01/61
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 66 91 05
18/01/61
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 30 53 56
19/01/61
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 43 94 02
22/01/61
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 34 44 72
23/01/61
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 70 98 72
24/01/61
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 51 39 18
25/01/61
3478
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 45 76 67
26/01/61
1268
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 43 26 88
29/01/61
4580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 27 87 61
30/01/61
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 87 56 88
31/01/61
2789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 47 19 25
01/02/61
5690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 90 09 74
02/02/61
1378
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 44 xx 25
05/02/61
1890
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
xx 89 xx 03
06/02/61
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 76 29 89
07/02/61
3490
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
60 84 07 99
08/02/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
68 42 12 22
09/02/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 38 91 21
12/02/61
1349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 38 24 00
13/02/61
4689
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 59 63 58
14/02/61
4578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
64 58 30 94
15/02/61
1360
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 67 26 77
16/02/61
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
72 01 25 03
19/02/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
3
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 19 กุมภาพันธ์ 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
23
48
89
40
2.
14
10
25
70
3.
24
50
45
58
4.
36
24
23
24
5.
56
35
10
10
6.
37
12
70
27
7.
28
25
46
79
8.
35
60
20
59
9.
17
30
34
14
10.
69
17
36
48
11.
89
13
13
58
12.
68
79
68
47
13.
13
36
19
57
14.
19
20
12
56
15.
45
19
90
50
16.
80
90
15
36
17.
46
16
16
26
18.
48
47
47
67
19.
79
57
60
28
20.
10
58
28
37
21.
70
70
49
25
22.
18
37
67
39
23.
90
39
24
13
24.
50
59
58
48
25.
27
69
79
17
26.
38
23
18
20
27.
29
49
48
18
28.
34
18
29
12
29.
15
89
14
80
30.
26
29
38
19
31.
78
14
78
38
32.
40
34
40
78
33.
60
15
17
69
34.
25
26
27
29
35.
47
80
26
49
36.
49
46
39
16
37.
59
56
59
60
38.
20
27
30
35
39.
30
68
50
23
40.
12
28
56
34
41.
39
38
57
45
42.
16
40
69
30
43.
67
45
80
90
44.
57
67
37
68
45.
58
78
35
89
 
4
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       36           อันดับ 1.          เลขล่าง       37
อันดับ 2.        เลขบน       10           อันดับ 2.          เลขล่าง       57
อันดับ 3.        เลขบน       24           อันดับ 3.          เลขล่าง       69
อันดับ 4.        เลขบน       13           อันดับ 4.          เลขล่าง       23
อันดับ 5.        เลขบน       70           อันดับ 5.          เลขล่าง       79
อันดับ 6.        เลขบน       79           อันดับ 6.          เลขล่าง       17
อันดับ 7.        เลขบน       19           อันดับ 7.          เลขล่าง       14
อันดับ 8.        เลขบน       48           อันดับ 8.          เลขล่าง       28
อันดับ 9.        เลขบน       18           อันดับ 9.          เลขล่าง       13
อันดับ 10.      เลขบน       17           อันดับ 10.        เลขล่าง        40
อันดับ 11.      เลขบน       14           อันดับ 11.        เลขล่าง       80
อันดับ 12.      เลขบน       29           อันดับ 12.        เลขล่าง       50
อันดับ 13.      เลขบน       25           อันดับ 13.        เลขล่าง       34
อันดับ 14.      เลขบน       15           อันดับ 14.        เลขล่าง       15
อันดับ 15.      เลขบน       47           อันดับ 15.        เลขล่าง       39
อันดับ 16.      เลขบน       26           อันดับ 16.        เลขล่าง       18
อันดับ 17.      เลขบน       49           อันดับ 17.        เลขล่าง       45
อันดับ 18.      เลขบน       60           อันดับ 18.        เลขล่าง       35
อันดับ 19.      เลขบน       59           อันดับ 18.        เลขล่าง       20
อันดับ 20.      เลขบน       46           อันดับ 18.        เลขล่าง       78
อันดับ 21.      เลขบน       23           อันดับ 21.        เลขล่าง       56
อันดับ 22.      เลขบน       20           อันดับ 22.        เลขล่าง       90
อันดับ 23.      เลขบน       34           อันดับ 23.        เลขล่าง       47
อันดับ 24.      เลขบน       27           อันดับ 24.        เลขล่าง       29
อันดับ 25.      เลขบน       50           อันดับ 25.        เลขล่าง       89
อันดับ 26.      เลขบน       12           อันดับ 26.        เลขล่าง       60
อันดับ 27.      เลขบน       56           อันดับ 27.        เลขล่าง       48
อันดับ 28.      เลขบน       28           อันดับ 28.        เลขล่าง       70
อันดับ 29.      เลขบน       39           อันดับ 29.        เลขล่าง       68
อันดับ 30.      เลขบน       38           อันดับ 30.        เลขล่าง       19
อันดับ 31.      เลขบน       69           อันดับ 31.        เลขล่าง       12
อันดับ 32.      เลขบน       16           อันดับ 32.        เลขล่าง       38
อันดับ 33.      เลขบน       40           อันดับ 33.        เลขล่าง       24
อันดับ 34.      เลขบน       80           อันดับ 34.        เลขล่าง       16
อันดับ 35.      เลขบน       30           อันดับ 32.        เลขล่าง       59
อันดับ 36.      เลขบน       45           อันดับ 36.        เลขล่าง       36
อันดับ 37.      เลขบน       37           อันดับ 37.        เลขล่าง       46
อันดับ 38.      เลขบน       90           อันดับ 38.        เลขล่าง       58
อันดับ 39.      เลขบน       57           อันดับ 39.        เลขล่าง       49
อันดับ 40.      เลขบน       67           อันดับ 40.        เลขล่าง       67
อันดับ 41.      เลขบน       35           อันดับ 41.        เลขล่าง       26
อันดับ 42.      เลขบน       68           อันดับ 42.        เลขล่าง       27
อันดับ 43.      เลขบน       58           อันดับ 43.        เลขล่าง       10
อันดับ 44.      เลขบน       78           อันดับ 44.        เลขล่าง       25
อันดับ 45.      เลขบน       89           อันดับ 45.        เลขล่าง       30
5
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2018, 16:38:17 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1805.89 + 5.03 ช่องตลาด   
 
6
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2018, 16:37:26 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1805.89 + 5.03
 
7
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2018, 14:30:27 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1806.11 + 5.25 ช่อง 9 คู่แรก     
1804.57 + 3.71 ช่อง 9 คู่สอง     
8
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2018, 14:28:12 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1806.47 + 5.61 ช่องตลาด   
9
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2018, 12:31:35 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1806.87 + 6.01 ช่องตลาด   
 
 
10
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2018, 12:30:29 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1806.87 + 6.01    
 
หน้า: [1] 2 3 ... 10