กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 22 มิถุนายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             2 6 7 9    เด่นเป็นดับ  134580  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 17 18 26 27 29 35 36 38 45 47 56 80 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 14 15 23  24 30 49 50 58 60 67 69 78 79 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 19 20 28 37 39 40 46 48 57 59 68 11 22 55 66 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             13 16 17 25 26 34 35 40 59 68 70 80 89 22 44 77 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 18 19 27 28 30 36 37 45 46 49 58 67 90 55 00   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 14 15 23 24 29 38 47 50 56 60 69 78 79 33 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             35 56 49 59 39 10 19 58 47 78 60 67 12 23 14
ชุดที่ 2             20 24 70 46 50 79 30 40 25 15 16 29 69 34 57
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             20 59 26 24 35 36 68 12 13 29 58 70 45 56 69
ชุดที่ 2             34 17 57 40 10 67 15 78 23 79 27 50 38 37 30     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             13479  วิน+เบิ้ล  13 14 17 19 34 37 39 47 49 79     
ชุดที่ 2             25680  วิน+เบิ้ล  25 26 28 20 56 58 50 68 60 80     
ชุดที่ 3             24689  วิน+เบิ้ล  24 26 28 29 46 48 49 68 69 89
ชุดที่ 4             13570  วิน+เบิ้ล  13 15 17 10 35 37 30 57 50 70
________________________________________________________________________________________
2
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 22 มิถุนายน 2561
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 6 8 9     เด่นเป็นดับ  134570  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 17 19 26 28 29 35 37 38 46 47 56 80 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             13 14 16 23 25 34 40 50 59 68 69 70 78 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             15 18 20 24 27 36 39 45 48 57 60 79 90 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 18 19 23 27 28 36 37 45 46 50 69 78 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 16 20 25 30 34 39 48 49 57 58 67 70 89 11 66   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             10 13 15 24 29 38 40 47 56 59 60 68 79 22 33 77 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             10 18 19 27 28 29 36 37 38 45 46 47 56 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             80 37 12 35 26 78 29 34 39 90 23 89 17 45 20
ชุดที่ 2             68 38 36 47 57 30 67 58 16 70 60 18 69 59 25
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             68 28 10 16 27 14 50 18 49 90 23 48 24 30 57
ชุดที่ 2             47 68 40 20 58 80 89 56 45 29 35 15 26 36 17     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24670  วิน+เบิ้ล  24 26 27 20 46 47 40 67 60 70     
ชุดที่ 2             13589  วิน+เบิ้ล  13 15 18 19 35 38 39 58 59 89     
ชุดที่ 3             23570  วิน+เบิ้ล  23 25 27 20 35 37 30 57 50 70
ชุดที่ 4             14689  วิน+เบิ้ล  14 16 18 19 46 48 49 68 69 89
________________________________________________________________________________________
3
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
30/04/61
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
56 96 11 11
02/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 09 26 13
03/05/61
4589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 94 66 80
04/05/61
3478
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
81 83 27 87
07/05/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 17 99 80
08/05/61
1269
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 92 22 25
09/05/61
1345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 92 77 90
10/05/61
1270
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
30 52 19 89
11/05/61
3578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
55 88 72 93
14/05/61
3457
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
26 57 16 10
15/05/61
4580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 19 04 86
16/05/61
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 85 77 62
17/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 06 47 20
18/05/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 87 80 17
21/05/61
1347
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 75 71 31
22/05/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
70 55 20 71
23/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 30 79 60
24/05/61
2459
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 46 67 51
25/05/61
2789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 81 51 21
28/05/61
1490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 24 04 54
30/05/61
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 02 09 14
31/05/61
5890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 90 42 97
01/06/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 28 09 82
04/06/61
4589
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 29 50 29
05/06/61
3890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 27 57 71
06/06/61
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 57 07 70
07/06/61
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
46 46 80 05
08/06/61
4678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 30 75 04
11/06/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
80 52 61 11
12/06/61
1570
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
15 71 61 29
13/06/61
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
69 33 18 34
14/06/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
57 09 37 86
15/06/61
5790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 36 37 82
18/06/61
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
17 81 83 68
19/06/61
2890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 27 22 54
20/06/61
3678
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
48 98 73 26
21/06/61
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 27 80 44
22/06/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
4
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
27/04/61
3690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 49 82 82
30/04/61
2390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
54 94 09 09
02/05/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 02 85 02
03/05/61
1450
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 19 53 33
04/05/61
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 97 53 93
07/05/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 30 12 07
08/05/61
1390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 92 22 25
09/05/61
4680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
34 33 48 35
10/05/61
3489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 62 29 01
11/05/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
66 99 83 04
14/05/61
3457
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 64 23 17
15/05/61
3590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
31 91 06 24
16/05/61
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 01 09 24
17/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
92 44 85 58
18/05/61
1239
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
45 33 40 97
21/05/61
1579
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
87 58 54 14
22/05/61
3470
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
39 76 11 60
23/05/61
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 41 92 11
24/05/61
4790
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 14 93 09
25/05/61
3689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 30 00 70
28/05/61
1250
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 97 17 67
30/05/61
3679
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 52 45 40
31/05/61
1357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 24 72 83
01/06/61
1238
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
85 69 88 15
04/06/61
1267
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 47 68 47
05/06/61
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
49 02 72 42
06/06/61
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 86 36 99
07/06/61
1268
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 76 10 65
08/06/61
2345
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
74 75 30 01
11/06/61
5789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 48 57 07
12/06/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
04 60 50 18
13/06/61
7890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 96 11 95
14/06/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 25 97 48
15/06/61
1240
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 50 51 04
18/06/61
1479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
65 01 99 14
19/06/61
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
79 41 46 14
20/06/61
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 44 19 72
21/06/61
3489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 99 46 82
22/06/61
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
5
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 22 มิถุนายน 2561

 
   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
36
48
89
47
2.
68
10
25
57
3.
19
13
23
19
4.
10
47
10
38
5.
78
70
46
69
6.
47
39
12
30
7.
49
59
58
16
8.
67
26
48
36
9.
58
56
29
18
10.
60
45
14
46
11.
35
14
78
37
12.
50
50
30
23
13.
12
12
56
67
14.
90
23
69
48
15.
25
40
35
58
16.
39
37
45
24
17.
16
67
39
27
18.
29
35
28
59
19.
34
80
13
35
20.
27
34
60
56
21.
56
79
49
49
22.
37
68
59
78
23.
18
36
68
80
24.
59
15
34
25
25.
30
69
36
90
26.
26
49
26
89
27.
14
38
19
39
28.
40
28
27
10
29.
70
19
47
20
30.
23
58
17
13
31.
38
60
20
60
32.
20
78
79
15
33.
28
24
67
12
34.
24
20
15
14
35.
45
29
40
79
36.
46
57
24
17
37.
79
46
90
70
38.
80
30
50
50
39.
15
25
70
40
40.
69
17
57
29
41.
57
90
16
34
42.
17
36
18
28
43.
89
18
38
68
44.
48
89
37
45
45.
13
27
80
26
   
6
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       35           อันดับ 1.          เลขล่าง       80
อันดับ 2.        เลขบน       56           อันดับ 2.          เลขล่าง       37
อันดับ 3.        เลขบน       49           อันดับ 3.          เลขล่าง       12
อันดับ 4.        เลขบน       59           อันดับ 4.          เลขล่าง       35
อันดับ 5.        เลขบน       39           อันดับ 5.          เลขล่าง       26
อันดับ 6.        เลขบน       10           อันดับ 6.          เลขล่าง       78
อันดับ 7.        เลขบน       19           อันดับ 7.          เลขล่าง       29
อันดับ 8.        เลขบน       58           อันดับ 8.          เลขล่าง       34
อันดับ 9.        เลขบน       47           อันดับ 9.          เลขล่าง       39
อันดับ 10.      เลขบน       78           อันดับ 10.        เลขล่าง        90
อันดับ 11.      เลขบน       60           อันดับ 11.        เลขล่าง       23
อันดับ 12.      เลขบน       67           อันดับ 12.        เลขล่าง       89
อันดับ 13.      เลขบน       12           อันดับ 13.        เลขล่าง       17
อันดับ 14.      เลขบน       23           อันดับ 14.        เลขล่าง       45
อันดับ 15.      เลขบน       14           อันดับ 15.        เลขล่าง       20
อันดับ 16.      เลขบน       20           อันดับ 16.        เลขล่าง       68
อันดับ 17.      เลขบน       24           อันดับ 17.        เลขล่าง       38
อันดับ 18.      เลขบน       70           อันดับ 18.        เลขล่าง       36
อันดับ 19.      เลขบน       46           อันดับ 19.        เลขล่าง       47
อันดับ 20.      เลขบน       50           อันดับ 20.        เลขล่าง       57
อันดับ 21.      เลขบน       79           อันดับ 21.        เลขล่าง       30
อันดับ 22.      เลขบน       30           อันดับ 22.        เลขล่าง       67
อันดับ 23.      เลขบน       40           อันดับ 23.        เลขล่าง       58
อันดับ 24.      เลขบน       25           อันดับ 24.        เลขล่าง       16
อันดับ 25.      เลขบน       15           อันดับ 25.        เลขล่าง       70
อันดับ 26.      เลขบน       16           อันดับ 26.        เลขล่าง       60
อันดับ 27.      เลขบน       29           อันดับ 27.        เลขล่าง       18
อันดับ 28.      เลขบน       69           อันดับ 28.        เลขล่าง       69
อันดับ 29.      เลขบน       34           อันดับ 29.        เลขล่าง       59
อันดับ 30.      เลขบน       57           อันดับ 30.        เลขล่าง       25
อันดับ 31.      เลขบน       90           อันดับ 31.        เลขล่าง       48
อันดับ 32.      เลขบน       36           อันดับ 32.        เลขล่าง       24
อันดับ 33.      เลขบน       28           อันดับ 33.        เลขล่าง       50
อันดับ 34.      เลขบน       17           อันดับ 34.        เลขล่าง       15
อันดับ 35.      เลขบน       18           อันดับ 32.        เลขล่าง       40
อันดับ 36.      เลขบน       38           อันดับ 36.        เลขล่าง       56
อันดับ 37.      เลขบน       68           อันดับ 37.        เลขล่าง       10
อันดับ 38.      เลขบน       45           อันดับ 38.        เลขล่าง       79
อันดับ 39.      เลขบน       48           อันดับ 39.        เลขล่าง       14
อันดับ 40.      เลขบน       89           อันดับ 40.        เลขล่าง       49
อันดับ 41.      เลขบน       37           อันดับ 41.        เลขล่าง       19
อันดับ 42.      เลขบน       26           อันดับ 42.        เลขล่าง       27
อันดับ 43.      เลขบน       13           อันดับ 43.        เลขล่าง       13
อันดับ 44.      เลขบน       27           อันดับ 44.        เลขล่าง       46
อันดับ 45.      เลขบน       80           อันดับ 45.        เลขล่าง       28
7
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มิถุนายน 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2018, 16:40:05 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1634.44 - 29.82 ช่องตลาด   
8
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2018, 16:39:09 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1634.44 - 29.82    
 
9
ผลหุ้นช่องตลาด บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มิถุนายน 2561 (ช่องตลาด)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2018, 14:31:49 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1643.84 - 20.42 ช่องตลาด   

10
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหุ้นไทย 21 มิถุนายน 2561 (ช่อง 9)
« กระทู้ล่าสุด โดย LottoSociety เมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2018, 14:29:39 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1641.80 - 22.46 ช่อง 9 คู่แรก   
1640.78 - 23.48 ช่อง 9 คู่สอง 
หน้า: [1] 2 3 ... 10