กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ วันนี้ เวลา 16:39:02 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1562.99 + 8.11
2
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ วันนี้ เวลา 14:58:08 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1562.37 + 7.49 ช่อง 9 คู่แรก     
1561.85 + 6.97 ช่อง 9 คู่สอง
3
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ วันนี้ เวลา 12:30:24 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1561.50 + 6.62
4
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             4 7 8 9    เด่นเป็นดับ  123560  วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 17 18 26 27 35 36 40 45 59 68 80 90 22 44 77 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             15 17 18 24 26 27 35 36 45 60 79 80 90 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 14 20 23 30 39 48 49 50 57 58 67 69 78 11 66   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             13 16 19 25 28 34 37 40 46 59 68 70 89 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99     ________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             68 78 28 30 14 37 34 15 90 40 70 46 25 56 13
ชุดที่ 2             18 23 16 79 58 20 50 29 47 17 45 10 39 19 59
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             30 10 60 26 14 13 46 12 56 47 79 39 90 18 37
ชุดที่ 2             58 24 15 68 67 48 45 17 16 27 57 38 69 50 25     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24589  วิน+เบิ้ล  24 25 28 29 45 48 49 58 59 89     
ชุดที่ 2             13670  วิน+เบิ้ล  13 16 17 10 36 37 30 67 60 70     
ชุดที่ 3             13570  วิน+เบิ้ล  13 15 17 10 35 37 30 57 50 70
ชุดที่ 4             24689  วิน+เบิ้ล  24 26 28 29 46 48 49 68 69 89
________________________________________________________________________________________
5
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 3 9 0     เด่นเป็นดับ  145678  วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 14 20 23 29 38 39 47 48 50 56 57 69 78 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 18 20 27 30 36 39 45 48 49 57 58 67 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 15 19 24 28 37 40 46 59 60 68 79 22 33 55 77 88 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 13 18 27 29 36 38 40 45 47 56 59 68 90 22 77   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             56 30 39 57 80 45 78 68 47 24 23 25 60 35 19
ชุดที่ 2             15 29 17 18 12 58 34 13 49 27 67 50 79 38 89
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             90 70 78 10 59 27 13 68 79 80 12 67 19 26 56
ชุดที่ 2             29 47 23 67 50 35 14 16 24 34 89 36 20 69 15     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             12689  วิน+เบิ้ล  12 16 18 19 26 28 29 68 69 89     
ชุดที่ 2             34570  วิน+เบิ้ล  34 35 37 30 45 47 40 57 50 70     
ชุดที่ 3             45890  วิน+เบิ้ล  45 48 49 40 58 59 50 89 80 90
ชุดที่ 4             12367  วิน+เบิ้ล  12 13 16 17 23 26 27 36 37 67
________________________________________________________________________________________
6
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 20 มกราคม 2560


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
78
70
46
79
2.
58
14
34
50
3.
26
18
90
59
4.
39
49
37
40
5.
80
10
24
69
6.
34
36
30
13
7.
79
37
49
90
8.
40
24
56
19
9.
23
13
19
17
10.
25
12
58
29
11.
47
68
28
20
12.
13
78
60
16
13.
29
79
59
45
14.
68
20
78
28
15.
50
57
14
37
16.
14
16
10
47
17.
12
69
48
70
18.
67
30
40
27
19.
38
46
68
34
20.
28
15
18
26
21.
59
48
39
46
22.
78
80
26
30
23.
30
25
15
68
24.
10
58
50
78
25.
70
28
16
35
26.
37
29
70
14
27.
60
40
17
25
28.
15
47
25
15
29.
17
34
27
40
30.
56
90
38
56
31.
18
38
13
57
32.
46
19
20
12
33.
69
35
23
89
34.
45
56
79
23
35.
16
23
29
60
36.
27
50
47
18
37.
20
39
45
49
38.
24
17
80
58
39.
48
45
89
67
40.
57
59
36
10
41.
19
27
57
39
42.
49
89
67
24
43.
89
26
35
80
44.
35
60
12
48
45.
36
67
69
38
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
7
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 20 มกราคม 2560 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       68           อันดับ 1.          เลขล่าง       56
อันดับ 2.        เลขบน       78           อันดับ 2.          เลขล่าง       30
อันดับ 3.        เลขบน       28           อันดับ 3.          เลขล่าง       39
อันดับ 4.        เลขบน       30           อันดับ 4.          เลขล่าง       57
อันดับ 5.        เลขบน       14           อันดับ 5.          เลขล่าง       80
อันดับ 6.        เลขบน       37           อันดับ 6.          เลขล่าง       45
อันดับ 7.        เลขบน       34           อันดับ 7.          เลขล่าง       78
อันดับ 8.        เลขบน       15           อันดับ 8.          เลขล่าง       68
อันดับ 9.        เลขบน       90           อันดับ 9.          เลขล่าง       47
อันดับ 10.      เลขบน       40           อันดับ 10.        เลขล่าง       24
อันดับ 11.      เลขบน       70           อันดับ 11.        เลขล่าง       23
อันดับ 12.      เลขบน       46           อันดับ 12.        เลขล่าง       25
อันดับ 13.      เลขบน       25           อันดับ 13.        เลขล่าง       60
อันดับ 14.      เลขบน       56           อันดับ 14.        เลขล่าง       35
อันดับ 15.      เลขบน       13           อันดับ 15.        เลขล่าง       19
อันดับ 16.      เลขบน       18           อันดับ 16.        เลขล่าง       15
อันดับ 17.      เลขบน       23           อันดับ 17.        เลขล่าง       29
อันดับ 18.      เลขบน       16           อันดับ 18.        เลขล่าง       17
อันดับ 19.      เลขบน       79           อันดับ 19.        เลขล่าง       18
อันดับ 20.      เลขบน       58           อันดับ 20.        เลขล่าง       12
อันดับ 21.      เลขบน       20           อันดับ 21.        เลขล่าง       58
อันดับ 22.      เลขบน       50           อันดับ 22.        เลขล่าง       34
อันดับ 23.      เลขบน       29           อันดับ 23.        เลขล่าง       13
อันดับ 24.      เลขบน       47           อันดับ 24.        เลขล่าง       49
อันดับ 25.      เลขบน       17           อันดับ 25.        เลขล่าง       27
อันดับ 26.      เลขบน       45           อันดับ 26.        เลขล่าง       67
อันดับ 27.      เลขบน       10           อันดับ 27.        เลขล่าง       50
อันดับ 28.      เลขบน       39           อันดับ 28.        เลขล่าง       79
อันดับ 29.      เลขบน       19           อันดับ 29.        เลขล่าง       38
อันดับ 30.      เลขบน       59           อันดับ 30.        เลขล่าง       89
อันดับ 31.      เลขบน       49           อันดับ 31.        เลขล่าง       70
อันดับ 32.      เลขบน       27           อันดับ 32.        เลขล่าง       37
อันดับ 33.      เลขบน       57           อันดับ 33.        เลขล่าง       40
อันดับ 34.      เลขบน       24           อันดับ 34.        เลขล่าง       36
อันดับ 35.      เลขบน       80           อันดับ 35.        เลขล่าง       26
อันดับ 36.      เลขบน       89           อันดับ 36.        เลขล่าง       48
อันดับ 37.      เลขบน       26           อันดับ 37.        เลขล่าง       90
อันดับ 38.      เลขบน       48           อันดับ 38.        เลขล่าง       46
อันดับ 39.      เลขบน       35           อันดับ 39.        เลขล่าง       69
อันดับ 40.      เลขบน       60           อันดับ 40.        เลขล่าง       28
อันดับ 41.      เลขบน       12           อันดับ 41.        เลขล่าง       10
อันดับ 42.      เลขบน       38           อันดับ 42.        เลขล่าง       20
อันดับ 43.      เลขบน       36           อันดับ 43.        เลขล่าง       16
อันดับ 44.      เลขบน       67           อันดับ 44.        เลขล่าง       14
อันดับ 45.      เลขบน       69           อันดับ 45.        เลขล่าง       59

      สถิตินี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขไปกลับ บน - ล่าง ที่ยังไม่ออกนานสุดจนถึงรอบปัจจุบัน ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างหวยหุ้นไทยที่ยังไม่ออกในแต่ละวัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทย เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
8
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / ผลหวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ วันนี้ เวลา 10:01:32 »
ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1553.93 - 0.95 ช่อง 9 คู่แรก
1552.82 - 2.06 ช่อง 9 คู่สอง
9
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             4 7 8 9    เด่นเป็นดับ  123560  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 17 18 26 27 35 36 40 45 59 68 80 90 22 44 77 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             15 17 18 24 26 27 35 36 45 60 79 80 90 33 44 88 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             12 14 20 23 30 39 48 49 50 57 58 67 69 78 11 66   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             13 16 19 25 28 34 37 40 46 59 68 70 89 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99     ________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             68 78 28 30 14 37 34 15 90 40 70 46 25 56 13
ชุดที่ 2             18 23 16 79 58 20 50 29 47 17 45 10 39 19 59
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             30 10 60 26 14 13 46 12 56 47 79 39 90 18 37
ชุดที่ 2             58 24 15 68 67 48 45 17 16 27 57 38 69 50 25     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24589  วิน+เบิ้ล  24 25 28 29 45 48 49 58 59 89     
ชุดที่ 2             13670  วิน+เบิ้ล  13 16 17 10 36 37 30 67 60 70     
ชุดที่ 3             13570  วิน+เบิ้ล  13 15 17 10 35 37 30 57 50 70
ชุดที่ 4             24689  วิน+เบิ้ล  24 26 28 29 46 48 49 68 69 89
________________________________________________________________________________________
10
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 20 มกราคม 2560
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            2 3 9 0     เด่นเป็นดับ  145678  วิน+เบิ้ล
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             10 14 20 23 29 38 39 47 48 50 56 57 69 78 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 18 20 27 30 36 39 45 48 49 57 58 67 90 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 15 19 24 28 37 40 46 59 60 68 79 22 33 55 77 88 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             14 17 19 23 26 28 35 37 46 50 69 78 80 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 13 18 27 29 36 38 40 45 47 56 59 68 90 22 77   
________________________________________________________________________________________ 
ชุดที่ 6             15 16 20 24 25 34 39 48 57 60 70 79 89 11 33 66 88     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           12 13 14 23 30 40 49 50 58 59 67 68 69 78 22 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             56 30 39 57 80 45 78 68 47 24 23 25 60 35 19
ชุดที่ 2             15 29 17 18 12 58 34 13 49 27 67 50 79 38 89
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             90 70 78 10 59 27 13 68 79 80 12 67 19 26 56
ชุดที่ 2             29 47 23 67 50 35 14 16 24 34 89 36 20 69 15     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             12689  วิน+เบิ้ล  12 16 18 19 26 28 29 68 69 89     
ชุดที่ 2             34570  วิน+เบิ้ล  34 35 37 30 45 47 40 57 50 70     
ชุดที่ 3             45890  วิน+เบิ้ล  45 48 49 40 58 59 50 89 80 90
ชุดที่ 4             12367  วิน+เบิ้ล  12 13 16 17 23 26 27 36 37 67
________________________________________________________________________________________
หน้า: [1] 2 3 ... 10