กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สรุปผลงาน เลขบน หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นบน    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
30/12/59
3567
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
16 00 32 94
04/01/60
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
27 44 79 58
05/01/60
3670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
02 50 29 76
06/01/60
2468
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 93 47 48
09/01/60
1569
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
84 17 54 08
10/01/60
3570
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 45 80 10
11/01/60
1259
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
77 60 89 93
12/01/60
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
91 59 63 84
13/01/60
6789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 72 57 24
16/01/60
1257
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
88 98 76 80
17/01/60
6790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 26 35 84
18/01/60
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
53 06 12 83
19/01/60
5670
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 67 69 88
20/01/60
4789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 50 37 99
23/01/60
3680
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 81 77 79
24/01/60
1259
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 11 07 82
25/01/60
5790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
78 73 61 29
26/01/60
3490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
76 28 82 00
27/01/60
1236
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
75 60 43 80
30/01/60
2690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
97 18 98 56
31/01/60
1380
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
89 29 56 31
01/02/60
3456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
07 98 16 32
02/02/60
4689
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
99 38 83 67
03/02/60
4690
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 85 68 28
06/02/60
2456
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
32 67 41 13
07/02/60
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
71 47 19 52
08/02/60
2357
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 83 58 29
09/02/60
1789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 22 37 25
10/02/60
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
63 14 34 24
14/02/60
3789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
43 98 33 24
15/02/60
1280
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 80 58 37
16/02/60
3580
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
51 26 12 05
17/02/60
4689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 53 57 84
20/02/60
3489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
1 2
1 2
1 2 3 4
68 23 43 47
21/02/60
1489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
41 83 69 42
22/02/60
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
35 70 31 04
23/02/60
3569
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
13 56 25 32
24/02/60
1589
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
73 47 17 59
27/02/60
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
2
สรุปผลงาน เลขล่าง หวยหุ้นไทย ไป - กลับ

หวยหุ้นวันนี้ 
เลขเด่นล่าง    เด่นเป็นดับ     เลขชุดหวยหุ้นไทยทั้งหมด    ชุดจัดอันดับ    ชุดประจำวัน    เลขชุด 5 ตัววิน    ผลหวยหุ้นไทย 
04/01/60
1890
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
33 50 85 64
05/01/60
2490
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
44 29 71 18
06/01/60
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 12 58 43
09/01/60
1456
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
36 31 94 40
10/01/60
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 37 72 02
11/01/60
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 50 79 83
12/01/60
1489
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
98 66 70 09
13/01/60
3479
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
10 88 73 40
16/01/60
4690
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
36 26 48 44
17/01/60
1290
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
09 46 55 96
18/01/60
1790
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 34
69 22 28 01
19/01/60
1260
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
20 16 14 95
20/01/60
2390
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
95 62 49 11
23/01/60
2580
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
20 82 78 80
24/01/60
1290
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 32 28 03
25/01/60
1240
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
96 91 79 47
26/01/60
3579
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
47 99 53 71
27/01/60
2367
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
25 40 57 20
30/01/60
1489
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
83 38 18 24
31/01/60
1270
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 27 00 25
01/02/60
1289
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
24 67 85 99
02/02/60
5789
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
67 06 49 65
03/02/60
1378
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
40 85 68 28
06/02/60
4578
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 72 46 18
07/02/60
1356
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
42 66 06 61
08/02/60
4579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
11 31 06 77
09/02/60
5678
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
82 07 92 04
10/02/60
7890
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
38 89 09 99
14/02/60
2349
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
19 26 91 00
15/02/60
1230
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
58 44 66 13
16/02/60
3579
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
14 89 75 68
17/02/60
5689
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
37 48 52 79
20/02/60
3578
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
84 61 41 63
21/02/60
2590
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
94 64 78 05
22/02/60
1458
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
93 28 89 62
23/02/60
6789
หลุด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
91 48 79 72
24/02/60
3467
ผ่าน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2
1 2
1 2 3 4
59 85 15 73
27/02/60
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
   
3
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 27 กุมภาพันธ์ 2560


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
58
49
46
40
2.
26
10
90
69
3.
80
36
24
90
4.
40
24
30
19
5.
25
13
49
17
6.
47
12
60
20
7.
29
68
59
16
8.
50
78
78
45
9.
12
79
10
70
10.
38
20
48
27
11.
59
57
40
34
12.
78
16
68
26
13.
30
69
18
46
14.
10
30
39
30
15.
60
46
26
68
16.
56
15
15
78
17.
18
48
50
35
18.
46
58
27
14
19.
69
40
20
15
20.
45
34
23
57
21.
16
90
79
12
22.
27
19
29
89
23.
20
39
47
60
24.
48
17
45
18
25.
49
45
80
49
26.
39
59
36
58
27.
19
27
67
10
28.
78
50
70
39
29.
67
37
28
38
30.
57
28
89
79
31.
79
60
56
28
32.
89
18
16
80
33.
70
29
38
56
34.
23
25
35
67
35.
17
67
14
13
36.
36
14
19
29
37.
34
89
37
25
38.
28
80
58
37
39.
15
26
12
50
40.
24
35
57
48
41.
68
23
34
47
42.
14
38
69
24
43.
35
70
13
40
44.
13
56
25
23
45.
37
47
17
59
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
4
สถิติจัดอันดับตัวเลขหวยหุ้นไทย set เลขตกค้างนานสุด
ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ไปกลับ บน - ล่าง)


อันดับ 1.        เลขบน       30           อันดับ 1.          เลขล่าง       45
อันดับ 2.        เลขบน       90           อันดับ 2.          เลขล่าง       12
อันดับ 3.        เลขบน       46           อันดับ 3.          เลขล่าง       34
อันดับ 4.        เลขบน       20           อันดับ 4.          เลขล่าง       10
อันดับ 5.        เลขบน       45           อันดับ 5.          เลขล่าง       80
อันดับ 6.        เลขบน       10           อันดับ 6.          เลขล่าง       23
อันดับ 7.        เลขบน       49           อันดับ 7.          เลขล่าง       30
อันดับ 8.        เลขบน       27           อันดับ 8.          เลขล่าง       69
อันดับ 9.        เลขบน       39           อันดับ 9.          เลขล่าง       47
อันดับ 10.      เลขบน       78           อันดับ 10.        เลขล่าง       35
อันดับ 11.      เลขบน       60           อันดับ 11.        เลขล่าง       17
อันดับ 12.      เลขบน       79           อันดับ 12.        เลขล่าง       20
อันดับ 13.      เลขบน       18           อันดับ 13.        เลขล่าง       67
อันดับ 14.      เลขบน       16           อันดับ 14.        เลขล่าง       56
อันดับ 15.      เลขบน       79           อันดับ 15.        เลขล่าง       18
อันดับ 16.      เลขบน       19           อันดับ 16.        เลขล่าง       24
อันดับ 17.      เลขบน       29           อันดับ 17.        เลขล่าง       60
อันดับ 18.      เลขบน       36           อันดับ 18.        เลขล่าง       70
อันดับ 19.      เลขบน       89           อันดับ 19.        เลขล่าง       29
อันดับ 20.      เลขบน       28           อันดับ 20.        เลขล่าง       40
อันดับ 21.      เลขบน       80           อันดับ 21.        เลขล่าง       38
อันดับ 22.      เลขบน       58           อันดับ 22.        เลขล่าง       90
อันดับ 23.      เลขบน       15           อันดับ 23.        เลขล่าง       13
อันดับ 24.      เลขบน       26           อันดับ 24.        เลขล่าง       57
อันดับ 25.      เลขบน       12           อันดับ 25.        เลขล่าง       68
อันดับ 26.      เลขบน       50           อันดับ 26.        เลขล่าง       25
อันดับ 27.      เลขบน       57           อันดับ 27.        เลขล่าง       16
อันดับ 28.      เลขบน       48           อันดับ 28.        เลขล่าง       14
อันดับ 29.      เลขบน       68           อันดับ 29.        เลขล่าง       36
อันดับ 30.      เลขบน       34           อันดับ 30.        เลขล่าง       49
อันดับ 31.      เลขบน       14           อันดับ 31.        เลขล่าง       46
อันดับ 32.      เลขบน       38           อันดับ 32.        เลขล่าง       78
อันดับ 33.      เลขบน       69           อันดับ 33.        เลขล่าง       50
อันดับ 34.      เลขบน       24           อันดับ 34.        เลขล่าง       39
อันดับ 35.      เลขบน       35           อันดับ 35.        เลขล่าง       28
อันดับ 36.      เลขบน       70           อันดับ 36.        เลขล่าง       89
อันดับ 37.      เลขบน       40           อันดับ 37.        เลขล่าง       26
อันดับ 38.      เลขบน       13           อันดับ 38.        เลขล่าง       19
อันดับ 39.      เลขบน       56           อันดับ 39.        เลขล่าง       48
อันดับ 40.      เลขบน       25           อันดับ 40.        เลขล่าง       79
อันดับ 41.      เลขบน       23           อันดับ 41.        เลขล่าง       27
อันดับ 42.      เลขบน       37           อันดับ 42.        เลขล่าง       59
อันดับ 43.      เลขบน       47           อันดับ 43.        เลขล่าง       58
อันดับ 44.      เลขบน       17           อันดับ 44.        เลขล่าง       15
อันดับ 45.      เลขบน       59           อันดับ 45.        เลขล่าง       37

      สถิตินี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขไปกลับ บน - ล่าง ที่ยังไม่ออกนานสุดจนถึงรอบปัจจุบัน ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างหวยหุ้นไทยที่ยังไม่ออกในแต่ละวัน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทย เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
5
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหวยหุ้นไทย 24 กุมภาพันธ์ 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2017, 16:36:34 »
ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1564.59 - 2.73
6
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหวยหุ้นไทย 24 กุมภาพันธ์ 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2017, 14:32:01 »
ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1564.17 - 3.15 ช่อง 9 คู่แรก
1564.05 - 3.27 ช่อง 9 คู่สอง
7
ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง / Re: ผลหวยหุ้นไทย 24 กุมภาพันธ์ 2560
« กระทู้ล่าสุด โดย Society. เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2017, 12:30:26 »
ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1563.47 - 3.85
8
วิเคราะห์ เลขบน หวยหุ้นไทย 24 กุมภาพันธ์ 2560
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นบน             1 5 8 9     เด่นเป็นดับ   234670  วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             15 18 19 24 27 28 36 37 45 46 60 79 90 33 55 88 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             12 13 16 25 30 34 40 49 58 59 67 68 70 89 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             10 14 17 23 26 29 35 38 47 50 56 69 78 80 44 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             15 16 18 24 25 27 34 36 45 60 70 79 89 90 33 88   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 12 13 29 30 38 40 47 49 56 58 59 67 68 22 77   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             17 19 20 26 28 35 37 39 46 48 57 80 11 44 55 66 99 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             16 17 18 25 26 27 34 35 36 45 70 80 89 90 44 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           14 15 16 23 24 25 34 50 60 69 70 78 79 89 33 88
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             30 90 46 20 45 10 49 27 39 78 60 79 18 16 59     
ชุดที่ 2             79 17 19 29 36 89 28 80 58 37 15 26 12 50 57     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             20 79 19 40 34 48 39 37 60 59 47 90 67 14 68     
ชุดที่ 2             46 25 49 29 18 80 28 58 89 56 12 26 69 23 78     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             25789  วิน+เบิ้ล  25 27 28 29 57 58 59 78 79 89     
ชุดที่ 2             13460  วิน+เบิ้ล  13 14 16 10 34 36 30 46 40 60     
ชุดที่ 3             14578  วิน+เบิ้ล  14 15 17 18 45 47 48 57 58 78
ชุดที่ 4             23690  วิน+เบิ้ล  23 26 29 20 36 39 30 69 60 90
________________________________________________________________________________________
9
วิเคราะห์ เลขล่าง หวยหุ้นไทย 24 กุมภาพันธ์ 2560
_______________________________________________________________________________________________________
เด่นล่าง            3 4 6 7    เด่นเป็นดับ  125890   วิน+เบิ้ล     ผ่าน
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 1             16 18 19 25 27 28 34 36 37 45 46 70 89 90 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 2             10 12 19 28 29 30 37 38 46 47 49 56 58 67 55 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 3             13 17 20 26 35 39 40 48 57 59 68 80 11 22 44 66 77 99     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 4             15 16 17 24 25 26 34 35 60 70 79 80 89 33 44 88 99   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 5             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 6             13 18 19 27 28 36 37 40 45 46 59 68 90 22 55 77 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 7             17 18 19 26 27 28 35 36 37 45 46 80 90 44 55 99 00   
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 8             10 19 20 28 29 37 38 39 46 47 48 56 57 11 55 66 00     
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 9             10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 10           10 12 20 29 30 38 39 47 48 49 56 57 58 67 11 66
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 11           12 13 20 30 39 40 48 49 57 58 59 67 68 11 22 66 77
________________________________________________________________________________________
ชุดที่ 12           13 14 15 23 24 40 50 59 60 68 69 78 79 22 33 77 88
________________________________________________________________________________________
ชุดจัดอันดับ
ชุดที่ 1             45 15 12 34 10 59 80 23 30 69 47 35 17 20 67     
ชุดที่ 2             56 18 24 60 70 29 40 38 90 58 13 57 68 37 25     
________________________________________________________________________________________
ชุดประจำวัน
ชุดที่ 1             60 50 23 35 19 15 78 12 26 70 68 17 56 39 20     
ชุดที่ 2             46 89 30 80 49 16 69 47 48 29 59 10 37 57 38     
________________________________________________________________________________________
ชุด 5 ตัววิน
ชุดที่ 1             24578  วิน+เบิ้ล  24 25 27 28 45 47 48 57 58 78     
ชุดที่ 2             13690  วิน+เบิ้ล  13 16 19 10 36 39 30 69 60 90     
ชุดที่ 3             13478  วิน+เบิ้ล  13 14 17 18 34 37 38 47 48 78
ชุดที่ 4             25690  วิน+เบิ้ล  25 26 29 20 56 59 50 69 60 90
________________________________________________________________________________________
10
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 24 กุมภาพันธ์ 2560


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
58
49
46
40
2.
26
10
90
69
3.
80
36
24
90
4.
40
24
30
19
5.
25
13
49
17
6.
47
12
60
20
7.
29
68
59
16
8.
50
78
78
45
9.
12
79
10
70
10.
38
20
48
27
11.
59
57
40
34
12.
78
16
68
26
13.
30
69
18
46
14.
10
30
39
30
15.
60
46
26
68
16.
56
15
15
78
17.
18
48
50
35
18.
46
58
17
14
19.
69
40
27
15
20.
45
34
20
57
21.
16
90
23
12
22.
27
19
79
89
23.
20
39
29
60
24.
48
17
47
18
25.
49
45
45
49
26.
39
59
80
58
27.
19
27
36
10
28.
37
50
67
39
29.
78
37
70
38
30.
67
28
28
79
31.
57
60
89
28
32.
79
18
56
80
33.
89
29
16
56
34.
70
25
38
67
35.
23
67
35
59
36.
17
47
14
13
37.
36
14
19
29
38.
34
89
37
25
39.
28
80
58
37
40.
15
26
12
50
41.
24
35
57
48
42.
68
23
34
47
43.
14
38
69
24
44.
35
70
13
40
45.
13
56
25
23
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
หน้า: [1] 2 3 ... 10