หวย หวยหุ้น ผลหุ้น สถิติหุ้น หวยเด็ด เลขเด็ด ผลหวย สถิติหวย LottoSociety.com

ข้อมูลหวย => สถิติหวยหุ้นไทย เปิด-ปิด => ข้อความที่เริ่มโดย: Society. ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2017, 16:56:08

หัวข้อ: จัดอันดับหวยหุ้นไทย ข้อมูล เปิด-ปิด 12 มกราคม 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Society. ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2017, 16:56:08
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 12 มกราคม 2560


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
78
26
57
79
2.
58
70
46
50
3.
35
14
34
59
4.
26
18
35
40
5.
39
89
90
69
6.
19
49
37
13
7.
80
10
24
90
8.
34
36
30
19
9.
79
37
49
17
10.
40
24
56
29
11.
23
13
12
20
12.
25
12
19
16
13.
47
68
58
45
14.
13
78
67
28
15.
29
79
28
37
16.
68
67
60
47
17.
89
20
59
70
18.
50
57
78
27
19.
14
16
69
34
20.
12
69
14
26
21.
49
30
10
46
22.
67
46
48
30
23.
38
15
40
68
24.
28
48
68
78
25.
36
80
18
24
26.
59
25
39
38
27.
78
58
26
35
28.
30
28
15
14
29.
10
59
50
25
30.
70
29
16
15
31.
37
40
70
40
32.
60
47
36
56
33.
15
34
17
57
34.
17
90
25
12
35.
56
38
27
89
36.
18
19
38
23
37.
46
35
13
60
38.
69
27
20
18
39.
45
56
23
49
40.
16
23
79
58
41.
27
50
29
67
42.
20
39
47
48
43.
24
17
45
80
44.
48
45
80
10
45.
57
60
89
39
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
หัวข้อ: Re: จัดอันดับหวยหุ้นไทย ข้อมูล เปิด-ปิด 12 มกราคม 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Society. ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2017, 10:34:15
สถิติจัดอันดับหวยหุ้นไทยในแต่ละรอบ
เลขตกค้างที่ยังไม่ออกบน 12 มกราคม 2560


   อันดับ         รอบเปิดเช้า        รอบปิดเที่ยง        รอบเปิดบ่าย        รอบปิดเย็น   
1.
78
26
57
79
2.
58
70
46
50
3.
35
14
34
59
4.
26
18
35
40
5.
39
89
90
69
6.
19
49
37
13
7.
80
10
24
90
8.
34
36
30
19
9.
79
37
49
17
10.
40
24
56
29
11.
23
13
12
20
12.
25
12
19
16
13.
47
68
58
45
14.
13
78
67
28
15.
29
79
28
37
16.
68
67
60
47
17.
89
20
59
70
18.
50
57
78
27
19.
14
16
69
34
20.
12
69
14
26
21.
49
30
10
46
22.
67
46
48
30
23.
38
15
40
68
24.
28
48
68
78
25.
36
80
18
24
26.
59
25
39
38
27.
78
58
26
35
28.
30
28
15
14
29.
10
59
50
25
30.
70
29
16
15
31.
37
40
70
40
32.
60
47
36
56
33.
15
34
17
57
34.
17
90
25
12
35.
56
38
27
89
36.
18
19
38
23
37.
46
35
13
60
38.
69
27
20
18
39.
45
56
23
49
40.
16
23
79
58
41.
27
50
29
67
42.
20
39
47
48
43.
24
17
45
80
44.
48
45
80
10
45.
57
60
89
39
             
ข้อมูลจัดอันดับตัวเลขไปกลับที่ยังไม่ออกบน รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น ใช้สำหรับหาตัวเลขตกค้างนานสุดที่ยังไม่ออกบนในแต่ละรอบ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหา เลขเด็ด เลขเด่น เลขเจาะหวยหุ้นไทยของแต่ละรอบ เลขที่อยู่ในอันดับต้นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องออกเสมอไป เลขไหนตกค้างมักจะค้างนานอยู่เสมอ เลขเบิ้ลหรือตองไม่ขอนำมาจัดอันดับเพราะเป็นตัวเลขที่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุน ทุกข้อมูลมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน